Livet är den bästa gåvan

Cancerstiftelsen som gör sitt arbete med hjälp av inhemska donationer finansierar cancerforskning och stöder de cancersjuka och deras närstående. Cancerstiftelsens julinsamling startade med temat Livet är den bästa gåvan.

Varje liv är oändligt värdefullt.

Cancerstiftelsens julinsamling startade. Donationer till denna insamling riktas till den inhemska cancerforskningen samt tryggar rådgivningstjänsterna för de insjuknade. Ingen ska behöva vara ensam med sin sjukdom under julen.

Julinsamlingen är i gång

Cancerstiftelsens julinsamling startade med temat Livet är den bästa gåvan.

En julinsamling för företag

Välkommen med i Cancerstiftelsens julinsamling för att stöda cancerforskningen och de insjuknade samt deras anhöriga. Företag som donerar mellan 850 och 50 000 euro till förmån för cancerforskningen får dra av detta belopp i beskattningen.

Gör en engånsdonation

De tar inte länge. Även små summor har en betydelse till cancerforskningen.

Behandling av personuppgifter vid Syöpäsäätiö

Varför behövs det forskning?

Även idag förorsakar cancern stort mänskligt lidande. Antalet cancerfall ökar och var tredje av de insjuknade avlider.

Till forskare

Beviljade forskningsstipendierna 2020