Cancern ber inte om lov att få komma in i någons liv.

De insjuknade ska alltid få bästa möjliga vård, men utan forskning kommer behandlingarna inte att utvecklas. Ge ett bidrag nu och stöd inhemsk cancerforskning.

Välj ditt eget sätt att bry dig.

Varje donation är viktig för att vi ska övervinna cancer. Vårt mål är att leva i ett land där ingen dör i cancer. Din roll är viktig när det gäller att uppnå målet. Cancerstiftelsen, som verkar med hjälp av donationer, är lika stark som dess stödtrupper.

Engångsdonation

Med din hjälp kan forskarna utveckla lösningar för att vinna cancern. Vi behöver skyddare i livet – vi behöver dig.

Donera med telefon

Du kan donera med ett samtal eller per SMS.

Bli månadsdonator

Ditt regelbunda stöd är den bästa gåvan till den insjuknade.

Testamentsdonation

Låt forskningsresan fortsätta och gör en testamentsdonation.

Minnesgåva

Hedra minnet av en avliden person genom en donation och skicka samtidigt ett kondoleansbrev till de anhöriga.

Minnesinsamling

Insamlingen kan grundas t.ex. av en nära anhörig eller vän.

Bemärkelsedagsinsamling

Be att dina vänner deltar i insamlingen i stället för att ge presenter!

Egen insamling

En egen insamling är ett enkelt och snabbt sätt att hjälpa.

Dagsverkesinsamling

Lärare, anmäl din skola eller klass till Cancerstiftelsens dagsverkesinsamling!

För företag

Vi behöver ansvarsfulla företag som står vid vår sida och som delar samma dröm som vi har.

Vanliga frågor

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Fråga om donationer

Vänligen kontakta Cancerstiftelsens givarservice tfn. 09 1353 3286
[email protected]

Vad vi har uppnått

Med hjälp av donationerna främjar Cancerstiftelsen bland annat tidig diagnostik, förebyggande och behandling av cancer och säkerställer att ingen behöver bli ensam med den svåra sjukdomen.