Med hjärtat före.

Varje liv är oändligt värdefullt. Kom med nu. Din donation leder oss mot en framtid där ingen behöver förlora sina kära till cancern.

Livet med cancer

Sorgen är närvarande i vardagen, men det gör oss inte till expert på sorg, utan på liv.

Faktiskt är jag jätterädd

Laura Annala: ”Varför får jag inte berätta att jag faktiskt är jätterädd?

Jag har max 25 år kvar att leva

Johanna Smeds: “Med dagens medicin har jag max 25 år kvar att leva”

Du kan hjälpa på många sätt

Vi behöver din hjälp mer än någonsin.

Du är viktig för oss.

Bästa givare, du har lämnat spår i mycket sköra livssituationer. För varje cancersjuk och varje närstående är din donation ovärderlig. Med hjälp av regelbundna donationer kan vi i framtiden övervinna cancern. Tack för att du bryr dig.

Din hjälp spelar roll.

Varje donation är viktig för att vi ska övervinna cancer.
Vårt mål är att leva i ett land där ingen dör i cancer.
Din roll är viktig när det gäller att uppnå målet.

 

[one-time-payment payment_methods=hide contact_info=after]

Behandling av personuppgifter vid Syöpäsäätiö