Katsaus vuoteen 2020

Tavoitteena on ollut nostaa suomalaisen syöpätutkimuksen tasoa.

Pääsihteerin katsaus vuoteen 2020

Syöpäsäätiön kaksi tärkeintä tehtävää ovat syöpätutkimuksen rahoittaminen ja syöpätyön tukeminen. Nämä tehtävät perustuvat Syöpäsäätiön sääntöihin ja Syöpäjärjestöjen strategiaan.

COVID-19-pandemia vaikutti vain vähän Syöpäsäätiön toimintaan vuonna 2020. Kokoukset pidettiin etäyhteyksin, mutta esimerkiksi Syöpäsäätiön symposiumi helmikuussa ehdittiin pitää normaalisti. Sen sijaan vuonna 2020 valmisteltu vuodelle 2021 suunniteltu symposiumi päätettiin siirtää vuodella eteenpäin.

Syöpäsäätiö on maamme merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen tukija. Strategiaa toimeenpanevan kärkihankkeen tavoitteena on ollut nostaa suomalaisen syöpätutkimuksen tasoa ja kaksinkertaistaa apurahojen kokonaissumma noin 3,5 miljoonasta eurosta (2014) seitsemään miljoonaan euroon (2020). Saavutimme tavoitteen jo vuosina 2018–19, kun säätiön apurahajaon kokonaissumma ylitti 7 miljoonan euron rajan. Summa sisältää myös Suomen Syöpäyhdistyksen rahastoista maksetut apurahat. Vuonna 2020 apurahojen kokonaissumma oli noin 6,5 miljoonaa euroa. Suomen Syöpäyhdistyksen rahastoista ei maksettu apurahoja. Suurapurahojen (450 000 euroa kolmeksi vuodeksi) lisäksi myönnetään aiempaa enemmän muita useampivuotisia isoja apurahoja. Lisäksi Syöpäsäätiö tuki 1,15 miljoonalla eurolla Suomen Syöpärekisterin toimintaa. Säätiö osoitti avustuksia Pohjoismaiden syöpäunionille (NCU) tutkimusyhteistyöhön ja Kansainväliselle syöpäunionille (UICC) kehittyvien maiden tutkijoiden liikkuvuuden edistämiseen.

Syöpäsäätiö on maamme merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen tukija. Strategiaa toimeenpanevan kärkihankkeen tavoitteena on ollut nostaa suomalaisen syöpätutkimuksen tasoa ja kaksinkertaistaa apurahojen kokonaissumma.

Tarkoitustensa edistämiseksi Syöpäsäätiö tukee Suomen Syöpäyhdistyksen ja sen jäsenyhdistysten toimintaa. Vuonna 2020 Syöpäsäätiö tuki jo kahdeksatta vuotta peräkkäin Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyhdistysten neuvontapalveluja ja syövän ehkäisytyötä. Erillisrahoituksella vuonna 2019 tuetut jäsenyhdistysten ja Suomen Syöpäyhdistyksen kaksivuotiset kehittämisprojektit olivat käynnissä ja niiden lopputuotokset valmistuvat vuonna 2021.

Roosa nauha -keräys tuotti yli 4,2 miljoonaa euroa ja nousi Suomen suurimmaksi hyväntekeväisyyskeräykseksi.

Syöpäjärjestöjen varainhankinta on keskitetty Syöpäsäätiölle. Syöpäsäätiön varainhankinnan tuotot kasvoivat merkittävästi vuonna 2020 suunnitelmallisen kehittämistyön ja vaikuttavan markkinointiviestinnän ansiosta. Syöpäsäätiön tunnettuus kasvoi ja uusien säännöllisten tukijoiden määrä lisääntyi erityisesti tv-näkyvyyden ansiosta.

Säätiön Roosa nauha -keräys oli Taloustutkimuksen kyselyn mukaan suomalaisten mieluisin lahjoituskohde. Roosa nauha -keräys tuotti yli 4,2 miljoonaa euroa ja nousi Suomen suurimmaksi hyväntekeväisyyskeräykseksi. Säätiölle tuli merkittävästi tuottoja myös testamenttilahjoituksista.

Syöpäsäätiö tuki sääntöjensä mukaisesti myös Suomen Syöpäyhdistyksen ja sen jäsenyhdistysten toimintaa. Syöpään sairastuneet ja heidän läheisensä saavat maksutonta tukea valtakunnallisesta neuvontapalvelusta, joka on yksinomaan Syöpäsäätiön rahoittama palvelu. Syöpäsäätiö tuki myös alueellisten syöpäyhdistysten neuvontapalveluja ja syövän ehkäisytyötä. Vuonna 2019 tukea näille toiminnoille jaettiin yhteensä 3,4 miljoonaa euroa.

Syöpäsäätiö myönsi vuonna 2019 taloudellisia avustuksia vähävaraisille syöpäpotilaille ja lapsisyöpäperheille yhteensä yli 710 000 euroa. Taloudellisen tuen tarve on kasvanut huomattavasti viime vuosina.

Tutustu Syöpäsäätiön vuosikertomukseen kokonaisuudessaan oheisesta linkistä.

Syöpäsäätiön tuki tutkimukselle

Syöpäsäätiö tuki syöpätutkimusta apurahoina ja muilla tavoilla yhteensä 7 914 607 eurolla vuonna 2020.

Tukea neuvontapalvelulle ja syöpätyöhön

Syöpäsäätiö rahoittaa kokonaan Syöpäjärjestöjen valtakunnallisen neuvontapalvelun toiminnan. Syöpätyöllä tarkoitetaan syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä hyväksi tehtävää työtä.

Syöpäsäätiön talous ja hallinto

Syöpäsäätiön talous pysyi vakaana toimintavuonna 2020 huolimatta poikkeuksellisesta pandemia-ajasta. Varainhankinnan tuotot kasvoivat merkittävästi.

Syöpäsäätiön varainhankinta ja viestintä

Säätiön varainhankinta ja viestintä toteuttaa Syöpäjärjestöjen strategista tavoitetta keräämällä varoja syöpätutkimukseen ja sairastuneiden ja läheisten tukemiseen.