Företagsdonation

I framtiden vill vi leva i ett land där ingen längre dör i cancer. Detta mål kan vi uppnå endast om cancerforskningen utvecklas ytterligare.

Företagen kan göra skatteavdrag för donationer till cancerforskningen om donationens storlek är mellan 850 euro och 50 000 euro.

Välj betalningsmetod