Cancerstiftelsens tillstånd till penninginsamling

Insamlingstillståndets nummer
RA/2020/1107

Beviljare av insamlingstillståndet och tidpunkt för beviljandet
Polisstyrelsen, 18.9.2020

Innehavare av insamlingstillståndet
Syöpäsäätiö – Cancerstiftelsen, FO-nummer 0237165-7

Insamlingstid och -område
Tillståndet är i kraft från och med 1.1.2020 tillsvidare i hela Finland med undantag av Åland.

Användningsändamål för de insamlade medlen
Med de insamlade medlen stöds högklassig cancerforskning och Cancerorganisationernas arbete mot cancer. Forskningen stöds genom att årligen dela ut forsknings- och resestipendier. Arbetet mot cancer stöds genom att finansiera rådgivningstjänster för patienterna och deras närstående och andra stödtjänster i sjukdomens olika skeden, främjande av hälsa och ökning av medvetenheten om cancersjukdomar och förebyggande av dem samt genom att finansiera utbildning som riktar sig till yrkesmänniskor.

Tillämpade rättsnormer
Lag om penninginsamling (255/2006)
Förordning om penninginsamling (503/2006)