Så värdefullt är livet

Cancerstiftelsen som gör sitt arbete med hjälp av inhemska donationer finansierar cancerforskning och stöder de cancersjuka och deras närstående.

Laura Annana: ”Det är helt okej att vara rädd.”

En hjärntumör utgjorde startskottet för en personlig revolution hos Laura. Då hon ville prata om sina värsta rädslor fick hon ett oförstående bemötande överallt. Trots detta beslutade hon sig för att ta reda på vad som finns bortom rädslan. Det är bara en sak som hon har svårt att komma tillrätta med: ”Om jag dör nu, kommer min son inte längre att komma ihåg vem hans mamma var sedan när han är stor”

Rasmus Kujala: ”Mörkret tog inte över”

En sällsynt form av cancer tog Rasmus fru ifrån honom för sju år sedan och lämnade honom ensam med två små barn och en enormt stor sorg. Hur kan man överleva en så förkrossande sorg?

Forskning ger hopp

Toni Seppälä är en toppforskare som förra sommaren återvände hem från USA efter att ha arbetat några år på Johns Hopkins universitet i Baltimore . Forskningens framtid i Finland gör Seppälä oroad.

Välj ditt eget sätt att bry dig

Varje donation är viktig för att vi ska övervinna cancer. Vårt mål är att leva i ett land där ingen dör i cancern.

Vad vi gör med donationer

Ditt stöd har stor betydelse. Cancerstiftelsen verkar med donerade medel och finansierar finländsk cancerforskning, främjar förebyggandet av cancer och stöder de insjuknade och deras närstående.

Bli vår samarbetspartner

Tillsammans ser vi till att forskningen får fortsätta. Företagen kan göra skatteavdrag för donationer till cancerforskningen om donationens storlek är mellan 850 euro och 50 000 euro.

Min berättelse

Jan Stenfors: ”Jag har haft otroligt mycket tur i mitt liv”

Då Hanoi Rocks-legenden knäpper på sin favoritgitarr glömmer han bort resten av världen. Mitt under pågående cancerbehandlingar ger gitarrspelandet mer krafter åt honom då han som artist håller på att publicera ny musik. Livet känns bra och är fullt av drömmar, även om han fick enbart dåliga nyheter under de första månaderna efter att han drabbats av cancer. Läs mera

Janna Paasonen: ”Efter allt detta känns det som om ljuset har segrat”

Då Jonas var sju år gammal upptäcktes Wilms tumör i hans njurar. Ända fram till slutet trodde jag att ett under skulle ske och att Jonas skulle klara sig. Läs mera

Laura Annala: ”Varför får jag inte berätta att jag faktiskt är jätterädd?”

En hjärntumör utgjorde startskottet för en personlig revolution hos Laura. Då hon ville prata om sina värsta rädslor fick hon ett oförstående bemötande överallt. Trots detta beslutade hon sig för att ta reda på vad som finns bortom rädslan. Det är bara en sak som hon har svårt att komma tillrätta med: ”Om jag dör nu, kommer min son inte längre att komma ihåg vem hans mamma var sedan när han är stor” Läs mera

Beställ testamentsguiden

Tack vare cancerforskningen är det allt fler som tillfrisknar. Låt forskningsresan fortsätta och gör en testamentsdonation.

Aktuellt

Forskningsprofessor Juha Klefström: Omvälvande resultat i behandlingen av cancer

De cancerdrabbade kan nu sätta sitt hopp till nya immunbehandlingar. Immunbehandlingar kan förbättra prognosen för personer som drabbats av metastaserad cancer, säger forskaren Juha Klefström, som länge fått finansiering av Cancerstiftelsen. Läs mera

I Finland hittades tjugo nya cancersläkter

I samband med insamlingen Rosa bandet framhävdes den ärftliga benägenheten att insjukna i cancer och vår ärftlighetsrådgivning som upprätthålls med stöd av donerade medel. Nya bärare av gendefekten upptäcktes och kom med i fortsatta undersökningar. Läs mera

Genom screeningar förebyggs dödsfall i cancer

Med cancerscreening kan man upptäcka cancerns förstadier och hitta cancerfallen i ett tidigt skede. Det finns forskningsrön som tydligt visar på att cancerscreeningar är verkningsfulla. Genom screening kan man årligen undvika rentav 1 000 cancerfall och 250 dödsfall i cancer. Läs mera

Varför behövs det forskning?

Även idag förorsakar cancern stort mänskligt lidande. Antalet cancerfall ökar och var tredje av de insjuknade avlider.

Till forskare

Beviljade forskningsstipendier 2021.