Nyheter

Cancerstiftelsen stöder den finländska cancerforskningen med stipendier på 7,5 miljoner

I år under Cancerstiftelsens 75-årsjubileum delar stiftelsen ut stipendier för cancerforskning till ett rekordartat belopp på 7,5 miljoner euro. Stora stipendier beviljades till tre olika forskningsprojekt: Lauri Aaltonen och Sakari Vanharanta, samt till forskningsprojektet FINPROVE, som koordineras av Katriina Jalkanen. Dessutom beviljades flera stora stipendier som forskningsfinansiering för att studera olika cancersjukdomar samt för cancerns grundforskning.

De donerade medlen som Cancerstiftelsen årligen samlar in används på många sätt för att främja projekt kring cancerforskning. I år fick Cancerstiftelsen sammanlagt 260 ansökningar och finansiering beviljades till 102 forskare eller forskningsgrupper.

Stiftelsen mottog 180 ansökningar om forskningsfinansiering, varav 31 var ansökningar om stora stipendier. Finansiering beviljades till 64 projekt. Bland alla dessa beviljade stiftelsen stora stipendier till tre projekt. Två projekt fick 450 000 euro vardera, och ett projekt fick ett stort stipendium på 300 000 euro. I kategorin doktorandstipendier inlämnades 80 ansökningar, och finansiering beviljades till 38 forskare.

Finansiering delades ut till ett sammanlagt belopp på 7 474 883 €, vilket är mer än ifjol och en större summa än någonsin tidigare genom Cancerstiftelsens stipendiehistoria.

Fördelningen var relativt jämn mellan grundforskning och klinisk forskning, dvs. patientinriktad forskning, och stiftelsen utvärderade nästan lika många ansökningar inom vardera området. I slutändan beviljades också finansiering i stort sett i samma proportioner till projekt inom klinisk forskning och till projekt inom grundforskningen.

Individualiserade cancerbehandlingar som megatrend

I år mottog Cancerstiftelsen många ansökningar. Antalet var det största på över tio år.

  • Ansökningarna är än en gång av mycket god kvalitet. Även om Cancerstiftelsen också i år finansierar mer än en tredjedel av de inlämnade ansökningarna, var det beklagligt många intressanta och utifrån stiftelsens bedömningar högklassiga projekt som inte fick finansiering, trots att vi delade ut ett rekordstort belopp, säger Cancerstiftelsens forskningschef Jarmo Wahlfors.
  • Bland de finansierade forskningsprojekten framhävs även i år diagnostisk forskning och behandlingar som man därigenom försöker göra ännu mer effektiva och säkra. Individualiserade cancerbehandlingar är en klar megatrend inom cancerforskningen. Inom detta område ökar betydelsen av analytiska metoder och artificiell intelligens år för år. Nästan vart tredje projekt som finansierades i år hör på något sätt ihop med precisionsdiagnostik, berättar Wahlfors.

Med de donerade medlen som Cancerstiftelsen årligen samlar in har stiftelsen på många sätt främjat projekt kring cancerforskning. I sedvanlig ordning riktades den största finansieringspotten till sådan grundforskning som inte är kopplad till någon särskild cancerform. Detta skapar en grund för framtida genombrott och effektiva behandlingsformer, vilket innebär att det på lång sikt gagnar alla cancerdrabbade. Även forskningen av prostatacancer, bröstcancer, äggstockscancer och leukemi fick i år gott om finansiering.

Tre betydande stora stipendier

Ett treårigt stort stipendium på 450 000 euro från Rosa bandet-fonden beviljades till akademiprofessor Lauri Aaltonens  forskningsprojekt (vid Helsingin universitet) med titeln ”Hairless geeni ja D-vitamiinireseptori MYC syöpägeenin säätelyssä ja kolorektaalisyövän synnyssä”. I detta projekt letar man efter molekylära orsaker till att tarmcancer uppkommer och dessutom testar man hypotesen om D-vitaminets betydelse då cancer utvecklas.

Ytterligare ett treårigt stort stipendium på 450 000 euro beviljades till biträdande professor Sakari Vanharanta (vid Helsingfors universitet) för ett forskningsprojekt med titeln ”Solun indentiteettitekijät munuaissyövän kasvun ylläpidossa”. Detta handlar om grundforskning där man använder njurcancer som modell och letar efter sådana molekyler som hör ihop med genernas uttryck och som i regel förekommer i olika typer av vävnad. Man vill utröna hur aktiviteten i dessa molekyler leder till mutationer i cellens DNA, vilket småningom leder till att cancer uppkommer.

Ett treårigt stort stipendium på 300 000 euro beviljades till ett forskningsnätverk som koordineras av överläkare, docent Katriina Jalkanen (vid HUS), där man arbetar med projektet ”Molecular biomarkers for patients receiving targeted cancer treatments in the FINPROVE – trial”. Stipendiet beviljades till FINPROVE-konsortiet. Här handlar det om ett landsomfattande kliniskt forskningsprojekt som är inriktat på patienter, och där över 40 forskare och forskningssköterskor medverkar från samtliga universitetssjukhus i Finland. För patienterna som deltar i forskningsstudien fastställs en molekylär profil som används för att försöka hitta den behandlingsform som är effektivast och säkrast för just deras individuella cancer. Inom ramen för forskningsstudien har man erbjudit riktade behandlingar till över 80 patienter.

Andra betydande forskningsprojekt fick också finansiering. I finansieringsbesluten låg tonvikten än en gång på fleråriga finansieringsperioder, vilket bidrar till att etablerade forskningsgrupper kan bedriva mer långsiktig och förutsebar forskning. Vid Cancerstiftelsen anser vi dock att det också är viktigt att fortfarande dela ut mer kortfristig finansiering till ett tillräckligt antal olika forskningsgrupper, så att vi kan garantera mångsidigheten inom finländsk cancerforskning.

  • De långa finansieringsperioderna minskar forskarnas arbetsbörda i fråga om att skaffa finansiering. Dessutom blir det möjligt för dem att koncentrera sig på sina forskningsprojekt. Vi kan besegra kampen mot cancer enbart genom forskning, konstaterar Wahlfors.

Mer information får du av:

Forskningschef Jarmo Wahlfors, Cancerstiftelsen, [email protected], tfn 050 410 1456.

Akademiprofessor Lauri Aaltonen, Helsingfors universitet, [email protected], puh.050 401 6099

Biträdande professor Sakari Vanharanta, Helsingfors universitet, [email protected], tfn 050 433 2200.

Överläkare, docent Katriina Jalkanen (HUS), k[email protected], tfn. 040 144 0338.