Generisk

Rosa bandet resulterade i rekordstora intäkter på mer än 4,2 miljoner för cancerforskning

Under 2020 blev Cancerstiftelsens insamling Rosa bandet den största välgörenhetsinsamlingen i Finland. Insamlingen slog nya rekord med intäkter på mer än 4,2 miljoner euro, som används för cancerforskning och stöd till de insjuknade. Under insamlingen hittades också 20 nya finländska cancersläkter.

Insamlingen Rosa bandet överträffade helt klart sitt mål på 3 miljoner euro som fastställts av Cancerstiftelsen. Denna gång var intäkterna till förmån för cancerforskningen och stödet till de cancerdrabbade nästan 1,5 miljoner euro större än år 2019.

En stor del av intäkterna härrör från försäljningen av bröstnålarna med Rosa band och kampanjprodukter. Rosa bandet och armbanden som designats av musikern Juha Tapio såldes i nästan 420 000 exemplar och produkterna med Rosa bandet som salufördes av våra samarbetsparters såldes i mer än 6 miljoner exemplar. Det väldigt populära tv-programmet Rosa bandet Dansar med stjärnor samlade in engångsdonationer på över 900 000 euro. Summan av alla donationer var rekordartat stor, 4,25 miljoner euro.

”Vi samlade in en otroligt fin rekordstor pott till förmån för den finländska cancerforskningen och finländarna visade att vi är världens mest omtänksamma folk. Ett varmt tack för denna prestation till alla dem som burit bröstnålen med Rosa bandet, till donatorerna, våra samarbetspartners, samt alla dem som bidrar genom att köpa stödprodukter. Den historiska potten kommer snabbt att förmedlas vidare till cancerforskarna i vårt land”, säger Cancerstiftelsens insamlingschef Sari Meller tacksamt.

”Dessa osäkra tider för oss samman i ännu högre grad, och vi inser att vi behöver hjälpa varandra så gott vi kan. Visst var det inspirerande, att se hur så många människor deltog i insamlingen”, säger Juha Tapio.

Intäkterna från Rosa bandet riktas inte till forskningen av någon särskild typ av cancer, utan används till att stöda inhemsk cancerforskning på bredare plan. År 2020 delade Cancerstiftelsen ut nästan 6,5 miljoner euro i forskningsanslag till 80 forskare eller forskargrupper.

– Det är verkligen fantastiskt att finländarna uppfattar stödet till cancerforskningen som en hjärtesak och står vid forskarnas sida i vårt arbete för att motverka cancer, säger professor Johanna Ivaska från Turun yliopisto (universitetet i Åbo) med glädje i rösten. Hon är ett av insamlingens ansikten utåt och forskar i bröstcancer med stöd av ett stort Rosa bandet-stipendium.

Kampanjen lyfte fram 20 nya cancersläkter

Temat för insamlingen Rosa bandet var cancerbenägenhetens ärftlighet. Den ökade medvetenheten om ärftlighet tvådubblade antalet kontakter till Cancerorganisationernas ärftlighetsrådgivning, där detta tema diskuterades med över tusen personer. Dessutom inleddes fortsatta utredningar av cancerrisken för nästan 250 personers del. Under hösten hittades 20 nya släkter som bär på den ärftliga gendefekten för Lynchs syndrom.

Med intäkterna från insamlingen Rosa bandet stöder vi också Cancerorganisationernas rådgivningstjänst, som tillhandahåller ärftlighetsrådgivning. Rådgivningstjänsten bistår årligen över 6 500 hjälpbehövande per telefon och via e-post samt via chattkanalen.

Insamlingen Rosa bandet anordnas av Cancerstiftelsen, som är Finlands största privata finansiär av cancerforskning. Cancerstiftelsens medel baseras enbart på donationer. Den offentliga finansieringen av cancerforskning är otillräcklig och privata stiftelser är en allt viktigare finansieringskälla för forskarna.

Enligt en enkät utförd av marknadsundersökningsföretaget Taloustutkimus var Rosa bandet det donationsobjekt som finländarna allra helst föredrog år 2020.

Mer information:

Insamlingschef Sari Meller, tfn. 050 40 90 550, [email protected]
Forskningschef Jarmo Wahlfors, tfn. 050 410 1456, [email protected] (forskningsfinansiering)