Om oss

Vad gör Cancerstiftelsen?

Cancerstiftelsen verkar med donerade medel och finansierar finländsk cancerforskning, främjar förebyggandet av cancer och stöder de insjuknade och deras närstående.

Generalsekreterarens översikt 2020

Cancerstiftelsen lyckades år 2020 ytterligare stärka sin ställning som Finlands viktigaste privata finansiär av cancerforskning.

Rekordresultat för Rosa bandet-insamlingen

Under 2020 blev Cancerstiftelsens insamling Rosa bandet den största välgörenhetsinsamlingen i Finland. Insamlingen slog nya rekord med intäkter på mer än 4,2 miljoner euro, som används för cancerforskning och stöd till de insjuknade. Under insamlingen hittades också 20 nya finländska cancersläkter.

Cancerorganisationerna ordnar rådgivningstjänster som är avsedda för alla som behöver mera information om cancer.

Sjukskötarna på rådgivningstjänsten ger både cancerpatienter och deras anhöriga information och stöd i olika skeden av sjukdomen.

Beställ nyhetsbrevet

Prenumerera på nyheter från Cancerstiftelsen direkt till din e-post! Nyhetsbrevet innehåller aktuell information och hur donerade medel används.

[newsletter-order]

Behandling av personuppgifter vid Syöpäsäätiö