Dataskydd och register

I vårt personregister behandlar vi vid Cancerstiftelsen personuppgifter för donatorer, kunder, frivilliga samt kontaktpersoner till samarbetspartners. Det är viktigt för oss att skydda uppgifterna och respektera de registrerade personernas privatliv.

Personuppgifter används för kundservice, kommunikation, leverans av tjänster, samt för riktad marknadsföring och reklam som berörda parter har gett sitt samtycke till.

Principer för dataskydd

Vi behandlar alltid uppgifterna på lagstadgat och lämpligt sätt samt så att den registrerade alltid har insyn, och följer samtidigt följande principer:

  • Uppgifterna behandlas på ett konfidentiellt och säkert sätt.
  • Uppgifter insamlas endast för vissa specifika och lagliga syften.
  • Vi samlar in endast den mängd uppgifter som är nödvändig med tanke på syftet.
  • Vi förbinder oss att hålla uppgifterna på aktuell nivå, vilket innebär att vi utan dröjsmål raderar eller korrigerar inexakta och felaktiga personuppgifter.
  • Vi lagrar uppgifterna i en form på grundval av vilken den registrerade kan identifieras endast så länge det behövs i databehandlingssyfte.
  • Vi följer dataskyddsprinciperna i samtliga skeden där personuppgifter behandlas.

Registerbeskrivningar

I register- och dataskyddsbeskrivningarna redovisas hur kundernas personuppgifter används och samlas in. Beskrivningarna baseras på EU:s dataskyddsförordning.

Kakor

På webbsidan ”cancerstiftelsen.fi” används kakor (cookies). Med hjälp av kakorna försöker vi förbättra besökarnas användarupplevelse på webbsidan, samt utveckla webbsidan vidare och ge besökarna riktad reklam. Reklamerna styrs via reklamnät som tillhör tredje parter, såsom Google och Facebook. Om du inte vill ha kakor på din enhet, kan du förhindra dem genom att ändra på inställningarna på din webbläsare. Kakor kopplas inte ihop med personuppgifterna.

Kontaktperson för ärenden gällande Cancerstiftelsens personregister: Asta Merenmies, asta.merenmies(at)cancer.fi, 050 550 5113.

Dataskyddsombud:  Tapio Luostarinen, tapio.luostarinen(at)cancer.fi , 050 4647028, Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors.