Ohjeita apurahan saajalle

Apurahojen maksaminen

Yleisiä ohjeita

  • Tutkimusapurahaa voi käyttää vain hakemuksessa esitettyihin kuluihin. Mahdollisista käyttötarkoituksen muutoksista tulee sopia kirjallisesti Syöpäsäätiön pääsihteerin kanssa.
  • Viralliset myöntökirjeet lähetetään apurahan saajille muutamia päiviä apurahapäätösten jälkeen

Apurahojen maksaminen

Apurahat maksetaan yliopistojen tai vastaavien organisaatioiden tileille. Vain väitöskirja-apurahat ja matka-apurahat maksetaan tutkijan omalle tilille.

Myöntökirjeessä apurahan saaja saa ohjeet, miten annetaan maksamiseen tarvittavat henkilökohtaiset tiedot, henkilötunnus, pankkitiedot sekä maksuviite. Samoin tässä yhteydessä pyydetään ilmoittamaan, kuuluuko Syöpäsäätiön lähipiiriin.

Apurahat maksetaan yhtä suurissa erissä: ensimmäinen erä tammikuussa ja seuraavat erät automaattisesti puolivuosittain aina kesä- ja tammikuussa. Yli 10 000 euron tutkimusapurahoista tutkimuksen suorituspaikka voi periä korkeintaan 15 %:n yleiskustannuslisän.

Jos apurahan saaja ei toimita riittäviä maksutietoja vuoden kuluttua rahoituspäätöksestä, apuraha palautuu Syöpäsäätiölle, ellei tutkijan kanssa toisin sovita.

Verottajailmoitukset

Verohallituksen päätöksen mukaisesti Syöpäsäätiö ilmoittaa verottajalle kaikista myöntämistään vähintään 1 000 euron apurahoista. Tätä ilmoitusta varten Syöpäsäätiö tarvitsee saajan henkilötunnuksen.

Syöpäsäätiö tekee verotusilmoituksen vain apurahan saajasta. Tutkimusryhmän omalla vastuulla on verotusilmoituksen tekeminen Syöpäsäätiön apurahasta tutkimusryhmälle myönnettävistä stipendeistä. Lisätietoja www.vero.fi

Sosiaaliturva ja ilmoitusvelvollisuus

Lainmukainen vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvia apurahan saajia, jotka ovat saaneet Suomesta apurahan, joka on tarkoitettu vähintään neljän kuukauden tieteelliseen työhön Suomessa ja sen suuruus on 4 032 euroa vuodessa (2021-tasolla).

Syöpäsäätiö tekee tarvittavan Mela-ilmoituksen apurahan saajasta (Maatalousyrittäjien eläkelaitos, joka myös huolehtii apurahan saajista). Apurahan saajan on itse järjestettävä vakuutuksensa. Lisätietoja: www.mela.fi

Raportointi

Tutkija raportoi apurahan avulla tuotetuista tuloksista kahdella tavalla:

1) hakiessaan uutta apurahaa tutkija raportoi hakulomakkeen asianomaisessa kohdassa aiemmilla apurahoilla saaduista tuloksista ja tutkimuksen etenemisestä.

2) Researchfish-järjestelmässä ko. palvelun lähettämän pyynnön perusteella vuosittain. Raportoinnista ohjeistetaan apurahan saajia erikseen, ensimmäinen raportti pyydetään n. vuosi ensimmäisen erän maksamisen jälkeen. Syöpäsäätiö seuraa apurahoilla tehdyn tutkimuksen tuloksia ja niiden vaikuttavuutta Researchfish-järjestelmän avulla.

Väitöskirja-apurahan saaneet lähettävät Syöpäsäätiöön tiedon väitöstilaisuutensa ajankohdasta sekä mahdollisuuksien mukaan pysyväislinkin väitöskirjan verkkoversioon, muuta raportointia tai tilitystä ei tarvita.

Lopputilitys

Lopputilitys apurahan käytöstä voidaan toimittaa Syöpäsäätiölle heti apurahakauden päätyttyä mutta kuitenkin viimeistään 14 kuukautta rahoituskauden päättymisen jälkeen.

Jos apurahaa on kauden loputtua vielä käyttämättä, rahoitusta on mahdollista käyttää seuraava kalenterivuosi. Jos apurahaa on tämänkin jälkeen vielä käyttämättä, apurahakauden pidennystä voidaan myöntää perustellusta syystä pääsihteerille osoitetun kirjallisen hakemuksen perusteella.

Lopputilitys tehdään lomakkeella, joka löytyy tämän sivun alalaidasta. Tilityksessä eritellään apurahan käyttö. Lopputilityksen liitteenä olevien alkuperäisten tositteiden tai raporttien on katettava koko maksettu apuraha.

Yleiskustannuslisästä on liitettävä tosite tilitykseen. Tilitykseksi ei hyväksytä erittelemättömiä laitoskuluja.

Apurahan saaja vahvistaa kirjallisesti allekirjoituksellaan tilityksen yhteydessä apurahan käytön asiallisuuden ja budjetinmukaisuuden. Syöpäsäätiö voi tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä apurahan saajalta.

Mikäli apurahan saaja ei toimita lopputilitystä Syöpäsäätiö voi pyytä apurahan takaisinmaksua. Tilityksen tai raportointien viivästyminen voi heikentää apurahan saajan mahdollisuuksia saada uusia apurahoja jatkossa.

Väitöskirja-apuraha on henkilökohtainen apuraha, eikä sitä tarvitse tilittää.

Matka-apuraha

Matka-apuraha maksetaan yhdessä erässä hotellilaskun, kongressimaksun tai vastaavan alkuperäistositteen perusteella.

Se voidaan maksaa myös matkatoimiston etukäteistodistusta vastaan, jolloin myönnettyä summaa vastaavat alkuperäistositteet on toimitettava jälkikäteen.

Jos apuraha ei kata kaikkia matkakustannuksia, voidaan alkuperäinen tosite pyydettäessä palauttaa varustettuna leimalla, josta selviää, minkä osuuden kustannuksista Syöpäsäätiö on korvannut.

Viestintäohjeet

Apurahasta viestittäessä toivomme, että apurahan saaja ottaa huomioon seuraavat seikat:

Apurahan antaja on Syöpäsäätiö sr, ruotsiksi Cancerstiftelsen sr, englanniksi Cancer Foundation Finland sr.

Joskus on syytä mainita myös, mistä rahastosta apuraha on myönnetty, esimerkiksi Juhlatoimikunnan rahasto. Myös niissä tapauksissa, joissa apurahasumman Syöpäsäätiölle lahjoittanut taho toivoo nimensä mainittavan, on tämä syytä mainita viestinnässä.

Toivomme, että apurahan saaja ilmoittaa kiinnostavista tutkimustuloksista myös Syöpäjärjestöjen viestintään osoitteella [email protected].

Tilityslomakkeet

Lataa joko lomake lopputilitystä  tai matka-apurahatilitystä varten oheisista linkeistä.

Ota yhteyttä

Apurahoihin liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä: [email protected]
tai Maija Pertola puh. 050 464 2492

Tietoa henkilötietojen käsittelystä

Syöpäsäätiön tieteellisten apurahahakemusten ja myönnettyjen apurahojen käsittelyssä syntyy apurahahakemusten tietokanta -niminen henkilörekisteri. Lue lisää tietosuojasta