Rosa bandet resulterade i rekordstora intäkter på mer än 4,2 miljoner för cancerforskning

Under 2020 blev Cancerstiftelsens insamling Rosa bandet den största välgörenhetsinsamlingen i Finland. Insamlingen slog nya rekord med intäkter på mer än 4,2 miljoner euro, som används för cancerforskning och stöd till de insjuknade. Under insamlingen hittades också 20 nya finländska cancersläkter. Läs mera

Forskare hjälper finländska cancersläkter

Cancerärftligheten har varit ett viktigt forskningsområde under de senaste åren. En av banbrytarna inom området i Finland är forskaren i ärftlig bröstcancer Robert Winqvist, vars forskningsresultat har hjälpt finländska bröstcancersläkter. Läs mera

I Finland hittades tjugo nya cancersläkter

I samband med insamlingen Rosa bandet framhävdes den ärftliga benägenheten att insjukna i cancer och vår ärftlighetsrådgivning som upprätthålls med stöd av donerade medel. Nya bärare av gendefekten upptäcktes och kom med i fortsatta undersökningar. Läs mera

Cancerstiftelsen stöder med hjälp av storstipendier forskningen om tarmcancer och prostatacancer

Cancerstiftelsen har i år utdelat stipendier till ett belopp av 6,5 miljoner euro för cancerforskningen. Storstipendierna beviljades för forskning om ärftlig mottaglighet för tarmcancer och diagnosticering och utveckling av behandlingen av aggressiv prostatacancer. Läs mera