Forskning

Omvälvande resultat med hjälp av donatorers stöd

Toni Seppälä är en toppforskare som förra sommaren återvände hem från USA. Han för med sig ett viktigt budskap om att motverka olika typer av tarmcancer. Forskningens framtid i Finland gör Seppälä oroad. Nedskärningarna av finansieringen försämrar möjligheterna till cancerforskning.

Toni Seppälä, 38, är docent, specialistläkare i gastroenterologisk kirurgi och ledare av en forskningsgrupp vid HUS Gastrocentrum och Helsingfors universitet. Han har forskat i tarmcancerns ärftlighet. I hans senaste projekt, som stöds av Cancerstiftelsen, fokuserar han särskilt på att effektivisera behandlingen av tjocktarmscancer.

Projektet som stöds av Cancerstiftelsen är en klinisk studie med patienter. I studien försöker man genom moderna metoder (bland annat analys av tumörers DNA i blodprover) hitta behandlingskombinationer som fungerar men som samtidigt är säkra för varje patient. Seppäläs projekt är tvåårigt och fick 150 000 euro i stöd från Cancerstiftelsen.

– Screening är den viktigaste metoden för att förebygga tarmcancer. Det allra viktigaste med tanke på patientens prognos är att cancern diagnostiseras i ett tidigt skede, säger Seppälä.

– Stiftelsernas finansiering till forskningssyften är oerhört viktig. Utan denna finansiering skulle cancerforskningen i hela Finland kollapsa totalt. Det behövs långfristig forskning som är realistisk och som riktar in sig framför allt på hur vi kan göra nya behandlingsformer tillgängliga för patienterna, säger Seppälä.

Stiftelsernas finansiering till forskningssyften är oerhört viktig. Utan denna finansiering skulle cancerforskningen i hela Finland kollapsa totalt.

Tack vare donatorerna kan den resultatinriktade och långsiktiga cancerforskningen fortsätta

Donatorernas stöd är viktigt, eftersom den resultatinriktade och långsiktiga cancerforskningen kan fortsätta tack vare deras bidrag. Toni Seppälä berättar mer om sin egen forskarkarriär och forskningsmiljö och är särskilt entusiastisk över att man har påvisat att aspirin är effektivt som förebyggande åtgärd mot ärftlig tjocktarmscancer. Ett annat exempel på ett betydande framsteg inom cancerforskningen är enligt Seppälä de nya formerna av immunterapi.

– För närvarande upptäcker vi undertyper av tarmcancer som reagerar på sådana behandlingar som förbättrar kroppens immunförsvar, och behandlingssvaren visar sig vara effektiva. Härnäst måste vi lära oss att utröna vilka patienter som verkligen har nytta av dessa behandlingar. Genom forskningen kan vi utveckla verktyg för mer effektiva och rätt inriktade, individuella behandlingar av cancer.

Text: Carita Päivänen
Bilder: Marko Rantanen


Läste du redan detta?

Under 2021 har Cancerstiftelsen delat ut över 7 miljoner euro i form av stipendier för cancerforskning. De stora stipendierna beviljades för forskningsprojekt med inriktning på prostatacancer, akut leukemi och B-cellslymfom. Läs mer om de stipendier som Cancerstiftelsen beviljar.

Nästa år inleds screeningundersökningar av tarmcancer i hela vårt land. Redan i flera års tid har man vid Finlands Cancerregister flitigt förberett en ändring av förordningen om screening. Det långsiktiga arbetet var mödan värt, eftersom statsrådet i augusti ifjol antog en ny förordning. Läs mer om screening av tarmcancer (på finska).


Välj ditt sätt att stöda

Varje donation är viktig för att vi ska övervinna cancer.

Vårt mål är att leva i ett land där ingen dör i cancer. Din roll är viktig när det gäller att uppnå målet. Cancerstiftelsen, som verkar med hjälp av donationer, är lika stark som dess stödtrupper.