Katsaus vuoteen 2019

Pääsihteerin katsaus vuoteen 2019

Syöpäsäätiö onnistui vuonna 2019 vahvistamaan entisestään asemaansa maamme merkittävimpänä yksityisenä syöpätutkimuksen tukijana.

Aktiivisen ja onnistuneen varainhankinnan tuloksena jaoimme ennätyssuuren summan apurahoina syöpätutkijoille ja tutkimusryhmille: 7,3 miljoonaa euroa. Summa sisältää myös Suomen Syöpäyhdistyksen rahastoista maksetut apurahat. Vuonna 2019 tuimme kaikkiaan 164 tutkijan tai tutkimusryhmän työtä.

Kiitos lahjoituksia tehneiden yksityishenkilöiden ja yritysten, olemme onnistuneet kasvattamaan vuosittaisten apurahojen kokonaissumman vuoden 2014 3,5 miljoonasta eurosta yli seitsemään miljoonaan euroon. Kokonaissumman lisäksi merkittävää on, että jaoimme vuonna 2019 neljä useampivuotista suurapurahaa, jotka ovat suuruudeltaan 300 000 – 450 000 euroa. Apurahoilla tuettiin monipuolisesti syöpätutkimusta. Rintasyövän ja eturauhassyövän tutkimushankkeet saivat merkittävän osan rahoituksesta, mutta kolmasosa tutkimusrahoituksesta myönnettiin tutkimukseen, jossa ei ole kohteena mikään erityinen syöpätyyppi.

Syöpäsäätiö tuki Suomen Syöpärekisterin toimintaa 1,15 miljoonalla eurolla. Syöpärekisterissä tehtävä tutkimus kohdistuu syövän väestötason syiden tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja varhaistoteamiseen sekä sairastuneiden eloonjäämiseen vaikuttaviin tekijöihin.

Syöpäsäätiö teki vuonna 2019 aktiivista yhteiskunnallista vaikuttamistyötä tutkimusrahoituksen edellytysten turvaamiseksi.

Syöpäsäätiö ja 32 muuta tutkimuksen parissa toimivaa tahoa luovuttivat eduskuntaryhmille keväällä vetoomuksen, jotta kliinisen eli potilaaseen kohdistuvan lääketieteellisen tutkimuksen rahoituksen vahvistaminen saadaan mukaan hallitusohjelmaan. Valtion tutkimusrahoitus kliiniseen tutkimukseen on laskenut reilussa kahdessakymmenessä vuodessa 91 miljoonasta 21 miljoonaan euroon. Kehitys on huolestuttava, sillä hoitoja ja hoitokäytäntöjä muutetaan vain tutkimustiedon perusteella.

Säätiön varainhankinnan tuotot kasvoivat suunnitelmallisen kehittämistyön tuloksena.

Tutkimusrahoituksen kehittäminen

Syöpäsäätiö aloitti vuoden 2019 alussa tutkimusrahoituksensa määrätietoisen kehittämisen. Säätiö valitsi uuteen tutkimusjohtajan tehtävään FT, dosentti Jarmo Wahlforsin. Tutkimusjohtajan johdolla päätettiin aloittaa uusien rahoitusmuotojen toteuttaminen lähivuosina. Uusia rahoitusmalleja ovat muun muassa ”nuoren lupaavan tutkijan kotiinpaluurahoitus” sekä kliinisen syöpätutkijan osarahoitteinen toimi.

Syöpätyön tukeminen

Syöpäsäätiö tuki sääntöjensä mukaisesti myös Suomen Syöpäyhdistyksen ja sen jäsenyhdistysten toimintaa. Syöpään sairastuneet ja heidän läheisensä saavat maksutonta tukea valtakunnallisesta neuvontapalvelusta, joka on yksinomaan Syöpäsäätiön rahoittama palvelu. Syöpäsäätiö tuki myös alueellisten syöpäyhdistysten neuvontapalveluja ja syövän ehkäisytyötä. Vuonna 2019 tukea näille toiminnoille jaettiin yhteensä 3,4 miljoonaa euroa.

Syöpäsäätiö myönsi vuonna 2019 taloudellisia avustuksia vähävaraisille syöpäpotilaille ja lapsisyöpäperheille yhteensä yli 710 000 euroa. Taloudellisen tuen tarve on kasvanut huomattavasti viime vuosina.

Varainhankinnan onnistuminen vaatii monipuolista ammattitaitoa.

Varainhankinta on hyvin kilpailtu toiminta-alue. Onnistuminen vaatii monipuolista ammattitaitoa, ihmistuntemusta ja rohkeutta. Varainhankintaamme johtanut Helena Hulkko siirtyi uusiin tehtäviin keväällä ja Sari Meller aloitti uutena varainhankintajohtajana elokuussa. Syöpäsäätiön varainhankinnan kasvu ja menestys jatkuvat myös Sarin johdolla!

Säätiön varainhankinnan tuotot kasvoivat vuonna 2019 suunnitelmallisen kehittämistyön, onnistuneen Roosa nauha -keräyksen ja sitoutuneiden kuukausilahjoittajien ansiosta. Säätiön varainhankinnan tuotosta 40 prosenttia tuli testamenttilahjoituksista. Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräys palkittiin arvostetun Effie Awards Finland Bisnesshaaste –sarjan pronssipalkinnolla. Effie Awards Finland on Suomen suurin markkinoinnin tehokkuutta ja tuloksellisuutta mittaava kilpailu. Roosa nauha -keräys tuotti vuonna 2019 yli 2,8 miljoonaa euroa, joka on keräyshistorian suurin summa tähän mennessä.

Pääsihteeri Sakari Karjalainen
Syöpäsäätiö

Syöpäsäätiön tuki tutkimukselle

Apurahoja myönnettiin ennätysmäärä. Syöpäsäätiö tuki syöpätutkimusta apurahoina ja muilla tavoilla yhteensä 8,7 miljoonalla eurolla.

Tukea neuvontapalvelulle ja syöpätyöhön

Syöpäsäätiö rahoittaa kokonaan Syöpäjärjestöjen valtakunnallisen neuvontapalvelun toiminnan. Syöpätyöllä tarkoitetaan syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä hyväksi tehtävää työtä, syövän ehkäisyä ja tietoisuuden lisäämistä syöpäsairauksista.

Syöpäsäätiön talous ja hallinto

Syöpäsäätiön talous pysyi vakaana vuoden 2019 ajan. Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan avulla pystyttiin toteuttamaan säätiön sääntöjen mukaista tarkoitusta, rahoittamaan syöpätutkimusta, tukemaan Suomen Syöpäyhdistyksen toimintaa sekä antamaan taloudellista tukea syöpään sairastuneille.

Syöpäsäätiön varainhankinta ja viestintä

Syöpäsäätiön varainhankinta ja viestintä toteuttaa Syöpäjärjestöjen strategista tavoitetta keräämällä varoja syöpätutkimukseen ja sairastuneiden ja läheisten tukemiseen. Varainhankinnan vuoden 2019 tuotot olivat kaikkiaan 11,8 miljoonaa euroa.