Kuukausilahjoituksen ehdot

Toimeksiantaja valtuuttaa Syöpäsäätiön veloittamaan kuukausittain toimeksiannossa mainittua pankkitiliä sovittuna veloituspäivänä toimeksiantajan valitsemalla summalla (suoramaksu ja e-lasku). Mikäli veloituspäivä ei ole pankkipäivä, veloitus tapahtuu seuraavana pankkipäivänä. Toimeksianto on voimassa toistaiseksi.

Toimeksiannon voi peruuttaa ilmoittamalla siitä Syöpäsäätiölle. Mikäli haluat muuttaa eräpäivää, summaa tai pankkitiliä, ota yhteyttä Syöpäsäätiön lahjoittajapalveluun. Muutosten käsittelyyn tulee varata aikaa 3 viikkoa.

Varat käytetään kotimaiseen syöpätutkimukseen sekä sairastuneiden ja heidän läheistensä neuvonta- ja tukipalveluihin.

Syöpäsäätiön lahjoittajapalvelu palvelee arkisin klo 9-15 puhelimitse 09 1353 3286. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected].

SUORAMAKSUPALVELU

Sitoudun noudattamaan oman pankkini suoramaksupalvelun käyttöä koskevia asiakasehtoja.

Pankilla ei ole velvollisuutta käsitellä toimeksiantoa, jos pankki ei voi varmistua toimeksiannon antajan allekirjoituksesta. Pankilla ei ole velvollisuutta käsitellä puutteellisesti tai virheellisin tiedon annettua toimeksiantoa eikä ilmoittamaan, mikäli toimeksiantoa ei em. syystä voida käsitellä.

Voit ottaa suoramaksupalvelun käyttöön antamalla pankillesi suoramaksutoimeksiannon. Suoramaksutoimeksiannossa annettujen tietojen perusteella pankki muodostaa toistaiseksi voimassa olevan toimeksiannon siitä, että laskuttajan pankkiin lähettämän sähköisen laskukopion tietojen perusteella muodostetaan eräpäivällinen maksutoimeksianto tilillesi. Tieto suoramaksutoimeksiannosta välitetään tässä toimeksiannossa nimetylle laskuttajalle.

Pankki muodostaa sähköisen laskukopion tietojen perusteella yksittäisen eräpäivällisen maksutoimeksiannon, joka käsitellään tilisiirtona. Pankki voi ennen suoramaksun eräpäivää pyynnöstäsi muuttaa maksutoimeksiannon veloitustiliä, eräpäivää ja summaa tai poistaa maksutoimeksiannon.

Voit lopettaa suoramaksupalvelun ilmoittamalla siitä pankillesi. Suoramaksupalvelun ehdot sekä palvelumaksut ovat saatavissa pankistasi tai pankkisi www-sivuilla.

E-LASKUTILAUS

Sitoudun noudattamaan oman pankkini e-laskupalvelun käyttöä koskevia asiakasehtoja.

Pankilla ei ole velvollisuutta käsitellä toimeksiantoa, jos pankki ei voi varmistua toimeksiannon antajan allekirjoituksesta. Pankilla ei ole velvollisuutta käsitellä puutteellisesti tai virheellisin tiedon annettua toimeksiantoa eikä ilmoittamaan, mikäli toimeksiantoa ei em. syystä voida käsitellä.

E-laskupalvelu on palvelu, jossa laskuttaja toimittaa laskun tämän toimeksiannon antajan verkkopankkiin nähtäväksi ja käsiteltäväksi. E-laskun lähettäjä tai pankki ei ole velvollinen toimittamaan e-laskuna välitettävää laskua muussa muodossa. Verkkopankissa voit ottaa käyttöön e-laskuja koskevan tekstiviesti ja/tai sähköpostiherätteen, mikäli pankkisi tarjoaa tätä palvelua.

E-laskun maksaminen edellyttää, että hyväksyt saapuneen e-laskun verkkopankissa erikseen tai olet ottanut käyttöön e-laskun automaattisen maksamisen. E-laskuihin perustuvat maksut välitetään tilisiirtoina. Voit ennen e-laskun eräpäivää muuttaa e-laskua koskevan maksutoimeksiannon veloitustiliä, eräpäivää ja summaa tai poistaa sen.

Voit lopettaa e-laskujen vastaanoton poistamalla e-laskutilauksen verkkopankissa. E-laskun ehdot sekä palvelumaksut ovat nähtävissä pankkisi www-sivuilla tai verkkopankissa.

 

TOISTUVA KORTTIMAKSU

Toistuvan korttimaksun sopimusehdot 1.8.2019 alkaen

Toistuva korttimaksu on jatkuva, toistaiseksi voimassa oleva sopimus, jossa lahjoittajan kortilta veloitetaan kuukausittain hänen valitsemansa lahjoitussumma.

Laskuttajana korttilaskulla tai tiliotteella näkyy Syöpäsäätiö sr – Cancerstiftelsen sr.

Ensimmäinen lahjoitus veloitetaan lahjoittajan kortilta välittömästi liittymisen yhteydessä. Seuraavat veloitukset tapahtuvat valittuna eräpäivänä, joka voi olla kuukauden 5. tai 20. päivä. Mikäli veloitus kortilta ei onnistu sovittuna päivänä, yritämme enintään neljä kertaa uudelleen seuraavan kahden viikon aikana.

Lahjoittaja voi halutessaan muuttaa summaa ja eräpäivää ottamalla yhteyttä Syöpäsäätiön lahjoittajapalveluun. Muutosten käsittelyyn pitää varata aikaa kolme viikkoa.

Kortin vaihtuessa lähetämme lahjoittajan sähköpostiin ohjeet korttitietojen päivittämiseksi.

Lahjoitussopimus on voimassa toistaiseksi. Sen voi irtisanoa ottamalla yhteyttä Syöpäsäätiön lahjoittajapalveluun.

Syöpäsäätiö ei käsittele eikä tallenna lahjoittajan kortin numeroa missään vaiheessa. Korttimaksujen teknisestä toteutuksesta ja turvallisuudesta huolehtii Stripe Europe Ltd.

Syöpäsäätiön lahjoittajapalvelu:
puh. 09 1353 3286 (ma-pe 9.00-15.00)
sähköposti: [email protected]

Villkoren för månadsbidrag

Uppdragsgivaren befullmäktigar Cancerstiftelsen sr att månatligen debitera den summa som uppdragsgivaren har angett från det angivna bankkontot (direktbetalningstjänst och e-fakturabeställning). Avtalet är i kraft tills vidare.

Uppdragsgivaren kan säga upp avtalet genom att meddela Cancerstiftelsen om det minst tre veckor före förfallodag. Om du vill ändra kontot för ditt månadsbidrag, förfallodagen eller summan ber vi dig ta kontakt med Cancerstiftelsens givarservice, tfn. 09 1353 3286 eller [email protected].

DIREKTBETALNINGSTJÄNST

Jag förbinder mig att följa kundvillkoren för min egen bank gällande användandet av direktbetalningstjänst.

Banken har inte skyldighet att behandla uppdraget ifall banken inte kan försäkra sig om uppdragsgivarens underskrift.

Banken har inte skyldighet att behandla ett uppdrag som givits med bristfälliga eller felaktiga uppgifter och banken har inte heller skyldighet att meddela ifall uppdraget inte kan behandlas av ovan nämnda orsak.

Du kan ta i bruk direktbetalningstjänsten genom att ge din bank ett direktbetalningsuppdrag. Baserat på uppgifterna i direktbetalningsuppdraget bildar banken ett tillsvidare gällande uppdrag om att ett betalningsuppdrag med förfallodag ska bildas på ditt konto på basis av uppgifterna i den elektroniska fakturakopian som faktureraren sänt. Information om direktbetalningsuppdraget förmedlas till den fakturerare som namngivits i detta uppdrag.

Baserat på uppgifterna i den elektroniska fakturakopian bildar banken ett enskilt betalningsuppdrag med förfallodag vilket behandlas som en girering. Banken kan på din begäran före direktbetalningens förfallodag ändra betalningsuppdragets debiteringskonto, förfallodag och belopp eller ta bort betalningsuppdraget.

Du kan avsluta direktbetalningstjänsten genom att meddela detta till din bank.

Villkoren för direktbetalningstjänsten samt avgifterna gällande tjänsten finns tillgängliga på din banks hemsida eller i nätbanken.

Uppdragsavtalet gäller tillsvidare. Uppdragsgivaren befullmäktigar Cancerstiftelsen sr att fakturera det i uppdraget angivna bankkontonumret med den i uppdraget angivna summan.

Uppdragsavtalet kan sägas upp genom att kontakta Cancerstiftelsen senast tre veckor före förfallodagen. Kontakta Cancerstiftelsen även om du vill ändra månadsbidragets debiteringskonto, förfallodag eller summa. För behandling av ändringar bör man reservera 3 veckor.

 

E-FAKTURABESTÄLLNING

Jag förbinder mig att följa kundvillkoren för min egen bank gällande användandet av e-fakturatjänst.

Banken har inte skyldighet att behandla uppdraget ifall banken inte kan försäkra sig om uppdragsgivarens underskrift.

Banken har inte skyldighet att behandla ett uppdrag som givits med bristfälliga eller felaktiga uppgifter och banken har inte heller skyldighet att meddela ifall uppdraget inte kan behandlas av ovan nämnda orsak.

E-fakturatjänsten är en tjänst där faktureraren förmedlar fakturan till uppdragsgivarens nätbank för påseende och behandling.  Varken e-fakturans avsändare eller banken är skyldiga att skicka fakturan i någon annan form. I nätbanken kan du ta i bruk ett textmeddelande (sms) och/eller ett e-postmeddelande gällande nya e-fakturor, ifall din bank erbjuder denna tjänst.

Betalningen av en e-faktura förutsätter att du godkänner den inkomna e-fakturan separat i nätbanken eller att du har tagit i bruk automatisk betalning av e-fakturan.

Betalningarna som baserar sig på e-fakturor förmedlas som gireringar.  Du kan före e-fakturans förfallodag ändra betalningsuppdragets debiteringskonto, förfallodag och belopp eller ta bort e-fakturan.

Du kan avsluta mottagningen av e-fakturor genom att ta bort e-fakturabeställningen i nätbanken.

Villkoren för e-fakturatjänsten samt avgifterna gällande tjänsten finns tillgängliga på din banks hemsida eller i nätbanken.

Uppdragsavtalet gäller tillsvidare. Uppdragsgivaren befullmäktigar Cancerstiftelsen sr att fakturera det i uppdraget angivna bankkontonumret med den i uppdraget angivna summan.

Uppdragsavtalet kan sägas upp genom att kontakta Cancerstiftelsen senast tre veckor före förfallodagen. Kontakta Cancerstiftelsen även om du vill ändra månadsbidragets debiteringskonto, förfallodag eller summa. För behandling av ändringar bör man reservera 3 veckor.

 

 

 

ÅTERKOMMANDE KORTBETALNING

Avtalsvillkor för återkommande kortbetalning från 1.8.2019

Hos oss betyder avtalet för återkommande kortbetalning ett löpande, tillsvidare gällande donationsavtal, där ditt kort debiteras månatligen för den summa du har valt.

Med din regelbundna donation finansierar vi inhemsk cancerforskning, främjar förebyggandet av cancer och stöder de insjuknade och deras närstående.

Som mottagare på kortfakturan eller kontoutdraget ser du Syöpäsäätiö sr – Cancerstiftelsen sr.

Den första donationen debiteras från ditt kort omedelbart, när avtalet börjar. Följande debiteringar äger rum på utvalda förfallodagar; du kan välja mellan månadens 5. och 20. dag. Om vi inte lyckas debitera kortet på utvald dag, försöker vi göra det upp till fyra gånger inom de närmaste två veckorna.

Om du vill ändra på beloppet eller förfallodagen, kan du göra det genom att kontakta Cancerstiftelsens givarservice. Hantering av ändringar kan ta upp till tre veckor.

När ditt kort förnyas, får du e-post med instruktioner om hur du ska uppdatera din kortinformation.

Donationsavtalet gäller tillsvidare. Du kan säga upp avtalet genom att kontakta Cancerstiftelsens givarservice.

Cancerstiftelsen bearbetar eller lagrar aldrig ditt kortnummer. Stripe Europe Ltd står för det tekniska genomförandet och säkerheten av kortbetalningarna.

Cancerstiftelsens givarservice:

tfn 09 1353 3286 (mån-fre ​​9.00-15.00)
e-post: [email protected]