Råd och information

Vi hjälper dig med att göra upp testamentet.

Tillsammans ser vi till att forskningen får fortsätta.

Donationen används till att finansiera finländsk cancerforskning enligt Cancerstiftelsens omsorgsfulla och sakkunniga prövning. Varje donation används i sin helhet till arbetet mot Cancer.

Det är inte svårt att göra ett testamente. Det är viktigt att testamentet uppfyller vissa formkrav. Annars är det inte giltigt. Här får du några enkla råd som är bra att komma ihåg när du upprättar ett testamente.

  • Man kan göra ett testamente ensam eller tillsammans med sin make. Man kan göra testamentet på egen hand eller med hjälp av en jurist eller genom att vända sig till Cancerstiftelsen. Testatorn ska ha fyllt 18 år.
  • För testamentet behövs två ojäviga vittnen, som har fyllt 15 år och som inte är släktingar eller förmånstagare genom testamentet. Vittnena ska närvara samtidigt och bevittna testatorns underskrift. De ska känna till att det är fråga om ett testamente, men de behöver inte se innehållet i testamentet.
  • Ett testamente ska alltid upprättas skriftligt.
  • Till sitt innehåll ska testamentet vara så entydigt som möjligt. Om du vill kan du testamentera hela din egendom eller en del av den till Cancerstiftelsen. Du kan också bestämma att ditt testamente ska användas till verksamhet av ett visst slag.

 

Förvara testamentet på en säker plats hos dig eller i ett bankfack. Du kan också låta Cancerstiftelsen förvara testamentet eller skicka en kopia av det till oss.

Testatorn kan bestämma att Cancerstiftelsen åtar sig att sköta bouppteckningen, begravningsarrangemangen och skötseln av graven. Det är bra att skriva önskemålen tydligt i testamentet. Det är av största vikt att testatorn upplever att hans eller hennes önskemål beaktas.

Varmt tack för ditt intresse!


Vi hjälper dig med att göra upp testamentet

Vi berättar gärna mera per telefon eller avtalar om ett möte med dig där vi berättar mera om hur man upprättar ett testamente. Kom ihåg att vi gärna hjälper dig med alla slags frågor kring testamenten – tveka alltså inte att kontakta oss.

Vi kan också ge dig kontaktuppgifter till en jurist som kostnadsfritt kan hjälpa dig att upprätta testamenteshandlingen.

I vår testamentsguide hittar du information om hur man upprättar ett testamente. Beställ testamentsguiden