Information om dataskydd

Cancerstiftelsen sr insamlar, behandlar och använder personuppgifter om dig som gör att du kan identifieras. Personuppgifterna lagras i stiftelsens databas för stipendieansökningar.

Följande personuppgifter är obligatoriska: namn, examen, befattning/tjänst, födelseår, hemort, adresser, telefon, e-postadress och eventuellt namn på forskningsgruppens medlemmar. Den som beviljas ett stipendium ombeds att uppge sin personbeteckning och sin bankförbindelse.

Syftet med hanteringen av personuppgifter är att Cancerstiftelsen ska kunna behandla stipendieansökningar och beviljade stipendier samt övervaka medelsanvändningen. Hanteringen av personuppgifter grundar sig på Cancerstiftelsens berättigade intresse.

De uppgifter du överlämnar till Cancerstiftelsen hanteras endast av personer som på arbetets vägnar har rätt att hantera dem. Alla som hanterar ansökningar har tystnadsplikt.

Dina personuppgifter överförs till experter som anlitas vid bedömningen av ansökningar. Information om utbetalda stipendier överförs till myndigheter enligt lag.

Dina personuppgifter lagras i högst fem år. Manuella uppgifter lagras i låsta och tekniskt övervakade utrymmen. Endast namngivna personer har rätt att använda registret. De sökandes förbindelse till e-tjänsten skyddas med SSL-teknik. Företaget Datalink Oy ansvarar för den tekniska designen, implementeringen och upprätthållandet av e-tjänsten.

Som registrerad har du rätt att

få tillgång till dina personuppgifter
rätta dina personuppgifter
utplåna dina personuppgifter
begränsa hanteringen av dina personuppgifter
motsätta dig hanteringen av dina personuppgifter.
Tillämpandet av de tre sistnämnda rätterna kan leda till att ett stipendium inte kan beviljas eller utbetalas. Du kan utöva dina rättigheter företrädesvis genom att skicka ett e-postmeddelande till Jarmo Wahlfors: fornamn.efternamn(at)cancer.fi. Cancerstiftelsen skickar svaren till den e-postadress som du har uppgett. Du har också rätt att framföra klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlats på ett sätt som strider mot dataskyddslagstiftningen: Dataombudsmannens byrå, PB 800, 00521 Helsingfors; besöksadress Bangårdsvägen 9, 6:e vån., Helsingfors; telefonväxel 0295 666 700, e-postadress tietosuoja(at)om.fi.

Cancerstiftelsen använder inte automatiserat beslutsfattande eller profilering i samband med hanteringen av personuppgifter. Kakor (cookies) kopplas inte till dina personuppgifter.

Registerförare: Cancerstiftelsen sr

Kontaktperson i frågor gällande registret: Jarmo Wahlfors, fornamn.efternamn(at)cancer.fi, tfn 050 410 1456, Cancerstiftelsen, Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors

Dataskyddsansvarig: Tapio Luostarinen, fornamn.efternamn(at)cancer.fi, 050 464 7028, Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors