Vaikutetaan yhdessä syövän nujertamiseen

Pitkäaikainen yhteistyö on paras tapa tukea syövän vastaista työtä.

Tule yhteistyökumppaniksi

Syöpätutkimushankkeet kestävät usein jopa vuosikymmeniä. Yrityksenne voi olla mukana Syöpäsäätiön yhteistyökumppanina, Roosa nauha -keräyksen yhteistyökumppanina tai yrityslahjoittajana.

Yritysyhteistyön periaatteet

On tärkeää, että voimme jakaa yrityskumppaniemme kanssa yhteisen näkemyksen suomalaisten terveyden edistämisen ja syöpätutkimuksen tukemisen tärkeydestä.

Syöpäsäätiön tavoitteena on edistää syöpätautien tieteellistä tutkimusta ja syövän ehkäisyä sekä levittää tietoa syöpäriskiä vähentävistä, terveellisistä elämäntavoista.  Tavoitteena on myös taata riittävästi tukipalveluita syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. Yritysyhteistyön tulee olla linjassa edellä mainittujen tavoitteiden kanssa.

Syöpäsäätiö on riippumaton toimija. Syöpäsäätiö ei tue mitään yritystä tai tuotemerkkiä. Yhteistyökumppanuus ei anna yritykselle oikeutta vaikuttaa Syöpäsäätiön varojen käyttöön tai viestintään millään tavalla.

Syöpäsäätiö ei tee yritysten kanssa sellaisia sitoumuksia, joita ei voi julkistaa.

Syöpäsäätiö tekee yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavaksi sovituista asioista aina kirjalliset sopimukset, joissa osapuolten keskinäiset oikeudet, vastuut ja velvollisuudet on määritelty.

Syöpäsäätiö noudattaa ja edellyttää yhteistyökumppaneiltaan tuotehankinnoissa eettisiä periaatteita, jotka perustuvat Kansainvälisessä Työjärjestössä (ILO) hyväksyttyihin työelämän perusoikeuksiin, YK:n ihmisoikeuksien julistukseen ja lapsen oikeuksien yleissopimukseen.

Syöpäsäätiö tekee yhteistyötä pääsääntöisesti vain vakiintuneiden yritysten kanssa.

Syöpäsäätiö ei tee yhteistyötä alkoholi- , tupakka- ja aseteollisuuden eikä luontaistuotealan yritysten kanssa.

Ota yhteyttä

Soita, laita viestiä tai lähetä oheinen yhteystietolomake.

Yritysyhteistyön päällikkö Marika Salonen
Puh. 050 448 8324, [email protected]

Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti.

Lahjoitusvarojen käytöstä

Kumppanina yrityksesi voi olla mukana tekemässä syöpätutkimuksen seuraavaa läpimurtoa. Voit olla myös turvaamassa, että neuvontahoitaja on valmiina auttamaan syöpään sairastunutta tai hänen läheisiään, kun avun tarve on suurin.

Roosa nauha-yhteistyö

Roosa nauha on suomalaisten suosituin lahjoituskohde. Roosa nauha -yritysyhteistyö tarjoaa useita mahdollisuuksia yrityksille olla mukana tekemässä hyvää ja vahvistamassa omaa yritysvastuullisuuttaan.