Matka-apurahojen haku

Matka-apurahoja voi hakea 1.-29.2.2024

Matka-apurahojen haku avautuu 1.2.2024

Syöpäsäätiö avaa matka-apurahahaun opinto-, kongressi- ja esitel­mä­matkoihin, jotka tehdään 1.3.2024 – 31.5.2025 välisenä aikana. Apurahoja voivat hakea syöpätutkijat sekä muut syöpä­tautien varhaiseen toteami­seen, syö­päpoti­laiden hoi­toon ja syöväntorjun­tatyöhön aktii­visesti osallis­tuvat terveydenhuoltoalan ammattihenkilöt.

Syöpäsäätiö tukee apurahoin suomalaista syöpätutkimusta 7,5 miljoonalla

Syöpäsäätiö jakaa nyt 75-vuotisjuhlavuotenaan syöpätutkimukseen apurahoja ennätykselliset 7,5 miljoonaa euroa. Suurapurahoja myönnettiin kolmeen eri tutkimushankkeeseen.

Syöpäsäätiö myönsi kolme merkittävää suurapurahaa syöpätutkimukseen

Syöpäsäätiön suurapurahat on tänä vuonna myönnetty akatemiaprofessori Lauri Aaltosen ja professori Sakari Vanharannan tutkimusryhmille, sekä dosentti Katriina Jalkasen koordinoimalle FINPROVE-hankkeelle.

Suomen Akatemia on aloittanut hankkeen nuoren tutkijan rahoituksen uudistamiseksi

Suomen Akatemia on aloittanut selvityshankkeen nuoren tutkijasukupolven rahoitusmuotojen uudistamiseksi. Tavoitteena on selvittää, minkälainen rahoitusmuoto tai -malli palvelisi parhaiten nuoren tutkijasukupolven tutkimustyötä ja uraa.

Ohjeita apurahan saajille

Syöpäsäätiön ohjeet apurahan saaajille apurahojen maksamiseen, eri imoitusten tekemiseen ja raportointiin liittyen.

Apurahaprosessi

Miten ja millä perusteella Syöpäsäätiön tutkimusrahoitusta jaetaan? Apurahoja tutkimukseen ja tieteelliseen toimintaan jaetaan vuosittain keväällä (matka-apurahat) ja syksyllä (tutkimusapurahat ja väitöskirja-apurahat).