Syöpäsäätiön tarkoitus ja työn tuloksia

Strategia

Strategia on Syöpäjärjestöjen lupaus toimia määrätietoisesti terveyden edistämiseksi, syövän ehkäisemiseksi, sairastuneiden tukemiseksi ja syövästä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi koko maassa.

Syöpäjärjestöjen strategia ohjaa Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön toimintaa vuosina 2021 – 2025.

Toiminta-ajatus

Strategian toiminta-ajatus on ehkäistä syöpään sairastumista, edistää siitä selviytymistä sekä tarjota tukea sairastuneille ja heidän läheisilleen. Syöpäjärjestöjen toiminta-ajatuksena on sääntöjen mukaan ehkäistä syöpätautien aiheuttamaa tuhoa.

Sääntöjen 2 §:n mukaan säätiön tarkoituksena on ”taistella syöpätautien kansallemme ja sen jäsenille tuottamaa tuhoa vastaan”.

Tarkoitus

Vuonna 2016 tarkistettujen sääntöjen mukaan säätiö voi tarkoituksensa toteuttamiseksi

 • jakaa apurahoja, avustuksia ja muuta taloudellista tukea tutkimukseen ja muuhun tarkoitusta edistävään toimintaan
 • antaa taloudellista tukea Suomen Syöpäyhdistys – Cancerföreningen i Finland ry:lle
 • harjoittaa ja tukea koulutus- ja tiedotustoimintaa
 • toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla tarkoitusta edistävillä toimintamuodoilla.

Syöpäjärjestöt on markkinointinimi Suomen Syöpäyhdistyksen ja sen jäsenyhdistysten sekä Syöpäsäätiön muodostamalle kokonaisuudelle. Yhdistyksen ja Syöpäsäätiön välinen tehtävienjako perustuu vuonna 1964 laadittuun yhteistoiminnan ohjesääntöön. Syöpäjärjestöillä on yhteinen strategia. Yhdistyksen hallitus ja säätiön hallitus kokoontuvat yhdessä, ja niillä on yhteinen työvaliokunta ja raha-asiainvaliokunta.

Syöpäsäätiön tutkimusjohtaja Jarmo Wahlfors ja varainhankintajohtaja Sari Meller

”Visiomme on hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta.”

Arvot

Syöpäjärjestöjen arvoja ovat:

 • Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
  Syöpäjärjestöt pyrkii turvaamaan jokaiselle mahdollisuuden hyvään hoitoon asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Kaikilla on yhtäläinen ihmisarvo.
 • Saavutettavuus
  Syöpäjärjestöjen palvelut ovat esteettä saatavilla. Saavutettavuus huomioidaan nykyisiä ja uusia palveluita kehittäessä.
 • Luotettavuus
  Syöpäjärjestöt pitää lupauksensa syöpään sairastuneille, heidän läheisilleen, jäsenilleen, kansalaisille, lahjoittajille, päättäjille ja tutkijoille. Syöpäjärjestöjen tarjoama tieto on paikkansapitävää ja ajantasaista.
 • Yhteisöllisyys
  Suomen Syöpäyhdistys on Suomen suurin ja vaikuttavimpiin kuuluva potilas- ja kansanterveysjärjestö. Sen vahvuus rakentuu asiakasta lähellä oleville alueellisille jäsenyhdistyksille ja valtakunnallisille potilasjärjestöille, keskustoimistolle ja näiden saumattomalle yhteistyölle. Yhteisöllisyyden pohjana ovat vapaaehtoistoiminta, vertaistuki ja aktiivinen jäsentoiminta.

Visio

Visiona on, että

 • ehkäisyn ja varhaisen toteamisen ansiosta yhä harvempi sairastuu tulevaisuudessa syöpään
 • hoitojen ansiosta nykyistä useampi sairastuneista paranee täysin
 • parantumatonta syöpää sairastavat voisivat elää hoidon ja tuen ansiosta mahdollisimman hyvää elämää
 • kun syöpä etenee, sairastuneelle voidaan tarjota hyvä palliatiivinen hoito ja saattohoito asuinpaikasta huolimatta.

Strategiset tavoitteet

Syöpäjärjestöt on vahva ja osaava järjestö, jonka tavoitteena on

 • edistää terveyttä, hyvinvointia ja syövän ehkäisyä
 • edistää sairastuneiden ja heidän läheistensä hyvää elämää syövästä huolimatta
 • vahvistaa oikeudenmukaisuutta ja vaikuttavuutta syövän diagnostiikassa ja hoidossa
 • vahvistaa syöpätutkimusta ja -asiantuntemusta.

Syöpätutkimuksella parempaa elämää suomalaisille

Syöpäsäätiö on tehnyt määrätietoisesti töitä syöpätutkimuksen ja parempien hoitojen puolesta yli 70 vuoden ajan.  Työ on tuottanut tuloksia ja läpimurtoja, joiden ansiosta yhä useampi elämä saa jatkua.

Roosa nauha on menestynein varainhankintakampanjamme

Syöpien vastaista työtä edistävä Roosa nauha -keräys on Syöpäsäätiön tunnetuin kampanja. Sen symboli on roosan värinen nauha. Kampanjan kautta olemme myös vaikuttaneet suomalaisten tietoisuuteen syövästä.

Tilaa uutiskirje

Koskettaako syöpä sinua? Uutiskirjeessämme pääset lukemaan koskettavia tarinoita elämästä syövän kanssa ja ajankohtaista tietoa syöpätutkimuksesta ja kampanjoistamme. Uutiskirje odottaa sinua sähköpostissasi 1-2 kertaa kuukaudessa. Uutiskirjeen yrityksille voit tilata täältä.

Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti.

Syöpäsäätiö on Suomen suurin yksityinen syöpätutkimuksen tukija. Lahjoituksilla tuetaan myös syöpään sairastuneita sekä heidän läheisiään. Syöpäsäätiö muodostaa yhdessä Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpärekisterin kanssa Syöpäjärjestöt.