Ohjeita apurahan saajalle

Yleisiä ohjeita

  • Voit käyttää tutkimusapurahaa vain hakemuksessa esitettyihin kuluihin. Sovi mahdollisista käyttötarkoituksen muutoksista kirjallisesti Syöpäsäätiön pääsihteerin kanssa.
  • Lähetämme viralliset myöntökirjeet apurahan saajille muutamia päiviä apurahapäätösten jälkeen.
  • Katso tästä vuoden 2022 päätetyt apurahat.
  • Katso tästä jaetut tutkimus- ja matka-apurahat edellisiltä vuosilta.

Apurahojen maksaminen

Apurahat maksetaan yliopistojen tai vastaavien tutkimusorganisaatioiden pankkitileille. Vain väitöskirja-apurahat ja matka-apurahat maksetaan apurahan saajan omalle tilille.

Myöntökirjeessä on ohjeet, miten annat maksamiseen tarvittavat henkilökohtaiset tiedot, henkilötunnuksesi, pankkitiedot ja maksuviitteen. Ilmoita samalla, kuulutko Syöpäsäätiön lähipiiriin.

Apurahat maksetaan yhtä suurissa erissä: ensimmäinen erä tammikuussa ja seuraavat erät automaattisesti puolivuosittain aina kesä- ja tammikuussa. Yli 10 000 euron tutkimusapurahoista tutkimuksen suorituspaikka voi periä korkeintaan 15 prosentin yleiskustannusosuuden.

Jos et toimita riittäviä maksutietoja vuoden kuluttua rahoituspäätöksestä, apuraha palautuu Syöpäsäätiölle, ellei toisin sovita.

Ilmoitukset verottajalle

Verohallituksen päätöksen mukaisesti Syöpäsäätiö ilmoittaa verottajalle kaikista myöntämistään vähintään 1 000 euron apurahoista. Tätä ilmoitusta varten Syöpäsäätiö tarvitsee henkilötunnuksesi.

Syöpäsäätiö tekee verotusilmoituksen vain apurahan saajasta. Tutkimusryhmän omalla vastuulla on tehdä verotusilmoitus Syöpäsäätiön apurahasta tutkimusryhmän jäsenille myönnettävistä apurahoista. Katso lisätietoja osoitteesta www.vero.fi.

Sosiaaliturva ja ilmoitusvelvollisuus

Lainmukainen vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvia, jotka ovat saaneet Suomesta henkilökohtaisen apurahan vähintään neljän kuukauden tieteelliseen työhön Suomessa (työskentelyapuraha) ja jonka suuruus on vähintään 4 131 euroa vuodessa (vuonna 2022).

Syöpäsäätiö tekee ilmoituksen apurahan saajasta Melalle (Maatalousyrittäjien eläkelaitos, joka myös huolehtii apurahan saajista). Apurahan saajana sinun on itse järjestettävä vakuutuksesi. Katso lisätietoja osoitteesta www.mela.fi.

Raportointi

Apurahan avulla tuotetuista tuloksista raportoidaan kahdella tavalla:

  • Kun haet uutta apurahaa, raportoi hakulomakkeen asianomaisessa kohdassa aiemmilla apurahoilla saaduista tuloksista ja tutkimuksen etenemisestä.
  • Raportoi tuloksista Researchfish-järjestelmässä Syöpäsäätiön lähettämän vuosittaisen pyynnön perusteella. Ohjeet Researchfish-raportointiin. Ensimmäinen raportti pyydetään n. vuosi ensimmäisen erän maksamisen jälkeen. Syöpäsäätiö seuraa apurahoilla tehdyn tutkimuksen tuloksia ja vaikuttavuutta Researchfish-järjestelmän avulla.

Jos olet saanut väitöskirja-apurahan, lähetä Syöpäsäätiöön tieto väitöstilaisuuden ajankohdasta sekä mahdollinen pysyväislinkki väitöskirjan verkkoversioon. Muuta raportointia tai tilitystä ei tarvita.

Lopputilitys

Voit toimittaa lopputilityksen apurahan käytöstä Syöpäsäätiölle heti apurahakauden päätyttyä mutta kuitenkin viimeistään 14 kuukautta kauden päättymisen jälkeen.

Jos apurahaa on kauden loputtua käyttämättä, voit käyttää rahoitusta seuraavan kalenterivuoden ajan. Jos apurahaa on käyttämättä vielä tämänkin jälkeen, Syöpäsäätiö voi perustellusta syystä pidentää apurahakautta pääsihteerille osoitetun kirjallisen hakemuksen perusteella.

Tee lopputilitys sivun alalaidan lomakkeella. Erittele tilityksessä apurahan käyttö. Lopputilityksen liitteenä olevien alkuperäisten tositteiden tai raporttien on katettava koko maksettu apuraha.

Liitä tilitykseen tosite yleiskustannusosuudesta. Erittelemättömiä laitoskuluja ei hyväksytä tilitykseksi.

Tilityksen yhteydessä vahvistat allekirjoituksellasi apurahan käytön asiallisuuden ja budjetinmukaisuuden. Syöpäsäätiö voi tarvittaessa pyytää sinulta lisäselvityksiä.

Jos et toimita lopputilitystä, Syöpäsäätiö voi pyytä apurahan takaisinmaksua. Tilityksen tai raportointien viivästyminen voi jatkossa estää uusien apurahojen maksamisen.

Väitöskirja-apuraha on henkilökohtainen apuraha, eikä sitä tarvitse tilittää.

Matka-apuraha

Syöpäsäätiön myöntämiä matka-apurahoja ei voi käyttää päivärahoihin. Matka-apuraha maksetaan yhdessä erässä hotellilaskun, kongressimaksun tai vastaavan alkuperäistositteen perusteella. Huomioithan, että tositteisiin tulee merkitä valuutta. Lähetäthän matkalaskulomakkeesi viimeistään 6 kuukautta matkan jälkeen.

Merkitse matkalaskulle kaikki matkan kulut; vaikka ne ylittäisivät myönnetyn summan. Merkitse laskulle myös, jos joku toinen instutuutio osan kuluistasi.

Jos apuraha ei kata kaikkia matkakustannuksia, voimme pyydettäessä toimittaa erittelyn Syöpäsäätiön korvaamista kustannuksista.

Viestintäohjeet

Kun viestit apurahasta, toivomme, että otat huomioon seuraavat seikat:

Apurahan myöntäjä on Syöpäsäätiö sr, ruotsiksi Cancerstiftelsen sr, englanniksi Cancer Foundation Finland sr.

Joskus on syytä mainita myös, mistä rahastosta apuraha on myönnetty, esimerkiksi Juhlatoimikunnan rahasto. Tämä koskee myös tapauksia, joissa apurahasumman Syöpäsäätiölle lahjoittanut taho toivoo nimensä mainittavan.

Toivomme myös, että ilmoitat kiinnostavista tutkimustuloksista Syöpäjärjestöjen viestintään osoitteella [email protected].

Tilityslomakkeet

Lataa joko lomake lopputilitystä  tai matka-apurahatilitystä varten oheisista linkeistä.

Ota yhteyttä

Apurahoihin liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä: [email protected]
tai Maija Pertola puh. 050 464 2492

Tietoa henkilötietojen käsittelystä

Syöpäsäätiön tieteellisten apurahahakemusten ja myönnettyjen apurahojen käsittelyssä syntyy apurahahakemusten tietokanta -niminen henkilörekisteri. Lue lisää tietosuojasta