Yksi kolmesta sairastuu syöpään.

Sen me haluamme muuttaa.

Tuellasi on suuri merkitys

Syöpäsäätiö tukee lahjoitusvaroilla syöpätutkimusta ja syövän ehkäisyä sekä turvaa sairastuneille tukipalveluita. Lahjoitusvarat mahdollistavat näiden tehtävien toteutumisen.

Tuki syöpätutkimukselle

Syöpäsäätiö tukee lahjoitusvaroista syöpätutkimusta yli 8 miljoonalla eurolla vuosittain. Säätiö on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa.

Tutkimusta tuetaan suoraan tutkijoille ja tutkimusryhmille myönnettävinä apurahoina sekä tukena Suomen Syöpärekisterille ja yhteispohjoismaisille tutkimushankkeille. Vuonna 2019 apurahoja myönnettiin 7,3 miljoonaa euroa.

Syöpäsäätiö on pystynyt lahjoittajien tuella nostamaan suomalaisen syöpätutkimuksen tasoa. Apurahojen kokonaissumma on yli kaksinkertaistanut vuoden 2014 noin 3,5 miljoonasta eurosta yli seitsemään miljoonaan euroon.

Säätiön apurahoilla tuetaan sekä perustutkimusta että kliinistä syöpätutkimusta. Tukea annetaan myös epidemiologiseen eli väestötason tilastolliseen tutkimukseen Suomen Syöpärekisterissä.

Myönnetyt apurahat

Vuonna 2019 Syöpäsäätiö ja Suomen Syöpäyhdistys jakoivat kaikkiaan 164 apurahaa tutkijoille ja tutkimusryhmille, yhteensä 7,3 miljoonaa euroa.

Syöpärekisteri saa Syöpäsäätiöltä tukea

Suomen Syöpärekisterissä ylläpidetään rekisteriä kaikista Suomen syöpätapauksista ja ohjataan valtakunnallisten syöpäseulontojen toteuttamista. Rekisterissä tehdään myös tilastollista väestötason syöpätutkimusta. Syöpäsäätiö tukee merkittävällä avustuksella Syöpärekisterin toimintaa vuosittain.

Tukea sairastuneille

Lahjoitusvaroilla turvataan sairastuneille neuvontaa ja tukipalveluita. Syöpäsäätiö tukee myös syövän ehkäisytyötä.  Syöpäsäätiö rahoitti neuvontaa ja syövän ehkäisyä vuonna 2019 kaikkiaan 3,4 miljoonalla eurolla.

Lahjoitusvarat turvaavat maksuttomat neuvontapalvelut

Syöpäsäätiö ylläpitää Syöpäjärjestöjen maksutonta valtakunnallista neuvontapalvelua, joka tarjoaa tukea ja tietoa potilaille ja heidän läheisilleen. Ilman lahjoituksia neuvonta ja tuki ei olisi mahdollista. Neuvontapalveluun ottaa vuosittain yhteyttä yli 6 500 avuntarvitsijaa. Tuen tarve on kasvava.

Työtä syövän ehkäisemiseksi ja sairastuneiden tueksi

Syöpäsäätiö tukee potilasyhdistyksissä ja alueellisissa syöpäyhdistyksissä tehtävää päivittäistä perustyötä sairastuneiden auttamiseksi. Säätiö rahoittaa myös syövän ehkäisytyötä. Syöpäsäätiön tuella kehitetään muun muassa vertaistuki- ja vapaaehtoistoimintaa.

Syövällä on monesti myös merkittäviä taloudellisia seurauksia ja usein tulot pienenevät ja menot kasvavat sairauden myötä.

Taloudellinen tuki

Lapsen sairastuminen syöpään aiheuttaa perheelle paitsi huolta, myös kuluja ja tulonmenetyksiä. Taloudellinen tuki voi olla perheiden kannalta tärkeää, jotta he pystyvät hoitamaan lasta ja kustantamaan esimerkiksi matkoja kotipaikkakunnalta sairaalaan.

Syöpäsäätiö tukee perheitä, jotka ovat joutuneet vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen lapsen syöpäsairauden vuoksi.

Syöpäsäätiön myöntämä avustus ei kata kaikkia sairaudesta aiheutuvia kuluja, mutta sillä voi olla suuri vaikutus perheen hyvinvointiin ja mielialaan.

Perheet voivat hakea avustusta sairaaloiden syöpäosastojen sosiaalityöntekijöiden kautta. Avustuksen käytölle ei ole asetettu ehtoja, vaan sen voi käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla lapsen ja koko perheen hyvinvoinnin hyväksi. Vuosittain avustusta saa nelisenkymmentä perhettä.

Syöpäsäätiö myöntää taloudellista tukea myös aikuisille syöpään sairastuneille, jotka ovat joutuneet vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen sairauden vuoksi. Tukea haetaan sairaaloiden syöpäosastojen sosiaalityöntekijöiden kautta.


Auta lapsiperheitä vaikeassa tilanteessa:

Tee lahjoitus tilisiirtona tilille FI20 2344 1800 0032 29, lisää viitenumero 2202, tällöin lahjoituksesi kohdistuu lapsiperheille.