En av tre insjuknar i cancer

Det vill vi ändra på.

Så värdefullt är livet

Cancerstiftelsen som gör sitt arbete med hjälp av inhemska donationer finansierar cancerforskning och stöder de cancersjuka och deras närstående.

Jan Stenfors: ”Jag har haft otroligt mycket tur i mitt liv”

Då Hanoi Rocks-legenden knäpper på sin favoritgitarr glömmer han bort resten av världen. Mitt under pågående cancerbehandlingar ger gitarrspelandet mer krafter åt honom då han som artist håller på att publicera ny musik. Livet känns bra och är fullt av drömmar, även om han fick enbart dåliga nyheter under de första månaderna efter att han drabbats av cancer.

Cancerstiftelsen stöder cancer hos män

Forskningsstipendier 2021: Anssi Auvinens forskningsgrupp forskar i prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer bland män. Det är också en sjukdom där överdiagnostisering leder till betydande skada i fråga om livskvaliteten. Syftet med den nya studien är att utveckla en screeningmetod som avslöjar endast farliga former av sjukdomen, dvs. sådana som kräver behandling. Läs mera

Forskningsstipendier 2021: Genom stora stipendier stöder Cancerstiftelsen forskningen av prostatacancer, blodcancer och cancer i lymfvävnaden

Cancerstiftelsen har i år delat ut över 7 miljoner euro i form av stipendier för cancerforskning. De stora stipendierna beviljades för forskningsprojekt med inriktning på prostatacancer, akut leukemi och B-cellslymfom. Genom forskningen förbättras resultaten av cancerbehandlingarna, så att allt fler kan botas från cancer. Läs mera

Juhos liv tog inte slut trots allt

Efter att ha hört läkarens dåliga nyheter inledde Juho omedelbart förberedelserna inför sin begravning. Vid minnesstunden skulle det bjudas på sushi och deltagarna skulle få en videohälsning av honom. Nya läkemedelsbehandlingar ändrade emellertid helt på livets drama och just nu försöker Juho förstå att han fortfarande är vid liv. Läs mera

Cancerstiftelsen stöder nu cancer hos män

Välj ditt sätt att stöda forskning av cancer hos män.

Gör en engångsdonation

Stöd finsk forskning inom prostatacancer.

Donera med MobilePay

Donera med MobilePay till numret 90609. Donationen riktas till forskning av cancer hos män.

Grunda en insamling

Grunda en egen insalming för att stöda forskningen av cancer hos män.

Välj ditt eget sätt att bry dig

Varje donation är viktig för att vi ska övervinna cancer. Vårt mål är att leva i ett land där ingen dör i cancer.

Vad vi gör med donationer

Ditt stöd har stor betydelse. Cancerstiftelsen verkar med donerade medel och finansierar finländsk cancerforskning, främjar förebyggandet av cancer och stöder de insjuknade och deras närstående.

Bli vår samarbetspartner

Tillsammans ser vi till att forskningen får fortsätta. Företagen kan göra skatteavdrag för donationer till cancerforskningen om donationens storlek är mellan 850 euro och 50 000 euro.

Beställ testamentsguiden

Tack vare cancerforskningen är det allt fler som tillfrisknar. Låt forskningsresan fortsätta och gör en testamentsdonation.

Utföranden

Forskningsprofessor Juha Klefström: Omvälvande resultat i behandlingen av cancer

De cancerdrabbade kan nu sätta sitt hopp till nya immunbehandlingar. Immunbehandlingar kan förbättra prognosen för personer som drabbats av metastaserad cancer, säger forskaren Juha Klefström, som länge fått finansiering av Cancerstiftelsen. Läs mera

I Finland hittades tjugo nya cancersläkter

I samband med insamlingen Rosa bandet framhävdes den ärftliga benägenheten att insjukna i cancer och vår ärftlighetsrådgivning som upprätthålls med stöd av donerade medel. Nya bärare av gendefekten upptäcktes och kom med i fortsatta undersökningar. Läs mera

Genom screeningar förebyggs dödsfall i cancer

Med cancerscreening kan man upptäcka cancerns förstadier och hitta cancerfallen i ett tidigt skede. Det finns forskningsrön som tydligt visar på att cancerscreeningar är verkningsfulla. Genom screening kan man årligen undvika rentav 1 000 cancerfall och 250 dödsfall i cancer. Läs mera

Varför behövs det forskning?

Även idag förorsakar cancern stort mänskligt lidande. Antalet cancerfall ökar och var tredje av de insjuknade avlider.

Till forskare

Beviljade forskningsstipendierna 2020

Min berättelse

Jan Stenfors: ”Jag har haft otroligt mycket tur i mitt liv”

Då Hanoi Rocks-legenden knäpper på sin favoritgitarr glömmer han bort resten av världen. Mitt under pågående cancerbehandlingar ger gitarrspelandet mer krafter åt honom då han som artist håller på att publicera ny musik. Livet känns bra och är fullt av drömmar, även om han fick enbart dåliga nyheter under de första månaderna efter att han drabbats av cancer. Läs mera

Janna Paasonen: ”Efter allt detta känns det som om ljuset har segrat”

Då Jonas var sju år gammal upptäcktes Wilms tumör i hans njurar. Ända fram till slutet trodde jag att ett under skulle ske och att Jonas skulle klara sig. Läs mera

Janina Fry: ”Med Rosa bandet visar jag medkänsla utan ord”

Pappans död ställde inte hennes liv på ända, eftersom den andra föräldern fortfarande levde. Då cancern till slut tog även mamman ifrån henne, trodde Janina att hon själv också skulle bryta ihop. Nu har hon fått livsglädjen tillbaka, även om läkarna upptäckte att hon har en gendefekt som medför större risker för cancer. Läs mera