Testamentsdonation

Tack vare cancerforskningen är det allt fler som tillfrisknar. Men för att kunna gå mot nya genombrott behöver vi Er hjälp. Låt forskningsresan fortsätta och gör en testamentsdonation.

Testamentsdonation

Donationen används till att finansiera finländsk cancerforskning enligt Cancerstiftelsens omsorgsfulla och sakkunniga prövning. Varje donation används i sin helhet till arbetet mot Cancer.

 

Beställ testamentsguiden

Behandling av personuppgifter vid Syöpäsäätiö

Vi hjälper dig.

Vi berättar gärna mera per telefon eller avtalar om ett möte med dig där vi berättar mera om hur man upprättar ett testament.

Vanliga frågor

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna on testamentsdonering.

Vad vi gör med donationerna

Ditt stöd har stor betydelse.

Kontakta oss

Kom ihåg att vi gärna hjälper dig med alla slags frågor kring testament – tveka alltså inte att kontakta oss.

Asta Merenmies
Kundchef
Tfn. 050 5505 113
[email protected]

Mona Vättö
Ekonomiplanerare
Tfn. 050 5668 830
[email protected]

Raija Jokila
Ekonomi- och förvaltningsdirektör
Tfn. 040 5903 848
[email protected]

Tiina Leinonen
Kontorsekreterare
Tfn. 050 4411 224
[email protected]