Usein kysyttyä

Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

1. Kuinka paljon Syöpäsäätiö tukee vuosittain syöpätutkimusta?
Vuonna 2019 Syöpäsäätiö myönsi apurahoja ja muuta tukea tieteelle yhteensä lähes 7,3 miljoonalla eurolla. Syksyllä 2019 Syöpäsäätiö ja Suomen Syöpäyhdistys jakoivat 108 apurahaa, yhteensä 7 226 500 euroa. Syöpäsäätiö jakoi lisäksi keväällä 2019 56 matka-apurahaa, yhteensä 64 319 euroa. Lue lisää myönnetyistä apurahoista.

2. Miten Syöpäsäätiön työ vaikuttaa?
Syöpäsäätiö on vuodesta 1948 lähtien ollut mukana rakentamassa perustaa koko maan kattavalle syövänhoidolle, tukenut monin tavoin syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään sekä luonut edellytyksiä korkeatasoiselle syöpätutkimukselle. Yhdessä Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa olemme käynnistäneet Suomessa sädehoidot ja vähentäneet seulontojen ansiosta kohdunkaulan syövän ilmaantuvuutta ja rintasyöpäkuolleisuutta.

Syöpäsäätiön aloittaessa toimintansa yksi kolmesta syöpään sairastuneista parantui. Tänään kaksi kolmesta paranee. Laadukkaan tutkimustyön rahoittamisella ja syöpätyön kehittämisellä on ollut tässä selkeä rooli. Suomalaisten syöpäseulontoja arvioidaan ja tutkitaan jatkuvasti, jotta ne pysyvät laadukkaina. Syöpäsäätiö tukee myös tätä työtä.

Syöpäsäätiön periaatteena on tukea parhaita tutkijoita keskeisiltä syöpätutkimuksen aloilta. Säätiö tukee tutkimusta, joka pyrkii selvittämään syövän syitä sekä geeni- ja solutasolla että väestötasolla. Tutkimustiedon avulla on löydetty tehokkaita keinoja syövän ehkäisemiseksi.

Säätiön tukeman tutkimuksen avulla selvitetään, miten syöpäkasvain pystyy murtamaan ihmisen elimistön puolustusmekanismin ja miten tämä voidaan estää. Rahoittamamme tutkimuksen tavoitteena on löytää tehokkaampia ja vähemmän sivuvaikutuksia aiheuttavia hoitoja eri syöpiin sekä etsiä keinoja syövän varhaiseen tunnistamiseen. Syöpäsäätiön tukemat tutkimukset ovat vaikuttaneet syövänhoidon käytäntöihin laajalti Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

3. Miten ja mihin lahjoitukset käytetään?
Lahjoitusvaroja käytetään syöpätutkimukseen, taloudelliseen tukeen vähävaraisille sairastuneille, syövän ehkäisyyn ja sairastuneiden sekä heidän läheistensä tukemiseen.

Syöpäsäätiön varojen käyttö vuonna 2019

Syöpäsäätiö myöntää vuosittain apurahoja tutkimusryhmille ja väitöskirjatyöntekijöille syövän tutkimukseen ja ehkäisyyn sekä diagnostiikan ja hoitojen kehittämiseen. Tutkimus voi olla syövän perustutkimusta, epidemiologista, psykososiaalista tai kliinistä tutkimusta. Myönnettävien apurahojen suuruudet vaihtelevat 3000 eurosta (väitöskirja-apuraha) aina 450 000 euroon (suurapuraha).

Myönnettävät apurahat ovat joko yksi-, kaksi- tai kolmivuotisia. Seuraamme tutkimusten etenemistä ja tuloksia tiiviisti tutkijoiden meille lähettämistä raporteista. Vain tutkimukset, joilla on saatu tuloksia aikaan, voivat saada jatkorahoitusta.

Lahjoitukset mahdollistavat Suomessa korkeatasoisen ja laaja-alaisen syöpätutkimuksen, sen jatkuvuuden ja sitä kautta syövän syiden selvittämisen ja uusien hoitomuotojen kehittämisen sekä kansainvälisen yhteistyön. Lahjoitusten ansiosta sairastunut läheisesikin voi hyötyä tutkimuksessa tehdystä läpimurrosta ja saada aiempaa parempia hoitoja.

Tutkimustyö on kallista; työntekijät maksavat, tutkimusvälineet maksavat ja jopa tulosten julkaiseminen maksaa. Esimerkiksi tutkimusryhmän yhden tutkimushoitajan palkkakulut sivukuluineen ovat vuodessa jopa 40 000 euroa, väitöskirjatyöntekijän kustannukset apurahoina noin 20 000 euroa vuodessa. Tutkimusmateriaalit ja soluviljelyt voivat maksaa 5000 – 50 000 euroa vuodessa.

Kuluja aiheutuu myös esimerkiksi tutkimustiloista, tietokoneista ja puhelimista. Yhdessä tutkimusryhmässä työskentelee usein monta tutkijaa, sairaanhoitajaa, ryhmän vetäjä, tohtorikoulutettavia kuukausien tai vuosien ajan.

Vuositasolla tutkimustyössä on kysymys miljoonien tutkimusrahoituksista, joiden mahdollistamisessa jokainen lahjoitus on erittäin tärkeä. Lahjoitusvaroin ylläpidettävässä neuvontapalvelussa (puhelin, chat ja sähköposti) puolestaan yksi sairastunutta ihmistä auttava neuvontapuhelu mahdollistuu jo muutamilla kymmenillä euroilla.

4. Voiko lahjoituksen kohdentaa tietyn syövän tutkimiseen?
Helpointa on osoittaa lahjoitus yleisesti Syöpäsäätiölle, jolloin säätiö arvioi eri kohteiden rahoituksen tarpeen itse. Kuukausi- ja kertalahjoitukset ohjautuvat yleisesti Syöpäsäätiölle. Omakeräys-potteja voi kohdentaa yleisesti Syöpäsäätiölle, Roosa nauha -rahastoon naisten tutkimusten hyväksi, miesten syöpien tutkimukseen tai Lasten syöpärahastoon. Suurlahjoitusten yhteydessä on myös mahdollista kohdistaa lahjoitus. Testamenttilahjoituksissa ensiarvoinen tavoitteemme on kunnioittaa testamentin laatijan toivoa testamenttivarojen kohdentamisesta.

5. Rahoittaako Syöpäsäätiö muuta kuin tutkimusta?
Kyllä. Säätiö tukee vuodessa noin miljoonalla eurolla maan kattavaa neuvontapalvelua sairastuneille ja heidän läheisilleen sekä jakaa taloudellista tukea vähävaraisille potilaille ja syöpälasten perheille.

6. Maksaako Syöpäsäätiö lahjoituksista veroa?
Yleishyödyllisenä yhtiönä säätiö ei maksa lahjoituksista veroa.

7. Voiko yritys vähentää lahjoituksensa verotuksessa?
Kyllä, elinkeinoverotuksessa vähennyskelpoinen kulu on 850 – 50 000 euroa. Tutustu yritysyhteistyöhön.

8. Kuinka paljon Syöpäsäätiö saa vuodessa lahjoituksia? Miten lahjoitukset jakautuvat eri lahjoitusmuotojen välillä?
Lahjoitusten määrä vaihtelee vuosittain. Vuonna 2019 Syöpäsäätiö keräsi lahjoituksina ja yritysyhteistyön tuloksena yhteensä 15,8 miljoonaa euroa.

9. Kuinka suuri osuus lahjoituksesta menee kuluihin ja mistä keräys- ja hallintokulut muodostuvat?
Syöpäsäätiön varainhankinnan keräys- ja hallintokulu vuonna 2019 oli 20,8 prosenttia. Nämä kulut kattavat työn, jolla varmistamme lahjoitusten vaikuttavuuden ja toimintamme tehokkuuden. Kuluja tuottavat muun muassa säätiölain ja -asetuksen asettamat vaatimukset riittävästä hallinnosta, kuten tilintarkastuksista. Lahjoituspyyntöjen toteuttamiseen tulee kuluja palveluista: mediasta, posti- ja pankkipalveluista, mainostoimistoista ja painotaloista. Lisäksi kuluja muodostuu toimitiloista ja henkilökunnasta.

10. Rahoittaako Syöpäsäätiö tutkimusta, jossa käytetään eläinkokeita?
Syöpäsäätiön rahoittamasta apurahatutkimuksesta noin kaksi kolmasosaa on syövän perustutkimusta, kuten genetiikkaa, syövän biologiaa ja fysiologiaa. Perustutkimuksessa käytetään koe-eläimiä, yleensä hiiriä. Edellytyksenä koe-eläinten käytölle on eläinsuojelulainsäädännön määräysten noudattaminen sekä asianmukaiset luvat. Perustutkimuksessa selvitetään syövän syntyyn ja kehittymiseen liittyviä asioita ja niissä koe-eläinten käyttö on katsottu edelleen tarpeelliseksi.

Kysymyksiä ja vastauksia kuukausilahjoittamisesta

1. Miksi Syöpäsäätiö tarvitsee kuukausilahjoittajia?
Syöpäsäätiön tavoitteena on, että tulevaisuudessa yhä useampi syöpä voidaan ennaltaehkäistä tai parantaa. Tuloksellinen syövän ehkäisy, varhainen toteaminen ja potilaan hoito pohjautuvat parhaaseen saatavissa olevaan tietoon. Korkealaatuista tieteellistä syöpätutkimusta on siis tuettava. Kärsivällinen perustutkimus kantaa hedelmää ja osa oivalluksista ja tuloksista yltää potilaiden hoitosovelluksiin, osa jopa aikanaan syövän ehkäisyyn. Myös syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä tukipalveluille on jatkuva tarve. Säännölliset lahjoitukset auttavat ennakoimaan käytettävissä olevia varoja, jolloin pystytään parhaiten turvaamaan toiminnan pitkäjänteinen jatkuminen vuodesta toiseen.

2. Miten voin liittyä Syöpäsäätiön kuukausilahjoittajaksi?
Voit liittyä kuukausilahjoittajaksi Syöpäsäätiön verkkosivustolla tai soittamalla Syöpäsäätiön lahjoittajapalveluun puh. 09 1353 3286. Lahjoitussumma on vapaasti valittavissa, vähintään kuitenkin 6 euroa kuukaudessa.

Lisäksi Syöpäsäätiö tekee yhteistyötä telemarkkinointiyhtiön Gainerin kanssa luottamuksella. Jos sinulle on soitettu numerosta +358432016016 on iloinen myyjä yrittänyt sinua tavoittaa pyytääkseen sinua mukaan kuukausilahjoitta-yhteisöömme. Tämä on luotettava ja nopeaa tapa saada lisää säännöllisiä lahjoittajia.

Mikäli olet valinnut maksutavaksi Suoramaksun tai e-laskun saat postissa toimeksiantolomakkeen lahjoituksen käynnistämiseksi. Pyydämme teitä täydentämään, allekirjoittamaan ja palauttamaan tämän lomakkeen vastauskuoressa Syöpäsäätiölle. E-laskutilauksen voi myös käynnistää itse, jolloin lomaketta ei tarvitse palauttaa.

Toimeksiantolomake on lahjoittajan ja pankin välinen sopimus. Palauttamalla lomakkeen täydennettynä Syöpäsäätiölle, voimme kirjata tiedot lahjoittajarekisteriin ja toimittaa lomakkeen pankkiin käsiteltäväksi. Pankki käynnistää lahjoituksen tämän toimeksiantolomakkeen perusteella. Lahjoittajan antamia tietoja käytetään vain kuukausilahjoituksen käynnistämiseen sekä lahjoitukseen liittyvään viestintään.

Mikäli valitset maksutavaksi toistuvan korttimaksun, veloitetaan lahjoitus kortiltasi välittömästi liittymisen yhteydessä. Lue lisää kuukausilahjoituksen ehdoista täältä >>>.

3. Milloin ensimmäinen lahjoitus lähtee tililtäni?
Jos valitset maksutavaksi e-laskun tai suoramaksun veloitus tapahtuu noin 2─6 viikkoa siitä, kun olet allekirjoittanut lahjoitussopimuksen. Kuukausilahjoitus erääntyy joko kuukauden 5. tai 20. päivä valintasi mukaan.

Jos valitset maksutavaksi toistuvan korttimaksun, ensimmäinen lahjoitus veloitetaan kortiltasi välittömästi liittymisen yhteydessä. Seuraavat veloitukset tapahtuvat valittuna eräpäivänä, joka voi olla kuukauden 5. tai 20. päivä. Mikäli veloitus kortilta ei onnistu sovittuna päivänä, yritämme enintään neljä kertaa uudelleen seuraavan kahden viikon aikana.

4. Kuinka tiedän mihin lahjoituksia käytetään?
Pidämme säännöllisesti 4─6 kertaa vuodessa yhteyttä lahjoittajiimme ja kerromme ajankohtaisista asioista ja esittelemme toimintaamme. Yhteydenpito tapahtuu sähköpostitse tai postitse lahjoittajan valinnan mukaisesti.

5. Miksi kuukausilahjoitus veloitetaan e-laskulla, suoramaksulla tai toistuvalla korttimaksulla?
Syöpätutkimus on pitkäjänteistä työtä ja siten tarvitsee jatkuvaa rahoitusta. Kuukausittainen tuki hyväksymällä e-laskun omassa verkkopankissaan tai suoraan tililtä tai kortilta veloitettuna on erittäin tehokas tapa auttaa ja lisäksi vaivaton lahjoittajalle.

6. Voiko kuukausilahjoituksen maksaa korttimaksuna?
Kyllä, 1.8.2019 alkaen kuukausilahjoituksen voi maksaa toistuvalla korttimaksulla. Toistuva korttimaksu on jatkuva, toistaiseksi voimassa oleva sopimus, jossa lahjoittajan kortilta veloitetaan kuukausittain hänen valitsemansa lahjoitussumma.

7. Maksutapani on e-lasku. Joudunko hyväksymään jokaisen lahjoituslaskun erikseen?
Jos et halua hyväksyä lahjoituslaskua joka kuukausi erikseen, voit ottaa verkkopankissasi käyttöön e-laskun automaattisen maksamisen.

8. Miten muutan e-lasku-, suoramaksu- tai toistuvan korttimaksun sopimusta?Kuukausilahjoituksen ehtoja voit muuttaa olemalla yhteydessä Syöpäsäätiön lahjoittajapalveluun. Voit lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen [email protected] tai ilmoittaa muutoksista puhelimitse numeroon 09 1353 3286.

9. Voinko muuttaa veloitussummaani liittymiseni jälkeen?
Voit muuttaa lahjoitussummaa ottamalla yhteyttä Syöpäsäätiön lahjoittajapalveluun.

10. Onko mahdollista jättää yksittäinen veloitus väliin?
Tämä on mahdollista, mutta toivomme, että ilmoitatte asiasta Syöpäsäätiön lahjoittajapalveluun.

  1. Jos maksutapasi on e-lasku, voit ennen e-laskun eräpäivää muuttaa maksun veloitustiliä (samassa pankissa), eräpäivää ja summaa tai poistaa sen.
  2. Jos maksutapasi on suoramaksu, pankki voi ennen maksun eräpäivää tehdä siihen pyynnöstäsi muutoksia.
  3. Voit myös laittaa sopimuksesi tauolle niin, että se aktivoituu automaattisesti uudelleen haluamanasi ajankohtana. Tämä onnistuu ottamalla yhteyttä Syöpäsäätiön lahjoittajapalveluun.

11. Miten toimin, jos tililläni ei ole rahaa veloituspäivänä?
Jos tililläsi ei ole eräpäivänä lahjoittamissummaa vastaavia varoja, pankilla on oikeus veloittaa maksu kahden pankkipäivän kuluessa eräpäivän jälkeen. Jos tilillä ei näiden kahden päivän aikana ole tarvittavaa summaa, sen kuukauden lahjoitussumma jää veloittamatta ja veloitus tapahtuu taas normaalisti seuraavassa kuussa. Jotkut pankit perivät veloittamatta jääneestä summasta pankin palveluhinnaston mukaisen kulun.

12. Vaihdoin tilinumeroa, pankkia tai korttia, muuttuuko sopimus?
Mikäli vaihdat tilinumeroa tai pankkia, sinun tulee tehdä uusi e-lasku- tai suoramaksutoimeksianto.  Lahjoitussopimus on tilikohtainen, sillä lähetämme pankille veloituspyynnön tilikohtaisesti. Voit hoitaa tämän suoraan oman pankkisi kanssa. Voit myös tilata uuden lahjoitustoimeksiannon lahjoittajapalvelustamme. Tässä tapauksessa lähetämme sinulle uuden toimeksiantolomakkeen täytettäväksi. Kun olet palauttanut uuden lomakkeen meille, päivitämme tietomme ja toimitamme toimeksiannon edelleen pankkiisi.
Kortin vaihtuessa olethan yhteydessä lahjoittajapalveluumme.

13. Kuinka kauan tekemäni e-lasku-, suoramaksu- tai toistuva korttimaksusopimus on voimassa?
Tekemäsi sopimus on voimassa toistaiseksi. Olet siis lahjoittajana kunnes e-lasku-, suoramaksu- tai toistuva korttimaksusopimus sanotaan irti. Sopimukset voit irtisanoa ottamalla yhteyttä Syöpäsäätiön lahjoittajapalveluun.

14. Miten Syöpäsäätiö käyttää tilinumeroani ja henkilötietojani?
Toimeksiantolomake lähetetään pankkiin ja henkilötietoja säilytetään lahjoittaja- ja asiakasrekisterissämme. Vain nimetyillä henkilöillä on pääsy lahjoittajan tietoihin.  Lahjoittajan antamia tietoja käytetään vain kuukausilahjoituksen käynnistämiseen sekä lahjoitukseen liittyvään viestintään. Voit lukea lisää asiakasrekisterin rekisteriselosteesta.

15.  Miten pystyn lopettamaan kuukausilahjoittamisen?
Voit lopettaa kuukausilahjoittamisen tai laittaa sen tauolle olemalla yhteydessä Syöpäsäätiön lahjoittajapalveluun.

16. En halua lahjoittaa säännöllisesti, miten voin tukea Syöpäsäätiön toimintaa?Voit tehdä lahjoituksen verkkomaksuna Syöpäsäätiön sivustolla tai lahjoittaa tilisiirrolla milloin vain haluat. Tutustu eri lahjoitusvaihtoehtoihin.

Mikäli haluat silloin tällöin tietoa ajankohtaisista asioista sähköpostiisi, voit tilata Syöpäsäätiön uutiskirjeen.

Ota yhteyttä, autamme mielellämme.

Täytä yhteystietolomake ja ota yhteyttä. Ole yhteydessä lahjoittajapalveluumme [email protected] tai soita puh. 09 1353 3286. Voit myös täyttää yhteydenottolomakkeen.

Ota yhteyttä kaikissa mieltäsi askarruttavissa asioissa, olemme täällä sinua varten.