Om oss

Vad gör Cancerstiftelsen?

Cancerstiftelsen verkar med donerade medel och finansierar finländsk cancerforskning, främjar förebyggandet av cancer och stöder de insjuknade och deras närstående.

Generalsekreterarens översikt 2019

Cancerstiftelsen lyckades år 2019 ytterligare stärka sin ställning som Finlands viktigaste privata finansiär av cancerforskning.

Rekordresultat för Rosa bandet-insamlingen

Hösten 2019 ökade Cancerstiftelsens Rosa bandet-insamling åter sin popularitet som en av Finlands största välgörenhetsinsamlingar.

Cancerorganisationerna ordnar rådgivningstjänster som är avsedda för alla som behöver mera information om cancer.

Sjukskötarna på rådgivningstjänsten ger både cancerpatienter och deras anhöriga information och stöd i olika skeden av sjukdomen.

Beställ nyhetsbrevet

Prenumerera på nyheter från Cancerstiftelsen direkt till din e-post! Nyhetsbrevet innehåller aktuell information och hur donerade medel används.

Behandling av personuppgifter vid Syöpäsäätiö