Översikt 2019

Medelinsamling och kommunikation

Medelinsamling och kommunikation

Insamlingsverksamhet

Cancerstiftelsens insamlings- och kommunikationsverksamhet stöder Cancerorganisationernas strategiska mål genom att samla in pengar för att främja cancerforskning och stödja personer som insjuknat i cancer samt deras anhöriga.

De sammanlagda intäkterna från medelinsamlingen uppgick till 11,8 miljoner euro. En ansenlig del av intäkterna kom i form av testamentsgåvor. Intäkterna från testamenten var totalt 4,7 miljoner euro. Rosa bandet-insamlingen nådde ett nytt rekord med 2,8 miljoner euro. Månadsdonationerna inbringade 1,7 miljoner euro, vilket utgör 15 procent av medelinsamlingens totala intäkter.

Utgifterna för Cancerstiftelsens insamlingsverksamhet uppgick till 20,5 procent. Utgifterna täcker det arbete som stiftelsen gör för att säkerställa donationernas genomslag och verksamhetens effektivitet. Inom medelinsamlingen arbetade sju personer. I donatortjänsten jobbade dessutom tre personer med kundbetjäning.

De sammanlagda intäkterna från medelinsamlingen uppgick till 11,8 miljoner euro.

Testamentsgåvor till cancerforskning

Testamentsgåvor har en stark ställning när det gäller att trygga framtidens cancerforskning. Cancerstiftelsen fick tack vare ett flertal testamentsgåvor över 4 730 000 euro, vilket är 40 procent av de totala insamlingsintäkterna. Under året utarbetades flera nya testamenten till förmån för stiftelsen. Våren 2019 ordnade stiftelsen en årlig testamentskväll för personer som är intresserade av donation. Vid evenemanget berättade man om utarbetandet av ett testamente och om cancerforskningens finansieringsbehov.

Testamentsgåvor har en stark ställning när det gäller att trygga framtidens cancerforskning.

Nytt rekord för Rosa bandet

Genom kampanjen Rosa bandet insamlar Cancerstiftelsen pengar för forskning och rådgivning om bröstcancer och gynekologiska cancersjukdomar. Under verksamhetsåret 2019 syntes kampanjen runtom i landet tack vare gratis marknadsföring i medier och aktiv förtjänad media. Skådespelarlegenden Seela Sella var kampanjens reklamansikte och designade årets band. Priset på bandet höjdes från tre euro till fyra euro och man sålde cirka 440 000 exemplar.

Insamlingens rekordhöga intäkter (drygt 2,8 miljoner euro) bestod av försäljningen av Rosa bandet och samarbetspartnernas försäljning av övriga Rosa bandet-produkter samt av privatpersoners och företags donationer som kom in via webben, sociala medier, kontoöverföringar och insamlingsbössor.

Kampanjens primära samarbetspartner var Kesko, S-gruppen, Lindex, Arabia Fiskars och XXL. Dessa företag sålde Rosa band och produkter som hade försetts med Rosa bandets logotyp. Företagssamarbetet och försäljningen av Rosa band inbringade sammanlagt drygt 2,3 miljoner euro.

Kampanjen spreds runt i landet via Cancerföreningen i Finlands medlemsföreningar. Föreningarna säljer band samt ordnar insamlingsbössor och evenemang för att insamla pengar för sitt eget arbete för att stödja cancerpatienter och deras anhöriga. Man kunde nu för första gången donera pengar till insamlingsbössorna genom MobilePay.

Tillsammans med företaget e2 producerade Cancerstiftelsen en enkätundersökning om Rosa bandet-insamlingen. Syftet med undersökningen var att på befolkningsnivå utreda finländarnas uppfattningar om välgörenhet och långsiktigt engagemang till donationer. I undersökningen bedömdes också föreställningar om Rosa bandet-insamlingen och om de produkter som säljs i samband med insamlingen samt frågades om motiven till donationer.

Fler månadsdonatorer

Under verksamhetsåret 2019 fortsatte man att satsa på värvandet av månadsdonatorer samt på att öka deras engagemang. Antalet månadsdonatorer ökade jämfört med året innan och Cancerstiftelsen tog emot drygt 1 711 000 euro i regelbundet stöd. Nya månadsdonatorer värvas främst genom tv-programssamarbete, telemarketing och face-to-face-värvare. Antalet personer som blivit nya månadsdonatorer via webben steg med 20 procent jämfört med året innan. Samarbetet med tv-programmet Tanssii tähtien kanssa (Dansar med stjärnor) var ett särskilt effektivt sätt att öka antalet engångs- och månadsdonatorer och stärka Cancerstiftelsens resultat.

Direktmarknadsföring till hemmen

Cancerstiftelsen samlade in medel för cancerforskning också genom att skicka upprop per post till sina engagerade donatorer och till adresser i det köpta registret. Under året skickades fyra uppropsbrev. De donationer som breven producerade utgjorde ca 10 procent av de totala intäkterna.

Samarbete med LokalTapiola och Paletti

Cancerstiftelsens företagssamarbetspartner år 2019 var företagen LokalTapiola och Paletti, utöver samarbetsparterna i Rosa bandet-insamlingen. Samarbetet med LokalTapiola omfattade både stöd för forskningsprojekt och hälsofrämjande verksamhet genom Cancerföreningens projekt Hyvä päivä (En bra dag). Det finländska vykortsföretaget Paletti sålde minnesadresser och kort med Cancerstiftelsens och Rosa bandet-insamlingens logotyper.

Många företag visade sitt stöd för den inhemska cancerforskningen genom att under julen göra en donation till förmån för cancerforskningen.

Festkommittén samlar in medel som frivilligarbete

Cancerstiftelsens festkommitté är den viktigaste formen av frivilligverksamhet vid Cancerstiftelsen. Festkommittén ordnade tre välgörenhetsevenemang under året; det största evenemanget var Vetenskapsbalen i november. I samband med utdelningen av Cancerstiftelsens stipendier utdelades ett stipendium på 100 000 euro ur medlen i festkommitténs fond.

Intäkter och understöd från placeringstillgångar

Intäkterna av Cancerstiftelsens placeringstillgångar uppgick 2019 till 3,2 miljoner euro. Från William Thurings stiftelse inkom ett bidrag på 800 000 euro.

Kommunikation och marknadsföring

Det primära målet för Cancerstiftelsens kommunikation var att stödja medelinsamlingen. Stiftelsens kommunikationsresurser minskade 2019, när posten som kommunikationsdirektör inte längre fortsattes. Stiftelsens kommunikation genomförs i samarbete med Cancerorganisationernas kommunikation.

Kommunikationen utnyttjar flera olika medel: pressmeddelanden, personliga kontakter med journalister, nyhetsbrev, webbsidor och brev till donatorer. Också sociala medier (Facebook, Twitter, LinkedIn och Instagram) utnyttjas aktivt. Podcasts introducerades som en ny kommunikationskanal. Man satsade dessutom aktivt på att producera innehåll för broschyrer, direktmarknadsföring och köpt media.

Våren 2019 genomförde Cancerstiftelsen påverkanskommunikation som riktade sig till riksdagen. Tillsammans med andra forskningsaktörer överlämnade Cancerstiftelsen ett upprop till riksdagsgrupperna för att stärka finansieringen av klinisk forskning.

Medierna och donatorer informerades om stiftelsens stipendier för 2019 och om finansierade forskningsprojekt.

I kommunikationen om Rosa bandet-insamlingen lyftes fram spridd bröstcancer och gynekologiska cancersjukdomar. Hos dessa cancertyper är prognoserna dåliga och stiftelsen har under de senaste åren inriktat betydande summor på deras forskning. Insamlingens start, skådespelaren Seela Sella, som var kampanjens reklamansikte, och patienthistorierna uppmärksammades väl i medierna.

Vid sidan av de traditionella marknadsföringskanalerna för Rosa bandet-insamlingen testades för första gången påverkansmarknadsföring med lovande resultat. Genom påverkansmarknadsföringen nådde man en helt ny målgrupp: unga vuxna i åldrarna 25–35. Man marknadsförde insamlingen för första gången också via radio: Rosa bandet-insamlingen marknadsfördes aktivt i olika program på kanalen Radio Aalto under fyra veckors tid. Både påverkansmarknadsföringen och radiosamarbetet innehöll pro bono-arbete.

Cancerstiftelsen ville stärka sitt varumärke och sin synlighet i digitala kanaler med hjälp av videor. Videorna nådde mycket väl önskade målgrupper och de var ett effektivt sätt att stödja kännedomen om både stiftelsen och Rosa bandet. Stiftelsen producerade också för första gången innehåll i form av podcasts.

Generalsekreterarens översikt

Tillbaka till Generalsekreterarens översikt 2019

Stöd till insjuknade och cancerförebyggande arbete

Cancerstiftelsens ekonomi och förvaltning

Stöd för forskning