Livet är den bästa gåvan

Julsinne får man också med att göra gott! Donera för dem som insjuknat i cancer. Välj valfri summa och betala i din nätbank. Dina kontaktuppgifter behöver du inte ge.

Behandling av personuppgifter vid Syöpäsäätiö