Med din hjälp klarar vi vad som helst.

Forskning

Cancerstiftelsen stöder med donerade medel sådan inhemsk cancerforskning som bidrar till att utveckla tidig diagnostik, förebyggande och behandling av cancer. Cancerforskningen är ett av de internationellt sett mest framgångsrika områdena inom finländsk forskning.

Cancerstiftelsen är den största privata finansiären för cancerforskning i Finland.

Tack vare en aktiv och lyckad medelinsamling kunde vi utdela en rekordstor summa, 7,3 miljoner euro, i form av stipendier till cancerforskare och forskningsgrupper. I summan ingår även stipendier som betalats ur Cancerföreningen i Finlands fonder. Under året understödde vi sammanlagt 164 forskare eller forskargrupper.

Cancerstiftelsen har delat ut årets forskningsstipendier

Cancerstiftelsen har i år delat ut en rekordhög summa på 7,35 miljoner euro i form av stipendier för cancerforskning.

Forskningsstipendier 2022: Artificiell intelligens hjälper vid diagnostisering av äggstockscancer

Mikroskopbilder av vävnadssnitt från cancertumörer innehåller en hel del sådan information som ett mänskligt öga inte kan upptäcka. I ett nytt forskningsprojekt får patologer utvidga sin verktygsarsenal med AI-assisterad bilddiagnostik i kombination med profilering av cancerceller. Målet är dels att få en ännu bättre uppfattning om hur äggstockscancer beter sig, dels att utveckla individuella behandlingar för patienterna. Läs mera

Forskningsstipendier 2022: Bidrar konditionsträning till att bröstcancerbehandlingarna blir effektivare?

Det finns redan gott om indirekta bevis på att motion och konditionsträning har en positiv inverkan på behandlingsprognosen i fråga om cancer. I en ny randomiserad studie utreds om motion förbättrar effekten av cytostatikabehandlingar före en bröstcanceroperation och om motion borde införas i behandlingsrekommendationerna. Läs mera

Forskningsstipendier 2022: Effektivare behandlingar mot blodcancer som målsättning

Prognosen för leukemi har förbättrats betydligt under de senaste decennierna, men det handlar fortfarande om en sjukdom som är svår att behandla. I en studie som finansieras av Cancerstiftelsen försöker man utveckla immunologiska behandlingar mot blodcancer med dålig prognos samt hitta effektiva läkemedelskombinationer. Läs mera

Forskningsstipendier 2022: Visionen om riktade läkemedelsbehandlingar mot leukemi hos barn

Under de senaste åren har vi gjort stora framsteg i fråga om behandlingen av leukemi hos barn, men många av behandlingarna är mycket tunga. Syftet med ett nytt forskningsprojekt är att minska risken för återfall och öka andelen riktade läkemedel för att minimera skadeverkningarna. Läs mera

Cancerforskning vi stöder

Grundforskning om cancer, klinisk forskning som involverar patienter och statistisk cancerforskning på befolkningsnivå får understöd. Flera olika cancerformer är föremål för forskning.

Cancerforskning för ett bättre liv för finländare

Cancerstiftelsen har i över 70 års tid arbetat målmedvetet för cancerforskningen och bättre behandlingar. Under decenniernas lopp har hundratals forskare fått understöd för sitt arbete av Cancerstiftelsen. Arbetet har gett resultat och gjort genombrott som gör att allt fler får fortsätta sitt liv.

 

Statistik och forskning

Finlands cancerregister upprätthåller en databas över alla i Finland diagnostiserade cancerfall sedan 1953. Registret är också ett statistiskt och epidemiologiskt forskningsinstitut som idkar livligt samarbete i hemlandet och utomlands. Läs mer om Cancer 2018: Statistikrapport om cancerfall i Finland.

Stöd arbetet mot cancer och gör en donation.

Nu är det din möjlighet att hjälpa, för allt är inte ännu gjort. Med din hjälp kan forskarna utveckla lösningar för att övervinna cancern. Vi behöver någon som skyddar livet – vi behöver dig.