Katsaus vuoteen 2019

Tuki tutkimukselle

Syöpäsäätiön tuki tutkimukselle

Syöpäsäätiö tuki syöpätutkimusta kaikkiaan 8,7 miljoonalla eurolla. Tutkijoille myönnettiin ennätysmäärä apurahoja.

Syöpäsäätiö tuki syöpätutkimusta apurahoina ja muilla tavoilla yhteensä 8,7 miljoonalla eurolla.

Säätiö rahoitti apurahoilla suoraan tutkijoiden ja tutkimusryhmien työtä yhteensä 7,3 miljoonalla eurolla. Ennätyksellisen suuri apurahasumma kasvoi 130 000 euroa vuodesta 2018. Summa sisältää myös Suomen Syöpäyhdistyksen rahastoista maksetut apurahat. Vuonna 2019 tuimme kaikkiaan 164 tutkijan tai tutkimusryhmän työtä.

Syöpäsäätiö myönsi suurapurahaa neljälle tutkimusryhmälle useampivuotisten tutkimushankkeiden toteuttamiseksi. Suurapurahat olivat suuruudeltaan 300 000 – 450 000 euroa.

Professori Gonghong Wein tutkimusryhmä Oulun yliopistossa selvittää eturauhassyövän geneettistä syntymekanismia. Helsingin yliopiston professori Sampsa Hautaniemen ryhmä selvittää mekanismeja, jotka aiheuttavat syöpäsolujen muuttumista lääkkeille vastustuskykyiseksi munasarjasyövässä. Professori Johanna Ivaskan ryhmä Turun yliopistossa etsii lääkehoitoa levinneen rintasyövän hoitoon. Helsingin yliopistossa tutkimusprojektia vetävän professori Satu Mustjoen ryhmän tutkimus koskee elimistön oman puolustusjärjestelmän merkitystä syövässä ja syövän hoidossa.

Syöpäsäätiön apurahoilla tuettiin monipuolisesti syöpätutkimusta. Rintasyövän ja eturauhassyövän tutkimushankkeet saivat merkittävän osan rahoituksesta, mutta kolmasosa tutkimusrahoituksesta myönnettiin tutkimukseen, jossa ei ole kohteena mikään erityinen syöpätyyppi.

Säätiön apurahoihin sisältyi 41 väitöskirja-apurahaa. Keväällä myönnettiin 56 tutkijalle matka-apurahoja tieteellisiin kongresseihin ja opintomatkoihin ulkomaille.

Syöpäsäätiö aloitti tutkimusrahoituksensa määrätietoisen kehittämisen keväällä 2019 uuden tutkimusjohtajan johdolla. Uusina rahoitusmalleina nostettiin esille muun muassa ”nuoren lupaavan tutkijan kotiinpaluurahoitus” sekä kliinisen syöpätutkijan osarahoitteinen toimi.

Vuonna 2019 tuimme kaikkiaan 164 tutkijan tai tutkimusryhmän työtä.

Tukea Suomen Syöpärekisterille

Syöpäsäätiö tuki Suomen Syöpärekisterin toimintaa 1,15 miljoonalla eurolla. Syöpärekisterissä tehdään tilastollista ja epidemiologista syöpätutkimusta sekä ylläpidetään tietokantaa kaikista syöpätapauksista Suomessa. Syöpärekisterissä tehtävä tutkimus kohdistuu syövän syiden tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja varhaistoteamiseen väestötasolla sekä sairastuneiden eloonjäämiseen vaikuttaviin tekijöihin.

Säätiö osoitti Pohjoismaiden syöpäunionin (NCU) syöpätutkimusrahastoon 150 800 euroa yhteispohjoismaisten tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Säätiö tuki myös syöpätutkijoiden Suomessa järjestämiä kansainvälisiä tieteellisiä kokouksia ja koulutuksia.

Syöpäsäätiö järjesti helmikuussa 46. kerran asiantuntijasymposiumin, jonka aiheena tällä kertaa oli verisyövät. Symposiumi on vuosittain järjestettävä, moniammatillinen koulutustapahtuma, johon osallistuu yli sata syövän parissa työskentelevää tutkijaa ja lääkäriä.

Pääsihteerin katsaus

Takaisin pääsihteerin katsaukseen

Tukea neuvontapalvelulle ja syöpätyöhön

Syöpäsäätiö rahoittaa kokonaan Syöpäjärjestöjen valtakunnallisen neuvontapalvelun toiminnan. Syöpätyöllä tarkoitetaan syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä hyväksi tehtävää työtä, syövän ehkäisyä ja tietoisuuden lisäämistä syöpäsairauksista.

Syöpäsäätiön talous ja hallinto

Syöpäsäätiön talous pysyi vakaana vuoden 2019 ajan. Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan avulla pystyttiin toteuttamaan säätiön sääntöjen mukaista tarkoitusta, rahoittamaan syöpätutkimusta, tukemaan Suomen Syöpäyhdistyksen toimintaa sekä antamaan taloudellista tukea syöpään sairastuneille.

Syöpäsäätiön varainhankinta ja viestintä

Syöpäsäätiön varainhankinta ja viestintä toteuttaa Syöpäjärjestöjen strategista tavoitetta keräämällä varoja syöpätutkimukseen ja sairastuneiden ja läheisten tukemiseen. Varainhankinnan vuoden 2019 tuotot olivat kaikkiaan 11,8 miljoonaa euroa.