Yleinen

Katsaus vuoteen 2022

Syöpäsäätiön kaksi tärkeintä tehtävää ovat syöpätutkimuksen rahoittaminen ja syöpätyön tukeminen. Nämä tehtävät perustuvat Syöpäsäätiön sääntöihin ja Syöpäjärjestöjen strategiaan.

Vuoden 2022 alkua leimasi edelleen jatkuva COVID-19-pandemia. Pandemian vähitellen hellittäessä helmikuun lopulla Venäjä hyökkäsi Ukrainaan aiheuttaen suuren muutoksen toimintaympäristössä, mikä heijastui myös Suomeen. Turvallisuuspoliittinen tilanteemme muuttui ja loppuvuodesta ilmojen kylmetessä koettiin energian kallistuminen ja sähkökriisi. Nämä vaikuttivat useiden kolmannen sektorin järjestöjen toimintaan ja varainhankintaan.

Syöpäsäätiön varainhankinta on kuitenkin vahvistunut merkittävästi ja säätiön rooli Suomen Syöpäyhdistyksen ja sen jäsenyhdistysten tukijana on entistä tärkeämpi. Syöpäsäätiö ja Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyhdistykset joutuvat kuitenkin kilpailemaan lahjoituksista lisääntyneen inflaation ja muiden talouteen vaikuttavien tapahtumien kanssa.

Syöpäsäätiö ja Roosa nauha ovat mainetutkimusten perusteella Suomen tunnetuimpia hyväntekeväisyyskohteita. Roosa nauha -keräys tuotti vuonna 2022 viisi miljoonaa euroa, mikä on kaikkien aikojen ennätys.

Syövän ehkäisy, diagnostiikka, hoito ja sairastuneiden kuntoutus vaativat edistyäkseen vahvaa tutkimusta. Syöpäsäätiö on tärkein yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa. Vuonna 2022 säätiö jakoi tutkimusapurahoja yli 7,3 miljoonalla eurolla.

Syöpäsäätiö on tärkein yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa. Tästä menestyksekkäästä toiminnasta suuri kiitos kuuluu kaikille lahjoittajillemme!

Työtämme ja palveluitamme tarvitaan suomalaisen syöpätutkimuksen hyväksi tulevaisuudessa yhä enemmän. Vapaaehtoisten suuren joukon, ammattitaitoisten työntekijöidemme ja uskollisten lahjoittajien ansiosta Syöpäsäätiön tulevaisuus on valoisa.

Tutustu Syöpäsäätiön toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen!

Syöpäsäätiö on Suomen suurin yksityinen syöpätutkimuksen tukija. Lahjoituksilla tuetaan myös syöpään sairastuneita sekä heidän läheisiään. Syöpäsäätiö muodostaa yhdessä Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpärekisterin kanssa Syöpäjärjestöt.

Cancerstiftelsen är den största privata finansiären av cancerforskning i Finland. Donationerna stöder också cancerpatienter och deras anhöriga, så att ingen i Finland längre ska behöva dö i cancer. Tillsammans med Finlands Cancerföreningar och Finlands Cancerregister bildar Cancerstiftelsen Cancerorganisationerna.