Niin arvokas on elämä

Syöpäsäätiön vastuullisuus

Syöpäsäätiö on perustettu vuonna 1948. Toiminnallamme on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sillä olemme suurin yksityinen syöpätutkimuksen tukija Suomessa. Teemme vastuullista työtä, joka koskettaa jokaista suomalaista. Tavoitteemme on, että tulevaisuudessa kenenkään ei tarvitsisi menehtyä syöpään.

Vastuullisuus tarkoittaa meille terveyden edistämistä kestävällä tavalla ja varainhankinnan läpinäkyvyyttä.  Olemme aina tutkitun tiedon puolella: Syöpäsäätiön rahoitus kohdistuu Suomen parhaiden tutkijoiden työhön, josta kumpuavat kaikki merkittävimmät löydökset ja hyödyt syövän hoidossa. Rahoitustamme voi hakea apurahoina kerran vuodessa.

Olemme osa Vastuullisen Lahjoittamisen ry:tä ja allekirjoittaneet VaLa:n hyvän hallinnon ja varainhankinnan periaatteet. Kuulumme myös FIBS-yritysvastuuverkostoon sekä Säätiöt ja Rahastot -verkostoon.

Kerromme nyt, minkälaisesta taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristövastuusta vastuullisuustyömme koostuu. Löydät täältä myös tietoa läpinäkyvästä varainhankinnastamme ja vastuullisesta yrityskumppanuudestamme.

Arvomme ja missiomme

Syöpäjärjestöjen toiminta-ajatukseksi määritellään syövän voittaminen. Tavoitteenamme on ehkäistä syöpään sairastumista, varhentaa sairauden toteamista ja kehittää hoitoja.

Miten käytämme lahjoitusvarat?

Syöpäsäätiö tukee lahjoitusvaroilla syöpätutkimusta ja syövän ehkäisyä sekä turvaa sairastuneille tukipalveluita. Lahjoitusvarat mahdollistavat näiden tehtävien toteutumisen.

Syöpätutkimuksella parempaa elämää suomalaisille

Työmme on tuottanut tuloksia ja läpimurtoja, joiden ansiosta yhä useampi elämä saa jatkua. Sairastuneille on tarjolla yhä tehokkaampia lääkehoitoja syöpään.

Syöpäsäätiön taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu tarkoittaa meille lahjoitusvarojen läpinäkyvää kertymistä ja käyttämistä. Vuonna 2023 apurahoja syöpätutkimukseen myönnettiin 7,5 miljoonaa euroa.

Rahoittajana olemme ketterä ja lähellä tutkijoita, mikä on myös lahjoittajien etu. Apurahahakuprosessimme on kaikille avoin ja läpinäkyvä, johon voi tutustua täällä.

Tutkimuksen lisäksi tuemme Suomen Syöpärekisterin ja sen yhteydessä toimivan Joukkotarkastusrekisterin tutkimustyötä, Suomen Syöpäinstituutin Säätiön tutkijantoimia ja Pohjoismaiden Syöpäunionin (NCU) syöpätutkimusrahastoa.

Tuemme myös Syöpäjärjestöjen neuvontapalveluja ja syöpätyötä. Syöpäsäätiö rahoitti neuvontaa ja syövän ehkäisyä vuonna 2023 kaikkiaan 3,6 miljoonalla eurolla. Joulukeräyksellä tuemme vähävaraisia syöpäperheitä taloudellisesti vuosittain noin 800 000 eurolla.

Katso tilinpäätöksemme

Teemme vuosittain julkisen vuosikatsauksen, jossa voit tutustua myös tilinpäätökseemme.

Apurahojen jakaminen

Jaamme apurahoja tutkimukseen ja tieteelliseen toimintaan vuosittain. Miten ja millä perusteella Syöpäsäätiön tutkimusrahoitusta jaetaan?

Ketkä saivat apurahojamme?

Julkistamme vuosittain, ketkä saivat meiltä apurahaa ja minkälaiseen tutkimustyöhön apuraha myönnettiin.

Vastuullista varainhankintaa

Varainhankinta on luvanvaraista toimintaa ja Syöpäsäätiölla on Poliisihallituksen myöntämä keräyslupa. Lupa on voimassa toistaiseksi koko maassa, lukuunottamatta Ahvenanmaata. Syöpäsäätiö raportoi tilinpäätöksen jälkeen Poliisihallitukselle varojen käyttökohteet sekä varojen käyttöön menneet kulut. Lue tarkemmin keräysluvasta täältä.

Varainhankintamme tuotot koostuvat yksityisistä lahjoituksista, yritysyhteistyöstä ja tuotemyynnistä. Vuonna 2023 varainhankintamme toimintakauden painopisteinä olivat testamenttilahjoitukset, Roosa nauha -keräys ja kuukausilahjoittaminen.

Merkittävimmät varainhankintakampanjamme ovat Roosa nauha -keräys ja Syöpäsäätiön joulukeräys. Vuonna 2023 varainhankinnan keräys- ja hallintokulut olivat 24 prosenttia.

Syöpäsäätiön tuotoista noin kolmannes on sijoitusomaisuuden tuottoja. Sijoitusomaisuutta hoidetaan Syöpäsäätiön hallituksen vahvistaman sijoitussuunnitelman mukaisesti, josta voi lukea lisää toimintakertomuksestamme. Lisäksi Thuringin säätiö myöntää Syöpäsäätiölle vuosittain huomattavan avustuksen.

Roosa nauha -keräys

Roosa nauha -keräyksellämme on kerätty varoja suomalaiselle syöpätutkimukselle vuodesta 2003 ja vuosien aikana syöpätutkimusta on tuettu yli 10 miljoonalla eurolla. Syksystä 2020 alkaen keräys laajeni ja siitä tuetaan rintasyövän ja gynekologisten syöpien lisäksi syöpätutkimusta yleisemmin.

Syöpäsäätiön joulukeräys

Syöpäsäätiön joulukeräyksellä tuetaan perheitä, jotka ovat joutuneet syövä vuoksi taloudelliseen ahdinkoon. Avun tarve on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana yli kymmenkertaiseksi. Perheet voivat hakea avustusta sairaaloiden syöpäosastojen sosiaalityöntekijöiden kautta.

Syöpäsäätiön ympäristövastuu

Ympäristövastuu tarkoittaa meille ympäristön kannalta kestävää materiaalituotantoa ja tuotehankintoja.

Digitaalista viestintää ja auditointeja

Työstämme parhaillaan myös Syöpäjärjestöjen vastuullisuusohjelmaa, jossa on tarkoituksena tunnistaa koko järjestön toiminnan ympäristövaikutukset ja asettaa niille tavoitteet. Vastuullisuusohjelma valmistuu vuonna 2024.

Lahjoittajaviestintämme on ympäristökuormituksen vähentämiseksi ensisijaisesti digitaalista. Digiviestinnän lisäksi tuotamme tukijoillemme vuosittain myös painomateriaalia, jossa kumppaninamme on Suomen Uusiokuori. Heidän Uniikkiuusiokuoret ovat ainoita FSC-sertifioidusta 100 % uusiopaperista Suomessa valmistettuja kirjekuoria. Paperille on myönnetty FSC-sertifikaatti sekä Pohjoismainen ympäristömerkki.

Roosa nauhat ja rannekkeet tuotetaan eettisesti ja ympäristön kannalta kestävästi ruotsalaisen yhteistyökumppanimme Stilistin kautta Kiinassa. Roosa nauha ja ranneke on tuotettu kierrätysmateriaaleista (rPET) vuodesta 2021 ja tuotteiden valmistuksen osalta toteutetaan Amfordin auditointi vuosittain.

 

Roosa nauhojen vastuullisuus

Suomalaisten mieluisimpana lahjoituskohteena Roosa nauha -keräyksellä on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Tutustu varainhankintaamme, nauhojen tuotantoon ja lahjoitusvarojen käyttöön.

Syöpäsäätiön sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuullisuus on meille sitä, että olemme tehneet määrätietoisesti töitä syöpätutkimuksen ja parempien hoitojen puolesta yli 70 vuoden ajan.

Meistä mikään ei ole arvokkaampaa kuin elämä

Työmme on tuottanut syöpätutkimuksen tuloksia ja läpimurtoja, joiden ansiosta yhä useampi ihminen saa jatkaa elämäänsä pidempään. Tavoitteemme on, ettei tulevaisuudessa kenenkään tarvitsisi menettää läheistään syövälle.

Keräämme myös joulukeräyksellämme varoja perheille, jotka elävät syövän vuoksi taloudellisessa ahdingossa. Sairastuneiden taloudellisten avustushakemusten määrä on kymmenessä vuodessa lähes kymmenkertaistunut ja haluamme auttaa heitä selviytymään arjestaan.

Sosiaalinen vastuu lähtee myös työnantajan vastuusta työntekijöitä kohtaan. Syöpäsäätiö osana Syöpäjärjestöjä on vastuullinen työnantaja ja työtyytyväisyyden mittareita (GPTW) seurataan vuosittain, pyrkien aina parempiin tuloksiin.

Sitoutunut tiimimme

Olemme varainhankintatiimi, jolla on kova kunnianhimo ja heltymätön halu hauskanpitoon. Emme myös koskaan jätä työkaveria pulaan!

Syöpäjärjestöt työnantajana

Syöpäsäätiö, Suomen Syöpäyhdistys jäsenjärjestöineen sekä Suomen Syöpärekisteri muodostavat yhdessä Syöpäjärjestöt.

Työtyytyväisyyden mittarina GPTW

Liki 90 % työntekijöistä kokee ylpeyttä kertoessaan muille, että he työskentelevät juuri meidän työyhteisössämme Syöpäjärjestöissä.

Vastuullista yrityskumppanuutta

Mahdollistamme yrityskumppaneillemme vaikuttavan jäljen jättämisen suomalaiseen syöpätutkimukseen. Yritysten rooli on merkittävässä osassa suomalaisen syöpätutkimuksen jatkumisessa. Yrityksiltä kertyy vuosittain lahjoituksia noin 3,5 miljoonaa euroa.

Syöpäsäätiön ja Roosa nauhan kumppanuuksia ohjaavat yritysyhteistyön periaatteet. Emme tee yhteistyötä tupakka-, alkoholi-, aikuisviihde-, aseteollisuus, pikavippi- tai luontaistuotealan yritysten kanssa. Emme tietoisesti vastaanota lahjoituksia em. alojen yrityksiltä. Harkitsemme jokaista kumppanuutta tapauskohtaisesti. Ennen kumppanuuspäätöstä tutustumme myös kumppaneiden markkinointiin ja tuotelupauksiin.

Kohti kestävää kulutusta

Teetämme vuosittain kuluttajatutkimuksen Roosa nauha -keräyksestä, jossa tutkimme mm. yksittäisten tuotteiden soveltuvuutta Roosa nauha -tuotteiksi. Tutkimuksen mukaan kuluttajat odottavat Roosa nauha -tuotteilta vastuullisuutta, jolla tarkoitetaan pääasiassa laadukkuutta ja suomalaisen työn tukemista.

Kannustamme kumppaniemme kanssa kestävään kuluttamiseen, siksi valikoimme tarkkaan Roosa nauhan keräystuotteet kolmesta tuotekategoriasta: käyttötuotteet, arjen hemmottelutuotteet sekä laatutuotteet. Valikoimme kampanjatuotteiksi pääsääntöisesti arjen tuotteita, joita kuluttaja ostaisi joka tapauksessa.

*Aula Research: Roosa nauha -kuluttajatutkimus 2021

Tutkimuksen* mukaan kuluttajat odottavat Roosa nauha -tuotteilta vastuullisuutta.

Yritysyhteistyön periaatteemme

Meille on tärkeää, että voimme jakaa yrityskumppaniemme kanssa yhteisen näkemyksen suomalaisten terveyden edistämisen ja syöpätutkimuksen tukemisen tärkeydestä.

Roosa nauha yrityksille

Yrityksillä on merkittävä rooli Roosa nauha -keräyksessämme. Tutustu Roosa nauha -keräyksen yritysyhteistyöhön ja tule mukaan!

Tutkitusti merkittävää yhteistyötä

Selvitämme vuosittain kuluttajatutkimuksella Roosa nauha -keräyksen mielikuvia ja tunnettuutta sekä haemme palautetta yritysyhteistyöstä ja kampanjatuotteista.

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Palautteesi on meille tärkeä – haluamme kehittää vastuullisuustyötämme- ja viestintäämme.

Ota meihin yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Sari Meller
Varainhankintajohtaja
puh. 050 409 0550,
[email protected]

Carita Päivänen
Viestintäpäällikkö
puh. 050 590 5415
[email protected]