Vi behöver också ansvarsfulla företag som delar samma dröm som vi har.

Tillsammans ser vi till att forskningen får fortsätta.

Cancerstiftelsens betydelse för forskarna är kanske större idag än någonsin tidigare, eftersom den offentliga forskningsfinansieringen under de senaste åren har minskat avsevärt. Företagen kan göra skatteavdrag för donationer till cancerforskningen om donationens storlek är mellan 850 euro och 50 000 euro.

Information om donationerna

I framtiden vill vi leva i ett land där ingen längre dör i cancer. Detta mål kan vi uppnå endast om cancerforskningen utvecklas ytterligare. Vi behöver också ansvarsfulla företag som står vid vår sida och som delar samma dröm som vi har.

Information om donationerna:

  • Om du gör en donation på mer än 100 euro kommer du genast efter att du beställt fakturan eller betalat elektroniskt att automatiskt gå vidare till ”Tack”-sidan, där det finns en länk som du kan klicka på för att ladda ner materialet för vårt jubileumsår (banners osv.). Detta material får ditt företag använda.
  • Om ditt företag inte beställer en faktura utan gör en elektronisk donation direkt på internet, kan du beställa ett separat diplom från vår Givarservice på adressen [email protected]. Till dem som beställt fakturan kommer diplomet att levereras tillsammans med fakturan.
  • Om du vill få med namnet på ditt företag (med en donation på minst 100 €) eller företagets logotyp (med en donation på minst 10 000 €) på Cancerstiftelsens webbplats för att visa att ni stöder den finländska cancerforskningen, så skicka oss gärna ett mejl på adressen [email protected].
  • Företagen kan göra skatteavdrag för donationer till cancerforskningen om donationens storlek är mellan 850 euro och 50 000 euro.

Så här kan ert stöd användas:
  • Allmänt till cancerforskning
  • Forskning om barncancer
  • Forskning om prostatacancer
  • Bröstcancerforskning
  • Upprätthållande av avgiftsfri rådgivningstjänst
  • Understöd till mindre bemedlade cancerpatienter och barncancerfamiljer.

Kontakta gärna

Insamlingschef, företag
Marika Salonen
Tfn. 050 448 8324
[email protected]

Givarservice

Tfn. 09 1353 3286
[email protected]

Gör en god gärning för cancerforskningen.

Ge ett bidrag till förmån för cancerforskningen. Varje donerad euro för oss närmare en framtid där ingen behöver förlora sina närmaste i kampen mot cancer..