Om oss

Vad gör Cancerstiftelsen?

Cancerstiftelsen verkar med donerade medel och finansierar finländsk cancerforskning, främjar förebyggandet av cancer och stöder de insjuknade och deras närstående.

Generalsekreterarens översikt 2020

Cancerstiftelsen lyckades år 2020 ytterligare stärka sin ställning som Finlands viktigaste privata finansiär av cancerforskning.

Rekordresultat för Rosa bandet-insamlingen

Cancerstiftelsens insamling Rosa bandet gav ett rekordartat resultat. Genom insamlingen fick vi under hösten 2021 in 4,9 miljoner euro till förmån för den inhemska cancerforskningen. Med intäkterna från denna insamling främjas forskningen av olika cancertyper på brett plan. Denna gång var temat för insamlingen tarmcancer.

Cancerorganisationerna ordnar rådgivningstjänster som är avsedda för alla som behöver mera information om cancer.

Sjukskötarna på rådgivningstjänsten ger både cancerpatienter och deras anhöriga information och stöd i olika skeden av sjukdomen.

Beställ nyhetsbrevet

Prenumerera på nyheter från Cancerstiftelsen direkt till din e-post! Nyhetsbrevet innehåller aktuell information och hur donerade medel används.

[newsletter-order]

Behandling av personuppgifter vid Syöpäsäätiö