Katsaus vuoteen 2019

Varainhankinta ja viestintä

Syöpäsäätiön varainhankinta ja viestintä

Syöpäsäätiön varainhankinta ja viestintä toteuttaa Syöpäjärjestöjen strategista tavoitetta keräämällä varoja syöpätutkimukseen ja sairastuneiden ja läheisten tukemiseen.

Varainhankinnan vuoden 2019 tuotot olivat kaikkiaan 11,8 miljoonaa euroa. Tuotoista merkittävä osa tuli testamenttilahjoituksina. Testamenttituotot olivat yhteensä 4,7 miljoonaa euroa. Roosa nauha -keräys ylsi uuteen ennätykseensä ja tuotti 2,8 miljoonaa euroa. Kuukausilahjoituksista kertyi 1,7 miljoonaa euroa, mikä on 15 prosenttia varainhankinnan kokonaistuotoista.

Syöpäsäätiön varainhankinnan keräyskulut vuonna 2019 olivat 20,5 prosenttia. Kulut kattavat työn, jolla Syöpäsäätiö varmistaa lahjoitusten vaikuttavuuden ja toiminnan tehokkuuden. Varainhankintaa teki vuonna 2019 seitsemän henkilöä, minkä lisäksi lahjoittajapalvelussa työskenteli kolme asiakaspalvelijaa.

Syöpäsäätiön varainhankinnan keräyskulut vuonna 2019 olivat 20,5 prosenttia. Kulut kattavat työn, jolla Syöpäsäätiö varmistaa lahjoitusten vaikuttavuuden ja toiminnan tehokkuuden.

Testamenttilahjoituksia syöpätutkimuksen hyväksi

Testamenttilahjoituksilla on vankka asema syöpätutkimuksen turvaajana tulevaisuudessa. Syöpäsäätiö sai useiden testamenttilahjoitusten myötä yli 4 730 000 euroa, mikä on 40 prosenttia varainhankinnan kokonaistuotoista. Säätiön hyväksi laadittiin vuoden aikana useita uusia testamentteja. Säätiö järjesti keväällä 2019 vuosittaisen testamentti-illan lahjoittamisesta kiinnostuneille. Tilaisuudessa annettiin neuvoja testamentin laatimiseen ja kerrottiin syöpätutkimuksen rahoitustarpeista.

Roosa nauha -keräys ylsi ennätykseen

Rintasyövän ja gynekologisten syöpien tutkimukseen ja neuvontapalveluihin varoja kerännyt Roosa nauha näkyi kautta maan syys-lokakuussa lahjoitetun mediatilan ja aktiivisen ansaitun median seurauksena. Näyttelijälegenda Seela Sella antoi kasvonsa keräykselle ja suunnitteli vuoden 2019 Roosa nauhan. Nauhan hintaa nostettiin kolmesta eurosta neljään euroon ja sitä myytiin noin 440 000 kappaletta.

Ennätyksellisen suuret yli 2,8 miljoonan euron keräystuotot tulivat nauhamyynnin lisäksi yhteistyökumppaneiden Roosa nauha -tuotemyynnistä sekä yksityishenkilöiden ja yritysten tekemistä lahjoituksista verkossa, sosiaalisessa mediassa sekä tilisiirroista ja lipaskeräyksistä. Keräyksen pääyhteistyökumppaneina olivat Kesko, S-ryhmä, Lindex, Arabia Fiskars sekä XXL. Pääyhteistyökumppanit myivät Roosa nauhoja ja Roosa nauha -logolla varustettuja tuotteita. Yritysyhteistyö sekä nauhamyynti toivat keräykselle yli 2,3 miljoonaa euroa.

Roosa nauha -keräys jalkautui eri puolille Suomea Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyhdistysten kautta. Yhdistykset keräsivät nauhamyynnillä, lipaskeräyksillä ja tapahtumilla varoja alueelliseen työhönsä sairastuneiden ja läheisten hyväksi. Lipaskeräykseen saattoi osallistua ensimmäistä kertaa MobilePay-lahjoituksella.

Roosa nauha -keräyksestä teetettiin kyselytutkimus yhteistyössä tutkimuslaitos e2:n kanssa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää väestötasolla suomalaisten käsityksiä hyväntekeväisyydestä ja pitkäkestoisesta sitoutumisesta lahjoittamiseen. Tutkimuksessa arvioitiin myös mielikuvia Roosa nauha -keräyksestä ja keräyksen yhteydessä myynnissä olevista tuotteista sekä kysyttiin lahjoittamisen motiiveja.

Näyttelijälegenda Seela Sella antoi kasvonsa keräykselle ja suunnitteli vuoden 2019 Roosa nauhan.

Kuukausilahjoittajien määrä kasvoi

Vuonna 2019 jatkettiin panostamista kuukausitukijoiden rekrytoimiseen sekä lahjoittajien sitouttamiseen. Kuukausilahjoittajien määrä kasvoi edellisvuodesta ja Syöpäsäätiö vastaanotti säännöllistä tukea yli 1 711 000 euroa. Syöpäsäätiö rekrytoi kuukausitukijoita pääasiallisesti tv-ohjelmayhteistyön, televarainhankinnan ja katufeissauksen avulla. Verkkosivujen kautta kuukausilahjoittajiksi lupautuneiden määrä kasvoi 20 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti yhteistyö MTV:n kanssa suositussa Tanssii Tähtien kanssa -ohjelmassa kasvatti sekä kertalahjoittajien että kuukausilahjoittajien määrää ja nosti Syöpäsäätiön tulosta.

Suoramarkkinointikirjeitä kotitalouksiin

Syöpäsäätiö keräsi varoja syöpätutkimukseen myös lähettämällä postitse lahjoitusvetoomuksia sitoutuneille lahjoittajilleen ja ostetun rekisterin osoitteisiin. Kirjeitä lähetettiin vuoden 2019 aikana neljä kertaa ja niiden tuomien lahjoitusten osuus kokonaistuotoista oli noin 10 prosenttia.

Yritysyhteistyötä LähiTapiolan ja Paletin kanssa

Roosa nauha -keräyksen kumppanien rinnalla Syöpäsäätiön yritysyhteistyökumppaneita vuonna 2019 olivat LähiTapiola ja Paletti. Yhteistyö LähiTapiolan kanssa käsitti sekä tutkimushankkeiden tukemista että terveyden edistämistä nuorille suunnatussa Suomen Syöpäyhdistyksen Hyvä Päivä -hankkeessa. Paletti tuotti jälleenmyyntiin Syöpäsäätiön ja Roosa nauhan tunnuksilla varustettuja muistoadresseja ja kortteja.

Lukuisat yritykset osoittivat tukensa kotimaiselle syöpätutkimukselle tekemällä lahjoituksen syöpätutkimuksen hyväksi jouluna.

Syöpäsäätiön juhlatoimikunta kerää varoja vapaaehtoistyönä

Juhlatoimikunta on Syöpäsäätiön merkittävin vapaaehtoistoiminnan muoto. Juhlatoimikunta järjesti vuoden aikana kolme varainhankintatapahtumaa, joista suurin oli marraskuinen Tiedetanssiaiset-tilaisuus. Syöpäsäätiön apurahanjaon yhteydessä jaettiin Juhlatoimikunnan rahastoon kertyneistä varoista 100 000 euron suuruinen apuraha.

Sijoitusomaisuuden tuotot ja avustukset

Syöpäsäätiön sijoitusomaisuuden tuotot vuonna 2019 olivat 3,2 miljoonaa euroa.

Syöpäsäätiö sai 800 000 euron avustuksen William Thuringin säätiöltä.

Viestintä ja markkinointiviestintä

Syöpäsäätiön viestinnän ensisijaisena tavoitteena oli varainhankinnan tukeminen. Säätiön viestintäresurssit pienenivät vuonna 2019, kun säätiön viestintäjohtajan tehtävää ei enää jatkettu. Viestintää toteutetaan yhteistyössä Syöpäjärjestöjen viestinnän kanssa.

Syöpäsäätiön viestinnän keinoja ovat tiedotteet ja henkilökohtaiset yhteydenotot toimittajiin, uutiskirjeet, verkkosivut ja lahjoittajakirjeet. Sosiaalisen median kanavat Facebook, Twitter, LinkedIn ja Instagram ovat aktiivisessa käytössä. Uutena kanavana otettiin käyttöön podcastit. Sisältöjä tuotettiin aktiivisesti myös esitteisiin, suoramarkkinointiin ja ostettua mediatilaa varten.

Syöpäsäätiö teki keväällä 2019 vaikuttamisviestintää eduskuntaan päin. Säätiö luovutti yhdessä muiden tutkimusta tukevien tahojen kanssa eduskunnalle vetoomuksen kliinisen tutkimuksen rahoituksen tilanteen parantamiseksi.

Syöpäsäätiön vuoden 2019 apurahoista ja tuetuista tutkimushankkeista viestittiin medialle ja lahjoittajille.

Roosa nauha -keräyksen viestinnässä nostettiin esille levinnyttä rintasyöpää ja gynekologisia syöpiä, joiden elinajan ennusteet ovat huonoja ja joiden tutkimukseen säätiö on suunnannut viime vuosina merkittäviä summia. Roosa nauha -keräyksen käynnistyminen, sen kasvona toiminut näyttelijä Seela Sella ja potilastarinat saivat hyvin huomiota mediassa.

Roosa nauha -keräyksen perinteisten markkinointikanavien rinnalla kokeiltiin vuonna 2019 ensimmäistä kertaa vaikuttajamarkkinointia lupaavin tuloksin. Vaikuttajamarkkinoinnilla tavoitettiin kokonaan uusi kohderyhmä, 25–35 -vuotiaat nuoret aikuiset. Uutena mediana keräykseen otettiin mukaan radio: Roosa nauha -keräys oli vahvasti läsnä Radio Aallon eri ohjelmissa neljän viikon ajan. Sekä vaikuttajamarkkinointi että radioyhteistyö sisälsivät pro bono -työtä.

Syöpäsäätiö halusi vahvistaa brändinäkyvyyttään ja tunnettuuttaan digitaalisissa kanavissa videoiden avulla. Videokerronta tavoitti erittäin hyvin halutut kohderyhmät ja videot olivat merkittävä keino tukea sekä Syöpäsäätiön että Roosa nauhan tunnettuutta. Syöpäsäätiö tuotti myös ensimmäisen kerran sisältöjä podcasteina

Pääsihteerin katsaus

Takaisin pääsihteerin katsaukseen

Tukea neuvontapalvelulle ja syöpätyöhön

Syöpäsäätiö rahoittaa kokonaan Syöpäjärjestöjen valtakunnallisen neuvontapalvelun toiminnan. Syöpätyöllä tarkoitetaan syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä hyväksi tehtävää työtä, syövän ehkäisyä ja tietoisuuden lisäämistä syöpäsairauksista.

Syöpäsäätiön talous ja hallinto

Syöpäsäätiön talous pysyi vakaana vuoden 2019 ajan. Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan avulla pystyttiin toteuttamaan säätiön sääntöjen mukaista tarkoitusta, rahoittamaan syöpätutkimusta, tukemaan Suomen Syöpäyhdistyksen toimintaa sekä antamaan taloudellista tukea syöpään sairastuneille.

Tuki syöpätutkimukselle

Apurahoja myönnettiin ennätysmäärä. Syöpäsäätiö tuki syöpätutkimusta apurahoina ja muilla tavoilla yhteensä 8,7 miljoonalla eurolla.