Med din hjälp klarar vi vad som helst.

Så värdefullt är livet

Cancerstiftelsen som gör sitt arbete med hjälp av inhemska donationer finansierar cancerforskning och stöder de cancersjuka och deras närstående.

Resultatet av Cancerstiftelsens julinsamling överträffade förväntningarna

Med intäkterna från julinsamlingen stöder Cancerstiftelsen cancerdrabbade och deras anhöriga som kämpar med ekonomiska problem.

Cancerfonden har valt årets 2021 cancerläkare och cancerskötare

Cancerstiftelsen utsåg Jarkko Ahvonen till årets cancerläkare 2021. Han är specialistläkare på cancersjukdomar vid Cancercentralen på Tammerfors universitets centralsjukhus. Årets cancerskötare är Magdalena Nyvall-Malm. Den prisbelönta läkaren och skötaren lovordades för sina mångsidiga fackkunskaper samt för sin medkänsla då de behandlar och bemöter patienter. Läs mera

Antalet bidragsansökningar från cancerdrabbade ökade explosionsartat – Cancerstiftelsens julinsamling hjälper

Cancerdrabbade ansöker allt oftare om ekonomiskt stöd. Om en familjemedlem insjuknar i cancer, kan familjens ekonomi rentav kollapsa helt. Under de senaste tio åren har antalet bidragsansökningar nästan tiodubblats. Cancerstiftelsen öppnar upp julinsamlingen för att hjälpa cancerdrabbade som behöver ekonomiskt stöd. Julinsamlingen inleds den 15 november. Läs mera

Cancerdrabbade har fått mer ekonomiska svårigheter under de senaste åren

Antalet ansökningar om ekonomiskt stöd som inkommit till Cancerorganisationerna från cancerdrabbade personer har nästan tiodubblats under de senaste tio åren. Ur en färsk enkät riktad till socialarbetare framgår att svårigheterna med anknytning till cancerpatienters utkomstmöjligheter ökat under de senaste åren. Bland barnfamiljer har behovet av stöd också ökat enligt enkäten. Läs mera

Välj ditt eget sätt att bry dig

Varje donation är viktig för att vi ska övervinna cancer. Vårt mål är att leva i ett land där ingen dör i cancer.

Vad vi gör med donationer

Ditt stöd har stor betydelse. Cancerstiftelsen verkar med donerade medel och finansierar finländsk cancerforskning, främjar förebyggandet av cancer och stöder de insjuknade och deras närstående.

Bli vår samarbetspartner

Tillsammans ser vi till att forskningen får fortsätta. Företagen kan göra skatteavdrag för donationer till cancerforskningen om donationens storlek är mellan 850 euro och 50 000 euro.

Beställ testamentsguiden

Tack vare cancerforskningen är det allt fler som tillfrisknar. Låt forskningsresan fortsätta och gör en testamentsdonation.

Utföranden

Forskningsprofessor Juha Klefström: Omvälvande resultat i behandlingen av cancer

De cancerdrabbade kan nu sätta sitt hopp till nya immunbehandlingar. Immunbehandlingar kan förbättra prognosen för personer som drabbats av metastaserad cancer, säger forskaren Juha Klefström, som länge fått finansiering av Cancerstiftelsen. Läs mera

I Finland hittades tjugo nya cancersläkter

I samband med insamlingen Rosa bandet framhävdes den ärftliga benägenheten att insjukna i cancer och vår ärftlighetsrådgivning som upprätthålls med stöd av donerade medel. Nya bärare av gendefekten upptäcktes och kom med i fortsatta undersökningar. Läs mera

Genom screeningar förebyggs dödsfall i cancer

Med cancerscreening kan man upptäcka cancerns förstadier och hitta cancerfallen i ett tidigt skede. Det finns forskningsrön som tydligt visar på att cancerscreeningar är verkningsfulla. Genom screening kan man årligen undvika rentav 1 000 cancerfall och 250 dödsfall i cancer. Läs mera

Varför behövs det forskning?

Även idag förorsakar cancern stort mänskligt lidande. Antalet cancerfall ökar och var tredje av de insjuknade avlider.

Till forskare

Beviljade forskningsstipendierna 2020

Min berättelse

Min första jul utan dig, min älskade

Är det redan jul? Vart försvann hösten? Laura är inte helt säker, eftersom tiden stannade upp en varm julidag då hennes man gick bort efter ett återfall i cancer. Läs mera

Juhos liv tog inte slut trots allt

Efter att ha hört läkarens dåliga nyheter inledde Juho omedelbart förberedelserna inför sin begravning. Vid minnesstunden skulle det bjudas på sushi och deltagarna skulle få en videohälsning av honom. Nya läkemedelsbehandlingar ändrade emellertid helt på livets drama och just nu försöker Juho förstå att han fortfarande är vid liv. Läs mera

Janina Fry: ”Med Rosa bandet visar jag medkänsla utan ord”

Pappans död ställde inte hennes liv på ända, eftersom den andra föräldern fortfarande levde. Då cancern till slut tog även mamman ifrån henne, trodde Janina att hon själv också skulle bryta ihop. Nu har hon fått livsglädjen tillbaka, även om läkarna upptäckte att hon har en gendefekt som medför större risker för cancer. Läs mera