Tutkijalle

Syöpäsäätiön hallitus päätti kokouksessaan 19.1.2021, ettei keväällä 2021 ole haettavana uusia matka-apurahoja.

Syöpäsäätiön vuoden 2020 apurahat

Syöpäsäätiö on jakanut syksyllä 80 apurahaa, yhteensä 6,43 miljoonaa euroa. 450 000 euron suurapurahat on myönnetty Lauri Aaltosen tutkimusryhmälle Helsingin yliopistoon ja Steve Bovan tutkimusryhmälle Tampereen yliopistoon.

Ajankohtaista

Syöpäsäätiön hallitus päätti kokouksessaan 19.1.2021, ettei keväällä 2021 ole haettavana uusia matka-apurahoja. Koronapandemian väistymisen aikataulu on edelleen tuntematon ja tieteellisten kokousten ja koulutusten järjestäminen vuoden 2021 aikana epävarmaa.

Keväällä 2020 myönnettyjä matka-apurahoja ei ole toistaiseksi voitu käyttää normaalilla tavalla ja niiden käyttöaikaa on jatkettu vuoden 2021 loppuun. Käyttöaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa edelleen, jos pandemian aiheuttamat matkustus- ja kokoontumisrajoitukset eivät helpotu kesään 2021 mennessä.

Syöpäsäätiön matka-apurahat ovat haettavissa seuraavan kerran keväällä 2022.

Syöpäsäätiön suurapurahat suolistosyövän ja eturauhassyövän tutkimukseen

Syöpäsäätiö on jakanut marraskuussa 80 apurahaa syöpätutkijoille. Suurapurahoilla etsitään selitystä suolistosyöpäalttiuden yleisyyteen ja pyritään tunnistamaan aggressiivinen eturauhassyöpä. Suurapurahojen lisäksi myönnettiin useampi suurempi monivuotinen apuraha.

Miten apurahat jaetaan

Miten ja millä perusteella Syöpäsäätiön tutkimusrahoitusta jaetaan? Apurahoja tutkimukseen ja tieteelliseen toimintaan jaetaan vuosittain keväällä (matka-apurahat) ja syksyllä (tutkimusapurahat ja väitöskirja-apurahat).

Ohjeita apurahan saajalle

Apurahojen maksaminen sekä yleisiä ohjeita apurahan saajalle.

Syöpäsäätiön apurahat

Väitöskirja- ja tutkimusapurahat

Syöpäsäätiö tukee Suomessa tehtävää kliinistä, epidemiologista ja psykososiaalista syöpätutkimusta sekä syöpään kohdistuvaa perustutkimusta.

Matka-apurahat

Syöpäsäätiö tukee syöpätyön ammattilaisten kokous- ja koulutusmatkoja. Matka-apurahaa voi hakea seuraavan kerran keväällä 2022.

Muu tieteen tuki

Apurahojen lisäksi Syöpäsäätiö tukee tutkimusta myös muilla tavoin.

Syöpäsäätiö tukee Suomen Syöpäinstituutin Säätiötä (Foundation for the Finnish Cancer Institute). Suomen Syöpäinstituutin Säätiö rahoittaa tutkijantoimia, kuten tutkijaprofessuureja, varttuneen syöpätutkijan toimia ja tohtoritutkijan toimia, sekä jakaa apurahoja. Lisäksi se jakaa kurssi- ja matka-apurahoja kliinisten syöpälääkäreiden jatkokoulutukseen sekä syöpätutkijoiden kansainvälisiin kokouksiin. Syöpäinstituutin säätiö on järjestänyt myös useita kansainvälisiä syöpätutkijakokouksia.

Syöpäsäätiö tukee Pohjoismaiden syöpäunionin (NCU) syöpätutkimusrahaston yhteispohjoismaisia tutkimushankkeita.

Syöpäsäätiö tukee harkinnan mukaan yksittäisten aloitteiden tai hakemusten perusteella Suomessa järjestettäviä syöväntorjuntaan liittyviä tieteellisiä kokouksia tai muuta syövän ehkäisyyn liittyvää tieteellistä toimintaa.

Syöpäsäätiö rahoittaa yhdessä Tampereen yliopiston kanssa osa-aikaista (20 %) syöpäepidemiologian professuuria Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikössä. Professori osallistuu epidemiologian kansainvälisen jatkokoulutusohjelmaan kurssien vetäjänä ja väitöskirjatyön ohjaajana.