Så värdefullt är livet

Cancerstiftelsen som gör sitt arbete med hjälp av inhemska donationer finansierar cancerforskning och stöder de cancersjuka och deras närstående.

Cancerstiftelsen har delat ut forskningsstipendier för året 2022

Cancerstiftelsen har i år delat ut en rekordhög summa på 7,35 miljoner euro i form av stipendier för cancerforskning.

Läs mer om de beviljade forskningsstipendierna

Forskningsstipendier 2022: Effektivare behandlingar mot blodcancer som målsättning

Prognosen för leukemi har förbättrats betydligt under de senaste decennierna, men det handlar fortfarande om en sjukdom som är svår att behandla. I en studie som finansieras av Cancerstiftelsen försöker man utveckla immunologiska behandlingar mot blodcancer med dålig prognos samt hitta effektiva läkemedelskombinationer. Läs mera

Forskningsstipendier 2022: Artificiell intelligens hjälper vid diagnostisering av äggstockscancer

Mikroskopbilder av vävnadssnitt från cancertumörer innehåller en hel del sådan information som ett mänskligt öga inte kan upptäcka. I ett nytt forskningsprojekt får patologer utvidga sin verktygsarsenal med AI-assisterad bilddiagnostik i kombination med profilering av cancerceller. Målet är dels att få en ännu bättre uppfattning om hur äggstockscancer beter sig, dels att utveckla individuella behandlingar för patienterna. Läs mera

Forskningsstipendier 2022: Bidrar konditionsträning till att bröstcancerbehandlingarna blir effektivare?

Det finns redan gott om indirekta bevis på att motion och konditionsträning har en positiv inverkan på behandlingsprognosen i fråga om cancer. I en ny randomiserad studie utreds om motion förbättrar effekten av cytostatikabehandlingar före en bröstcanceroperation och om motion borde införas i behandlingsrekommendationerna. Läs mera

Forskningsstipendier 2022: Visionen om riktade läkemedelsbehandlingar mot leukemi hos barn

Under de senaste åren har vi gjort stora framsteg i fråga om behandlingen av leukemi hos barn, men många av behandlingarna är mycket tunga. Syftet med ett nytt forskningsprojekt är att minska risken för återfall och öka andelen riktade läkemedel för att minimera skadeverkningarna. Läs mera

Beställ testamentsguiden

Tack vare cancerforskningen är det allt fler som tillfrisknar. Låt forskningsresan fortsätta och gör en testamentsdonation.

Välj ditt eget sätt att bry dig

Varje donation är viktig för att vi ska övervinna cancer. Vårt mål är att leva i ett land där ingen dör i cancern.

Vad vi gör med donationer

Ditt stöd har stor betydelse. Cancerstiftelsen verkar med donerade medel och finansierar finländsk cancerforskning, främjar förebyggandet av cancer och stöder de insjuknade och deras närstående.

Bli vår samarbetspartner

Tillsammans ser vi till att forskningen får fortsätta. Företagen kan göra skatteavdrag för donationer till cancerforskningen om donationens storlek är mellan 850 euro och 50 000 euro.

Min berättelse

Jan Stenfors: ”Jag har haft otroligt mycket tur i mitt liv”

Då Hanoi Rocks-legenden knäpper på sin favoritgitarr glömmer han bort resten av världen. Mitt under pågående cancerbehandlingar ger gitarrspelandet mer krafter åt honom då han som artist håller på att publicera ny musik. Livet känns bra och är fullt av drömmar, även om han fick enbart dåliga nyheter under de första månaderna efter att han drabbats av cancer. Läs mera

Janna Paasonen: ”Efter allt detta känns det som om ljuset har segrat”

Då Jonas var sju år gammal upptäcktes Wilms tumör i hans njurar. Ända fram till slutet trodde jag att ett under skulle ske och att Jonas skulle klara sig. Läs mera

Laura Annala: ”Varför får jag inte berätta att jag faktiskt är jätterädd?”

En hjärntumör utgjorde startskottet för en personlig revolution hos Laura. Då hon ville prata om sina värsta rädslor fick hon ett oförstående bemötande överallt. Trots detta beslutade hon sig för att ta reda på vad som finns bortom rädslan. Det är bara en sak som hon har svårt att komma tillrätta med: ”Om jag dör nu, kommer min son inte längre att komma ihåg vem hans mamma var sedan när han är stor” Läs mera

Aktuellt

Toppforskare: forskning ger hopp

Toni Seppälä är en toppforskare som förra sommaren återvände hem från USA. Han för med sig ett viktigt budskap om att motverka olika typer av tarmcancer. Forskningens framtid i Finland gör Seppälä oroad. Nedskärningarna av finansieringen försämrar möjligheterna till cancerforskning. Läs mera

Forskningsprofessor Juha Klefström: Omvälvande resultat i behandlingen av cancer

De cancerdrabbade kan nu sätta sitt hopp till nya immunbehandlingar. Immunbehandlingar kan förbättra prognosen för personer som drabbats av metastaserad cancer, säger forskaren Juha Klefström, som länge fått finansiering av Cancerstiftelsen. Läs mera

Genom screeningar förebyggs dödsfall i cancer

Med cancerscreening kan man upptäcka cancerns förstadier och hitta cancerfallen i ett tidigt skede. Det finns forskningsrön som tydligt visar på att cancerscreeningar är verkningsfulla. Genom screening kan man årligen undvika rentav 1 000 cancerfall och 250 dödsfall i cancer. Läs mera

Varför behövs det forskning?

Även idag förorsakar cancern stort mänskligt lidande. Antalet cancerfall ökar och var tredje av de insjuknade avlider.

Till forskare

Beviljade forskningsstipendier 2021.