Hakemukset pisteytetään hakijan ansioiden, hankkeen tieteellisen laadun ja syöpärelevanssin perusteella.

Syöpäsäätiön apurahaprosessi

Miten ja millä perusteella Syöpäsäätiön tutkimusrahoitusta jaetaan?

Apurahoja tutkimukseen ja tieteelliseen toimintaan jaetaan vuosittain keväällä (matka-apurahat) ja syksyllä (tutkimusapurahat ja väitöskirja-apurahat).

Apurahoista päättää Syöpäsäätiön hallitus. Hallitus päättää tammikuussa alustavasti, kuinka suuri summa erityyppisten apurahojen rahoitukseen käytetään. Lopulliset rahoituspäätökset hallitus tekee marraskuussa kesällä haettavana olleista tutkimus- ja väitöskirja-apurahoista.

Apurahahakemusten arvioinnista vastaavat Syöpäsäätiön käyttämät asiantuntijat, jotka ovat aktiivisia ja ansioituneita syöpätutkijoita, professoreita tai dosenttitasoisia tutkijoita eri yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

  • Arviointitoimikuntia on kaksi, kliinisen tutkimuksen ja perustutkimuksen toimikunta. Kussakin on puheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä ja kliinistä toimikuntaa tukee kaksi psykososiaalisen- ja hoivatutkimuksen asiantuntijaa. Arviointitoimikunnat pisteyttävät hakemukset aiemmin määriteltyjen kriteerien perusteella (hakijan ansiot sekä tutkimussuunnitelman laatu ja hankkeen syöpärelevanssi).
  • Apurahalautakuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi molempien arviointitoimikuntien puheenjohtajat ja osa niiden jäsenistä.  Se valmistelee käytettävissä olevien varojen ja arviointitoimikuntien pisteytysten perusteella esityksen apurahan saajista Syöpäsäätiön hallitukselle.

Arviointitoimikuntien ja apurahalautakunnan sekä Syöpäsäätiön hallituksen jäsenet voivat itse olla apurahan hakijoina. Tällöin heidän hakemuksiensa arviointiin ja niistä tehtäviin päätöksiin sovelletaan hallintolain mukaisia esteellisyysperiaatteita ja säätiölain lähipiiriohjeita. Hakija ei osallistu omaa hakemustaan koskevaan keskusteluun, pisteytykseen tai päätöksentekoon.  Lähipiirisäännösten mukaan kaikkien säätiön lähipiiriin kuuluvien henkilöiden apurahapäätökset raportoidaan tilinpäätöksen toimintakertomuksen yhteydessä.

Matka-apurahat

Syöpäsäätiö tukee syöpätyön ammattilaisten kokous- ja koulutusmatkoja. Rahoituksen myöntäminen perustuu hakijan ansioihin sekä kohteena olevan kokouksen syöpärelevanssiin ja merkitykseen hakijan ammattitaidon kehittymiselle.

Matka-apurahojen hakuaika on vuosittain helmikuussa ja hakemukset arvioi apurahalautakunta. Lautakunnan puheenjohtaja ja Syöpäjärjestöjen pääsihteeri päättävät annettujen pisteiden perusteella apurahojen saajat toukokuun alkuun mennessä.

Matka-apuraha maksetaan tositteita vastaan ja sen suuruus vaihtelee matkakohteesta riippuen (Pohjoismaat, Eurooppa, muu maailma).

Tutkimus- ja väitösapurahat

Syöpäsäätiö tukee Suomessa tehtävää kliinistä, epidemiologista ja psykososiaalista syöpätutkimusta sekä syöpään kohdistuvaa perustutkimusta. Rahoitettavalla tutkijalla tai hankkeella ei saa olla voimassa olevaa tai viimeaikaista tukea tupakkateollisuudelta.

Tutkimusapurahat on tarkoitettu tutkimusryhmien työskentelyn tukemiseen ja ne maksetaan isäntäorganisaation (suorituspaikan) tilille. Apurahasta voi tutkimusorganisaation toimesta maksaa tutkijoiden palkkoja/apurahoja, materiaali-, laite- tai koe-eläinkustannuksia, matkakuluja tms. Syöpäsäätiö ei siis jaa suoraan henkilökohtaisia työskentelyapurahoja.

Tutkimusapurahojen suuruudet vaihtelevat tällä hetkellä yksivuotisesta 50 000 euron rahoituksesta kolmivuotiseen suurapurahaan, jonka yhteissumma on 450 000 euroa.

Väitöskirja-apurahat ovat ns. kannustusapurahoja, jollaisen voi saada vain kerran ja sen suuruus on tällä hetkellä 4 000 euroa. Apuraha myönnetään väitöskirjahankkeen loppuvaiheessa oleville hakijoille.

Apurahojen arviointi- ja päätösprosessi

Apurahat ovat haettavina kesä-elokuussa, tarkempi haun päättymisaika ilmoitetaan hakujulistuksessa, joka ilmestyy vuosittain toukokuussa.

Haun päätyttyä arviointitoimikuntien ja apurahalautakunnan puheenjohtajat sekä Syöpäsäätiön tutkimusjohtaja käsittelevät hakemukset. Hakuehdot täyttäville hakemuksille osoitetaan neljä arvioijaa siitä toimikunnasta, jonka piiriin hakija on ilmoittanut hankkeensa kuuluvan (kliininen-, epidemiologinen- ja psykososiaalinen tutkimus tai perustutkimus). Suurapurahahakemuksille osoitetaan kahdeksan arvioijaa, neljä kummastakin toimikunnista.

Toimikuntien jäsenet arvioivat heille osoitetut hakemukset ja pisteyttävät ne hakijan ansioiden, hankkeen tieteellisen laadun ja syöpärelevanssin perusteella.

Arvioinnin päätyttyä toimikunnat kokoontuvat lokakuun loppupuolella ja käsittelevät hakemukset. Hakemuksista käydään keskustelu ja kullekin päätetään lopullinen pistemäärä, jonka koko toimikunta hyväksyy.

Toimikuntien päätettyä kunkin hakemuksen pisteistä, apurahalautakunta käy niistä keskustelun ja laatii Syöpäsäätiön hallitukselle esityksen apurahan saajista. Esityksessä on eriteltyinä ennalta sovittu määrä suurapurahoja sekä psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahat, muut tutkimusapurahat ja väitöskirja-apurahat.

Syöpäsäätiön hallitus kokoontuu marraskuun alkupuolella ja päättää apurahan saajat apurahalautakunnan puheenjohtajan esittelystä. Tämän jälkeen myönnetyt apurahat julkaistaan verkossa ja saajille lähetetään henkilökohtainen myöntökirje maksatusohjeineen.

Apurahojen ensimmäinen erä voidaan maksaa aikaisintaan päätöstä seuraavan joulukuun aikana.

Syöpäsäätiön hallitus

Akateemikko Sirpa Jalkanen, Turku (puheenjohtaja)

Professori (emer.) Eero Kasanen, Helsinki (varapuheenjohtaja)

Professori Klaus Elenius, Turku

Dosentti Petri Koivunen, Oulu

Asiamies Riitta Pyhälä, Helsinki

Ylilääkäri Liisa Sailas, Kuopio

Kansanedustaja Sari Sarkomaa, Helsinki

Professori (emer.) Tuula Tamminen, Tampere

Johtava asiantuntija Kari Varkila, Helsinki

Rehtori (emer.) Kalervo Väänänen, Turku

Apurahalautakunta:

Professori Klaus Elenius, Turku (puheenjohtaja)

Professori Sampsa Hautaniemi, Helsinki

Professori (emer.) Helena Isoniemi, Helsinki

Professori Veli-Matti Kosma, Kuopio

Professori Outi Kuittinen, Kuopio

Professori Pirjo Laakkonen, Helsinki

Dosentti Olli Lohi, Tampere

Professori Matti Nykter, Tampere

Dosentti Janne Pitkäniemi, Helsinki

Dosentti Katri Pylkäs, Oulu

Arviointitoimikuntien asiantuntijajäsenet

Dosentti Annika Auranen, Tampere

Professori Sampsa Hautaniemi, Helsinki

Professori Merja Heinäniemi, Kuopio

Professori h.c. Helena Isoniemi, Helsinki

Professori Panu Jaakkola, Turku

Dosentti Jussi Koivunen, Oulu

Professori Veli-Matti Kosma, Kuopio

Professori Matti Nykter, Tampere

Professori Outi Kuittinen, Kuopio

Professori Pirjo Laakkonen, Helsinki

Dosentti Olli Lohi, Tampere

Professori Janne Pitkäniemi, Helsinki

Dosentti Katri Pylkäs, Oulu

Professori Katri Räikkönen, Helsinki

Professori Cecilia Sahlgren, Turku

Professori Marko Salmi, Turku

Dosentti Pekka Taimen, Turku

Professori (emer.) Erkki Vartiainen, Helsinki