Under följande två timmar dör tre finländare i cancer.

Så värdefult är livet.

Cancerstiftelsen som gör sitt arbete med hjälp av inhemska donationer finansierar cancerforskning och stöder de cancersjuka och deras närstående.

Livet med cancer

Varje liv är oändligt värdefullt. Läs livshistorier som berör.

Beställ testamentsguiden

Att ge en gåva till Cancerfonden i ditt testamente är ett sätt att bidra till livsviktig forskning.

Rosa bandet 2020

Insamlingen Rosa bandet ordnas av Cancerstiftelsen, som verkar med donerade medel. Tack vare donatorerna kan insamlingen genomföras varje år.

Gör en engånsdonation

De tar inte länge. Även små summor har en betydelse till cancerforskningen.

Behandling av personuppgifter vid Syöpäsäätiö

Varför behövs det forskning?

Även idag förorsakar cancern stort mänskligt lidande. Antalet cancerfall ökar och var tredje av de insjuknade avlider.

För företag

Cancerstiftelsens betydelse för forskarna är kanske större idag än någonsin tidigare, eftersom den offentliga forskningsfinansieringen under de senaste åren har minskat avsevärt.