Nyheter

Insamlingen Rosa bandet gav ett rekordartat resultat: nästan 5 miljoner euro till förmån för cancerforskningen

Cancerstiftelsens insamling Rosa bandet gav ett rekordartat resultat. Genom insamlingen fick vi under förra hösten in 4,9 miljoner euro till förmån för den inhemska cancerforskningen. Med intäkterna från denna insamling främjas forskningen av olika cancertyper på brett plan. Denna gång var temat för insamlingen tarmcancer.

Finländarna sprängde än en gång nya gränser då de var med och bidrog till insamlingen Rosa bandet. Resultatet av insamlingen var över en halv miljon bättre än ifjol och överskred också rejält det mål på 3,5 miljoner euro som fastställts av Cancerstiftelsen.

Största delen av intäkterna från insamlingen kommer från försäljningen av bröstnålar och kampanjprodukter med Rosa bandet. Bröstnålarna och armbanden som designats av världsmästaren Eva Wahlström såldes i nästan 439 000 exemplar, och genom försäljningen av samarbetspartnernas Rosa bandet-produkter samlade vi in över en miljon euro till förmån för cancerforskningen.

– Wow – ett otroligt resultat! Tack till alla som deltog i insamlingen. Det visar bara att vi tar hand om varandra. Det är fint att se att människor bryr sig om varandra under dessa ovanliga tider, säger en glatt överraskad Wahlström.

Under det väldigt populära tv-programmet Rosa bandet Dansar med stjärnor samlade vi in engångsdonationer på över 1,1 miljon euro till förmån för den finländska cancerforskningen.

Under det väldigt populära tv-programmet Rosa bandet Dansar med stjärnor samlade vi in engångsdonationer på över 1,1 miljon euro till förmån för den finländska cancerforskningen. Dessutom var det över 7 500 personer som gick med och blev månadsdonatorer.

– Även om vårt mål var att med Eva Wahlströms ledning göra alla tiders knockout, var resultatet ändå överraskande. Inte ens dessa utmanande tider höll våra bidragsgivare tillbaka. Istället visade de att välgörenhetens gränser är till för att sprängas. Det otroliga resultatet hat vi donatorerna, volontärerna, våra företagspartners och varenda en av våra bidragsgivare att tacka för. Vårt tack för denna historiska pott riktas till dem alla, säger Cancerstiftelsens insamlingschef Sari Meller, som verkligen gläds över resultatet.

Insamlingen har hela tiden ökat i popularitet sedan början av 2010-talet. Tack vare dessa framgångar har insamlingssyftet kunnat utvidgas till att omfatta inte bara bröstcancer, utan istället alla former av cancerforskning sedan år 2020. Insamlingen Rosa bandet grundades år 2003.

Långfristig finansiering för forskningen

Under förra hösten använde Cancerstiftelsen 2,4 miljoner euro av intäkterna från Rosa bandet för att finansiera forskning. Genom hela Rosa bandet-insamlingens historia har stiftelsen av de insamlade medlen delat ut forskningsfinansiering till ett belopp på sammanlagt 14,5 miljoner euro.

– En fantastisk prestation. Fint att kampanjen lyckades överträffa alla förväntningar! Ett stort tack till alla dem som gett ett bidrag. Tack för att ni under insamlingen visade ert stöd för den finländska cancerforskningen, och att ni fortfarande gör det. Utan er och stiftelsernas stöd skulle forskningen inte existera i denna form. Det är fint att se hur många positiva känslor ett så svårt ämne som detta framkallar, och hur många volontärer som med samlade krafter drog sitt strå till stacken, menar forskaren och läkaren Toni Seppälä, som också är expert på tarmcancer och som var med i insamlingen.

I februari börjar han arbeta i Tammerfors som professor i cancerforskning och som överläkare med ansvar för att utveckla individuella cancerbehandlingar.

”Ett stort tack till alla dem som gett ett bidrag”

Med intäkterna från insamlingen Rosa bandet stöder vi också Cancerorganisationernas rådgivningstjänst, som årligen bistår årligen över 6 500 hjälpbehövande per telefon och via e-post samt via chattkanalen.

Insamlingen Rosa bandet anordnas av Cancerstiftelsen, som är Finlands största privata finansiär av cancerforskning. Cancerstiftelsens medel baseras enbart på donationer. Den offentliga finansieringen av cancerforskning är otillräcklig och privata stiftelser är en allt viktigare finansieringskälla för forskarna.

Enligt en enkät utförd av marknadsundersökningsföretaget Taloustutkimus var Rosa bandet det donationsobjekt som finländarna allra helst föredrog år 2020.

Mer information:
Cancerstiftelsens insamlingschef Sari Meller, tfn. 050 40 90 550, [email protected]

Cancerstiftelsens forskningschef Jarmo Wahlfors (forskningsfinansiering), tfn. 050 4101 456, [email protected]

cancerstiftelsen.fi och roosanauha.fi/sv


Läste du redan?

Avsnittet ”Rosa bandet Dansar med stjärnor” sprängde nya gränser. Läs mer om den fantastiska kvällens resultat.

Toppforskare orolig: Finländsk cancerforskning skulle kollapsa utan finansiering från stiftelser. Läs Toni Seppäläs tankar om forskningens framtid.