översikt 2019

Generalsekreterarens översikt 2019

Cancerstiftelsen lyckades år 2019 ytterligare stärka sin ställning som Finlands viktigaste privata finansiär av cancerforskning.

Tack vare en aktiv och lyckad medelinsamling kunde vi utdela en rekordstor summa, 7,3 miljoner euro, i form av stipendier till cancerforskare och forskningsgrupper. I summan ingår även stipendier som betalats ur Cancerföreningen i Finlands fonder. Under året understödde vi sammanlagt 164 forskare eller forskargrupper.

Genom donationer från privatpersoner och företag har Cancerstiftelsen kunnat höja den totala årliga stipendiesumman från 3,5 miljoner euro (2014) till drygt 7 miljoner euro. Utöver det totala beloppet är det anmärkningsvärt att vi år 2019 delade ut fyra fleråriga storstipendier på 300 000–450 000 euro. Med stipendierna understödde vi cancerforskning på bred front. Forskningsprojekt inom bröstcancer och prostatacancer fick en betydande del av finansieringen, men en tredjedel av finansieringen beviljades för forskning som inte gällde någon särskild typ av cancer.

Cancerstiftelsen stödde dessutom verksamheten vid Finlands cancerregister med 1,15 miljoner euro. Cancerregistrets forskningsverksamhet handlar om identifiering av cancerfaktorer på befolkningsnivå, förebyggande arbete och tidig upptäckt. I fokus ligger även de faktorer som inverkar på cancerpatienters överlevnad.

Under 2019 fortsatte Cancerstiftelsen med aktivt samhälleligt påverkansarbete för att trygga förutsättningarna för forskningsfinansiering.

Tillsammans med 32 andra forskningsaktörer överlämnade vi i våras ett upprop till riksdagsgrupperna för att få med stärkandet av finansieringen av klinisk forskning i regeringsprogrammet. Den statliga finansieringen av klinisk forskning har minskat från 91 miljoner euro till 21 miljoner euro inom drygt tjugo år. Utvecklingen är oroväckande, eftersom behandlingar och vårdpraxis ändras endast genom forskningsrön.

Intäkterna från Cancerstiftelsens insamlingar ökade tack vare systematisk utveckling.

Utveckling av forskningsfinansiering

I början av 2019 började stiftelsen målmedvetet utveckla sin forskningsfinansiering. FD Jarmo Wahlfors valdes till den nya posten som forskningsdirektör. Under forskningsdirektörens ledning beslutade vi att börja lansera nya bidragsformer inom de närmaste åren. Nya finansieringsinstrument är bland annat finansiering av unga lovande forskares återkomst till hemlandet samt en delfinansierad anställning som klinisk cancerforskare.

Enligt stiftelsens stadgar stödde vi också verksamheten vid Cancerföreningen i Finland och dess medlemsföreningar. De som insjuknat i cancer och deras närstående får avgiftsfritt stöd från den nationella rådgivningstjänsten, som helt och hållet finansieras av Cancerstiftelsen. Vi stödde även rådgivningstjänsterna vid de regionala cancerföreningarna samt deras cancerförebyggande arbete. 2019 års stöd för denna verksamhet uppgick till totalt 3,4 miljoner euro.

Vi beviljade också drygt 710 000 euro i ekonomiskt stöd till de sämst ställda cancerpatienterna och familjer med barn som drabbats av cancer. Behovet av ekonomiskt stöd har ökat betydligt under de senaste åren.

Medelanskaffning

Intäkterna från Cancerstiftelsens insamlingar ökade tack vare systematisk utveckling, en lyckad Rosa bandet-insamling och engagerade månadsdonatorer. Testamentsgåvor stod för 40 procent av insamlingsintäkterna. Rosa bandet-insamlingen belönades med brons i tävlingen Effie Awards Finland inom kategorin businessutmaning. Effie Awards Finland är Finlands största tävling som mäter marknadsföringens effektivitet och resultat. Rosa bandet-insamlingen genererade år 2019 över 2,8 miljoner euro, vilket är den största summan hittills i insamlingens historia.

Pääsihteeri Sakari Karjalainen
Syöpäsäätiö

Stöd för forskning

Stöd till cancerförebyggande arbete

Cancerstiftelsens ekonomi och förvaltning

Medelinsamling och kommunikation