Tietosuojasta apurahan hakijalle

Syöpäsäätiö sr kerää, käsittelee ja käyttää sinusta henkilötietoja, joiden avulla olet tunnistettavissa. Henkilötietosi tallennetaan Syöpäsäätiö sr:n apurahahakemusten tietokantaan.

Sinulta pyydetään seuraavat henkilötiedot pakollisena: nimi, oppiarvo, toimi/virka, syntymävuosi, kotipaikka, osoitteet, puhelin, sähköposti, mahdollisen tutkimusryhmän jäsenten nimet, oppiarvot ja toimet/virat. Apurahan saaneilta kysytään henkilötunnus ja pankkiyhteys. Tutkimusapurahan saaneilta pyydetään myös ORCID-tunnus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Syöpäsäätiö sr:n apurahahakemusten ja myönnettyjen apurahojen käsittely, myönnetyistä apurahoista tiedottaminen, käytön valvonta, yhteydenpito kanssasi sekä uutiskirjeiden lähettäminen. Henkilötietojen käsittely perustuu Syöpäsäätiö sr:n oikeutettuun etuun. Uutiskirjeiden lähettäminen perustuu antamaasi suostumukseen.

Syöpäsäätiö sr:ään antamiasi tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta siihen oikeus. Hakemuksen käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Henkilötietojasi luovutetaan hakemustasi arvioivien asiantuntijoiden käyttöön. Henkilötietojasi säilytetään apurahahakemusten tietokannassa maksimissaan 5 vuotta. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa ja teknisesti pääsyvalvotuissa tiloissa. Rekisterin käyttöoikeus on vain nimetyillä henkilöillä. Hakijoiden yhteys verkkopalveluun on suojattu SSL-salauksella. Datalink Oy huolehtii apurahahakujärjestelmän teknisestä suunnittelusta, toteutuksesta sekä ylläpidosta.

Maksetuista apurahoista luovutetaan henkilötietoja viranomaisille lakisääteisesti. Datalink Oy siirtää myönnetyistä tutkimusapurahoista apurahansaajan tai hankkeen yhteyshenkilön nimen ja ORCID-tunnuksen muiden hanketietojen kera pysyvästi säilytettäväksi opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) Tutkimustietovarannossa, jonka yhteisrekisterinpitäjiä OKM ja Syöpäsäätiö sr ovat.

Datalink Oy luo tutkimusapurahansaajille CAN-tunnuksen tutkimustuloksista raportoimiseen yhdysvaltalaisen Interfolio, Inc -yrityksen (Washington, D.C.) omistaman englantilaisen Research Fish Ltd -yrityksen alustan kautta. Syöpäsäätiö sr siirtää alustalle apurahansaajan nimikkeen, nimen ja sähköpostiosoitteen muiden hanketietojen kera. Kaikki alustan tiedot tallennetaan irlantilaiseen Amazon-pilveen, missä niitä säilytetään toistaiseksi. Research Fish Ltd ja Interfolio, Inc noudattavat yleistä tietosuoja-asetusta henkilötietojen käsittelyssä. Apurahansaajien henkilötietoja saatetaan käsitellä EU/ETA-alueen ulkopuolella.

Sinulla on oikeus

päästä henkilötietoihisi
henkilötietojesi oikaisemiseen
henkilötietojesi poistamiseen
henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen
henkilötietojesi käsittelyn vastustamiseen
peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn uutiskirjeiden lähettämiseksi sinulle
Henkilötietojesi poistamisoikeuden ja niiden käsittelyn rajoittamis- ja vastustamisoikeuden soveltaminen voi johtaa siihen, että apurahaa ei voi myöntää tai maksaa. Voit käyttää oikeuksiasi ensisijaisesti lähettämällä sähköpostia Jarmo Wahlforsille: etunimi.sukunimi (at) cancer.fi.

Syöpäsäätiö sr toimittaa vastaukset antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Sinulla on myös oikeus kannella tietosuoja-asetuksen rikkomuksesta valvontaviranomaiselle: Tietosuojavaltuutun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, Helsinki, puhelinvaihde: 029 56 66700, sähköposti: tietosuoja(at)om.fi.

Henkilötietojesi käsittelyn yhteydessä ei harjoiteta automaattista päätöksentekoa eikä profilointia. Evästeitä ei liitetä henkilötietoihin.

Rekisterinpitäjä: Syöpäsäätiö sr.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Jarmo Wahlfors, etunimi.sukunimi(at)cancer.fi, 050 410 1456, Syöpäsäätiö, Unioninkatu 22, Helsinki

Tietosuojavastaava: Tapio Luostarinen, tietosuojavastaava(at)cancer.fi, 050 4647028, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki.