En minnesinsamling är ett vackert sätt att hedra en avliden persons minne.

Insamlingen kan grundas t.ex. av en nära anhörig eller vän. De insamlade medlen styrs till förmån för inhemsk cancerforskning. Varenda en donation är avgörande..

Mer information >>

Grunda en minnesinsamling.

Behandling av personuppgifter vid Syöpäsäätiö

Att grunda en minnesinsamling är lätt:

1.       Grunda insamlingen med att fylla i formuläret nedan och klicka sänd.

2.       Du kan informera om möjligheten att donera t.ex. i dödsannonsen. Be att minnesdonationerna betalas in på Cancerstiftelsens konto Nordea FI20 2344 1800 0032 29 (BIC: NDEAFIHH).

3.       Be donatorerna också anteckna följande i fältet för meddelanden på kontoöverföringen: den framlidnes namn samt donatorns/donatorernas namn

Om du vill får du uppgifter om gratulanterna och det sammanlagda insamlade beloppet ca tre veckor efter bemärkelsedagen. Vi kan lämna uppgifterna endast om du har meddelat om insamlingen i förväg.

Om du i ställe vill komma ihåg den som förlorat.

Om du i stället för att starta en minnesinsamling vill komma ihåg den som förlorat en nära anhörig med en minnesgåva.