Vår administration

Cancerstiftelsen är en del av Cancerorganisationerna tillsammans med Cancerföreningen i Finland och dess medlemsföreningar.  Stiftelsens generalsekreterare är med. dr, docent Sakari Karjalainen.


Stiftelsen har ingen egen personal och därför tar personalen vid Cancerföreningen i Finland hand om skötseln av stiftelsens uppgifter.

Utgifterna för Cancerstiftelsens insamlingsverksamhet uppgick till 20,5 procent år 2019.

Styrelserna för Cancerstiftelsen och Cancerföreningen i Finland sammanträder tillsammans och de har ett gemensamt arbetsutskott och finansutskott.


Styrelse och utskotten

Medlemmarna i Cancerstiftelsens styrelse:

Akademiker Sirpa Jalkanen, Karin, ordförande
Professor Tapio Visakorpi, Tammerfors, vice ordförande

Professor Klaus Elenius, Åbo
Professor (emeritus) Eero Kasanen, Helsingfors
Dosent Petri Koivunen, Uleåborg
Pankinjohtaja Riitta Pyhälä, Helsingfors
Överläkäre Liisa Sailas, Kuopio
Riksdagsledamot Sari Sarkomaa, Helsingfors
Johtajava asiantuntija Kari Varkila, Helsingfors
Professor (emeritus) Eero Vuorio, Åbo

Medlemmar i arbetsutskottet:

Professor Sirpa Leppä, ordförande
Akademiker Sirpa Jalkanen, vice ordförande
Professor Klaus Elenius
Pankinjohtaja Riitta Pyhälä
Professor Tapio Visakorpi
Valtiopäiväneuvos Matti Väistö
Generalsekreterare Sakari Karjalainen

Medlemmar i finansutskottet:

Pankinjohtaja Riitta Pyhälä, asiamies
Professor (emeritus) Eero Kasanen, viceordförande
Generalsekreterar Sakari Karjalainen
Pankinjohtaja (emeritus) Hannu Routamaa
Professor Tapio Visakorpi
Ekonomi- och förvaltningschef Raija Jokila, sihteeri

Syöpäsäätiön tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.