Generisk

I Finland hittades tjugo nya cancersläkter

I samband med insamlingen Rosa bandet framhävdes den ärftliga benägenheten att insjukna i cancer och vår ärftlighetsrådgivning som upprätthålls med stöd av donerade medel. Nya bärare av gendefekten upptäcktes och kom med i fortsatta undersökningar.

Cancern i sig är inte ärftlig, men benägenheten att insjukna i cancer kan gå i arv från en generation till nästa.

Cancerns ärftlighet som tema väckte stort intresse och jämfört med förra hösten var det dubbelt så många som kontaktade Cancerorganisationernas ärftlighetsrådgivning. Cancerns ärftlighet diskuterades med över tusen personer. Dessutom inleddes fortsatta utredningar av cancerrisken för nästan 250 personers del. Efter diskussionerna och en kartläggning av cancersjukdomar i släkten styrdes en del av personerna som kontaktat Cancerorganisationerna till fortsatta undersökningar vid någon av ärftlighetsklinikerna på sjukhusen.

”Många som kontaktade ärftlighetsrådgivningen berättade att de via insamlingen fått ytterligare uppgifter som de behövde och att de samtidigt hade samlat mod för att börja utreda cancerrisken för sig själva och sina släktingars del. En stor del av dem ville göra utredningarna också för sina barns skull”, berättar Taina Häkkinen, som är chef för rådgivningstjänsten vid Cancerorganisationerna.

”Några av dessa personer har en konstaterad gendefekt som ökar benägenheten att insjukna i cancer. De berättade att de är tacksamma över att insamlingen Rosa bandet ökar medvetenheten om denna fråga och undanröjer missförstånd. Många hoppades också att man genom åtgärderna för att öka medvetenheten kan utveckla uppföljningen av dem som bär på dylika gendefekter”, säger Häkkinen.

”Forskning behövs så att vården kan utvecklas. Allt fler som bär på den ärftliga gendefekten kommer också att ha nytta av detta.”

Anne och Tiitulotta Villman, som båda deltog i insamlingen Rosa bandet, är glada över att kunskapen om ärftlighet har ökat. Bägge två har konstaterats bära på den ärftliga gendefekten BRCA1, som ökar benägenheten att insjukna i bröstcancer.

– Det känns bra och vi är tacksamma. Forskning behövs så att vården kan utvecklas. Allt fler som bär på den ärftliga gendefekten kommer också att ha nytta av detta, menar både mor och dotter, som är glada över att kampanjen var så lyckad.

20 nya cancersläkter som bär på gendefekten för Lynchs syndrom

Dessutom mångdubblades också antalet kontakter angående forskningsregistret för Lynchs syndrom under insamlingen Rosa bandet. I Finland hittades rentav tjugo nya cancersläkter som bär på gendefekten för Lynchs syndrom. Personer som bär på gendefekten för Lynchs syndrom löper hög risk att insjukna i flera olika slags cancer. När en person får bekräftelse på uppgiften att hen bär på gendefekten inkluderas vederbörande i medicinska uppföljningar för resten av sitt liv. Vid dessa uppföljningar försöker man redan i ett tidigt skede upptäcka sådana mutationer som kan leda till att cancer uppstår.

Man kan alltså säga att insamlingen Rosa bandet lyckades rädda många människoliv redan nu!

Vi vet hur vi ska hjälpa dem som bär på en ärftlig gendefekt, eftersom vi i Finland driver högklassig cancerforskning i egen regi. Ända sedan 1980-talet har Cancerstiftelsen genom donerade medel finansierat forskning som bidrar till att man kan identifiera bärarna av många olika gendefekter, vilket innebär att dessa personer inkluderas i fortsatta undersökningar.

Finländska forskare var bland de första i världen som upptäckte bland annat gendefekterna BRCA, som ökar risken att insjukna i bröstcancer, samt gendefekten för Lynchs syndrom.

Tack till alla er som tror på vetenskapen och ger ett bidrag. Cancerstiftelsen finansierar kontinuerligt flera olika forskningsprojekt där man studerar cancerns ärftlighet. Tack vare forskningen lyckas vi hitta många nya cancersläkter och allt fler får hjälp i tid.