Tutkijalle

Syöpäsäätiön tutkimus- ja väitöskirja-apurahahaku on päättynyt. Rahoituspäätökset julkaistaan 24.11.2021

 

Syöpäsäätiön tutkimus- ja väitöskirja-apurahojen haku on päättynyt.

Hakemukset ovat arvioitavina ja rahoituspäätökset julkaistaan 24.11.2021. Myönnetty rahoitus on aiemmista vuosista poiketen käytettävissä tammikuussa 2022 alkaen.

Ohjeita apurahan hakijalle

Syöpäsäätiön apurahat syövän biologista, kliinistä, epidemiologista ja psykososiaalista tieteellistä tutkimusta varten julistetaan haettaviksi. Hakuaika on 1.6. – 22.8.2021.

Suomen Akatemia on aloittanut hankkeen nuoren tutkijan rahoituksen uudistamiseksi

Suomen Akatemia on aloittanut selvityshankkeen nuoren tutkijasukupolven rahoitusmuotojen uudistamiseksi. Tavoitteena on selvittää, minkälainen rahoitusmuoto tai -malli palvelisi parhaiten nuoren tutkijasukupolven tutkimustyötä ja uraa.

Vuoden 2021 apurahahaku

Syöpäsäätiö panostaa tänä vuonna erityisen voimakkaasti kliiniseen syöpätutkimukseen. Syöpäsäätiö pyrkii näillä toimenpiteillä vahvistamaan kliinisen syöpätutkimuksen toimintamahdollisuuksia Suomessa. Kaikki apurahat ovat lahjoitusten mahdollistamia.

Uusi kohde tutkimusrahoituksessa

Vuoden 2021 apurahahaun erityispiirteenä on kliinisen eli potilaaseen kohdistuvan syöpätutkimuksen erityinen tukeminen. Yksi rahoitustarpeen esille tuojista on Kliinisen arviointilautakunnan puheenjohtaja, neurokirurgian professori Juha E Jääskeläinen KYS Neurokeskuksesta.

Apurahaprosessi

Miten ja millä perusteella Syöpäsäätiön tutkimusrahoitusta jaetaan? Apurahoja tutkimukseen ja tieteelliseen toimintaan jaetaan vuosittain keväällä (matka-apurahat) ja syksyllä (tutkimusapurahat ja väitöskirja-apurahat).