Keräyslupa 1.1.2021- alkaen toistaiseksi

Rahankeräysluvan numero
RA/2020/1107

Rahankeräysluvan myöntäjä ja myöntämisajankohta
Poliisihallitus, 18.9.2020

Rahankeräysluvan saaja
Syöpäsäätiö – Cancerstiftelsen, y-tunnus 0237165-7

Toimeenpanoaika ja -alue
Lupa on voimassa alkaen 1.1.2021 koko maa poislukien Ahvenanmaa.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Kerätyillä varoilla tuetaan syövän vastaista työtä. Varat ohjataan tutkimukseen, koulutukseen ja tiedotukseen sekä Suomen Syöpäyhdistyksen (SSY) kautta syöpätyöhön kautta maan. Syöpätutkimusta tuetaan apurahojen ja avustusten muodossa tutkijoille ja tutkimuslaitoksille. Syöpätyön tuki ohjautuu SSY:n kautta potilaille ja heidän läheisilleen tarjottavaan neuvontapalveluun, muihin tukitoimiin (mm. vertaistuki, virkistystoiminta, syöpäkuntoutuksen kehittäminen, potilasoppaat, taloudellinen tuki) sekä terveyden edistämiseen ja tietoisuuden lisäämiseen syöpäsairauksista ja niiden ehkäisystä.

Sovelletut oikeusohjeet
Rahankeräyslaki (863/2019)
Rahankeräysasetus (503/2006)