Varainhankinta ja viestintä

Katsaus vuoteen 2020

Syöpäsäätiön varainhankinta ja viestintä

Säätiön varainhankinta ja viestintä toteuttaa Syöpäjärjestöjen strategista tavoitetta keräämällä varoja syöpätutkimukseen ja sairastuneiden ja läheisten tukemiseen.

Varainhankinnan vuoden 2020 tuotot olivat kaikkiaan lähes 13 miljoonaa euroa. Tuotoista merkittävä osa tuli testamenttilahjoituksina. Testamenttituotot olivat yhteensä 4,3 miljoonaa euroa. Roosa nauha – keräys ylsi uuteen ennätykseensä ja tuotti 4,2 miljoonaa euroa. Kuukausilahjoitusten tuotot kasvoivat merkittävästi ja niiden osuus varainhankinnan kokonaistuotoista oli 17 prosenttia.

Vuonna 2020 keräys- ja hallintokulumme olivat 21 %. Keräyskulut muodostuvat esimerkiksi kampanjoiden toteuttamisesta ja henkilöstökuluista. Hallintokuluilla katetaan lahjoitusten luotettava hallinto, kuten kirjanpito ja tilintarkastus.

Varainhankinnan vuoden 2020 tuotot olivat kaikkiaan lähes 13 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 keräys- ja hallintokulumme olivat 21 %

Roosa nauha -keräys uuteen ennätykseen

Suosittu Roosa nauha -keräys uudistui ja keräsi syksystä 2020 alkaen varoja laajasti kaikkeen syöpätutkimukseen. Roosa nauha -keräys kasvatti näkyvyyttään ja tuottoaan onnistuneen markkinoinnin, lahjoitetun mediatilan ja aktiivisen ansaitun median seurauksena. Juha Tapion suunnittelemia nauhoja ja rannekkeita myytiin yli 416 000 kappaletta. Kampanjan tunnuslause oli “Suomi on maailman onnellisin kansa, tehdään meistä maailman välittävin kansa”. Ennätyksellinen 4,2 miljoonan euron keräystulos koostui nauhamyynnin lisäksi yhteistyökumppaneiden Roosa nauha -tuotemyynnistä sekä yksityishenkilöiden ja yritysten tekemistä lahjoituksista verkossa, sosiaalisen median eri alustoilla, tilisiirtoina sekä tekstiviesteinä.

Pääyhteistyökumppaneina olivat Kesko, S-ryhmä ja Lindex. Pääyhteistyökumppanit myivät valtaosan Roosa nauhoista. Roosa nauha -logolla varustettuja tuotteita myytiin keräysaikana yli kuusi miljoonaa kappaletta. Yritysyhteistyö sekä nauhamyynti toivat keräykselle 2,6 miljoonaa euroa.

Roosa nauha -keräys jalkautui eri puolille Suomea SSY:n jäsenyhdistyksissä, jotka keräävät sillä varoja omaan työhönsä sairastuneiden ja läheisten tukena. Yhdistykset olivat aktiivisesti mukana nauhojen myynnillä ja erilaisilla Roosa nauha -tapahtumilla kautta Suomen. Lipaskeräystä ei järjestetty.

Roosa nauha -keräyksestä teetettiin kyselytutkimus yhdessä Aula Research -tutkimuslaitoksen kanssa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sekä Syöpäsäätiön lahjoittajien että koko väestön osallistumista keräykseen ja sitoutumista lahjoittamiseen. Syöpäjärjestöt tekivät Roosa nauha -keräyksen välittämisen teemaan kyselyn omissa kanavissaan.

Roosa nauha keräyksen tunnuslause oli ”Tehdään suomalaisista maailman välittävin kansa”.

Kuukausilahjoittajien määrä kasvoi

Vuonna 2020 jatkettiin panostamista kuukausitukijoiden rekrytoimiseen sekä lahjoittajien sitouttamiseen. Syöpäsäätiö rekrytoi kuukausitukijoita pääasiallisesti tv-ohjelmayhteistyön ja televarainhankinnan kautta. Ohjelmayhteistyö MTV:n Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman kanssa toi Syöpäsäätiölle lähes 13 000 uutta kuukausilahjoittajaa. Katufeissauksesta luovuttiin koronapandemian vuoksi ja verkkosivujen kautta kuukausilahjoittajiksi lupautuneiden määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna.

Suoramarkkinointikirjeitä kotitalouksiin

Syöpäsäätiö keräsi varoja syöpätutkimukseen myös lähettämällä postitse lahjoitusvetoomuksia sitoutuneille lahjoittajilleen ja ostetun rekisterin osoitteisiin. Suoramarkkinointivetoomuksia lähetettiin vuoden 2020 aikana neljä kertaa ja niiden kokonaistuotto oli yli 1,1 miljoonaa euroa.

Yritysyhteistyötä LähiTapiolan ja Paletin kanssa

Roosa nauha -keräyksen kumppanien rinnalla Syöpäsäätiön yritysyhteistyökumppaneita vuonna 2020 olivat LähiTapiola ja Paletti. Yhteistyö LähiTapiolan kanssa käsitti sekä tutkimushankkeiden tukemista että terveyden edistämistä nuorille suunnatussa Suomen Syöpäyhdistyksen Hyvä Päivä -hankkeessa. Paletti tuotti jälleenmyyntiin Syöpäsäätiön ja Roosa nauhan tunnuksilla varustettuja muistoadresseja sekä kortteja.

Lukuisat yritykset osoittivat tukensa Elämä on paras lahja -keräykseen jouluna. Joulukeräyksen tuotto nousi edellisvuodesta 30 prosenttia

Syöpäsäätiön juhlatoimikunta kerää varoja vapaaehtoistyönä

Juhlatoimikunta on Syöpäsäätiön merkittävin vapaaehtoistoiminnan muoto. Juhlatoimikunta innovoi uuden TiedeGaala Show’n, joka striimattiin lipun ostaneille ja menu toimitettiin kotiovelle sen tilanneille. Juhlatoimikunta ei järjestänyt muita varainkeruutilaisuuksia koronapandemiasta johtuen.

Sijoitusomaisuuden tuotot ja avustukset

Syöpäsäätiön sijoitusomaisuuden tuotot vuonna 2020 olivat 3,5 miljoonaa euroa.

Syöpäsäätiö sai 800 000 euron avustuksen William Thüringin säätiöltä.

Viestintä ja markkinointiviestintä

Syöpäsäätiön viestinnän ensisijaisena tavoitteena oli varainhankinnan tukeminen ja lahjoitusvarojen käytöstä viestiminen. Kohderyhmänä olivat median kautta suuri yleisö ja omien viestintäkanavien kautta lahjoittajat.

Syöpäsäätiön viestinnän keinoja ovat tiedotteet ja henkilökohtaiset yhteydenotot toimittajiin, uutiskirjeet, verkkosivut ja lahjoittajakirjeet. Sosiaalisen median kanavat Facebook, Twitter, LinkedIn ja Instagram ovat, aktiivisessa käytössä.

Syöpäsäätiön vuoden 2020 apurahoista ja tuetuista tutkimushankkeista viestittiin medialle ja lahjoittajille. Roosa nauha -keräyksen viestinnässä tuotiin esille syöpäalttiuden periytyvyyttä ja sen tutkimusta. Teema sai hyvin medianäkyvyyttä ja sen myötä yhteydenotot Syöpäjärjestöjen periytyvyysneuvontaan kaksinkertaistuivat. Kampanja-aikana ohjattiin 250 henkilöä jatkoselvitykseen mahdollisesta peritystä syöpäalttiudesta ja löytyi 20 uutta Lynchin syndrooman geenivirhettä kantavaa sukua. Myös keräyksen kasvona toiminut muusikko Juha Tapio ja potilastarinat saivat hyvin huomiota mediassa.

Verkkosivustot uudistettiin ja markkinointia kehitettiin

Vuoden 2020 aikana uudistettiin sekä Syöpäsäätiön että Roosa nauha -keräyksen verkkosivut. Uudistuksen tavoitteena oli tukea Syöpäsäätiön yleisiä strategia tavoitteita mm. Syöpäsäätiön tunnettuuden paranemista ja yleisen tietoisuuden lisääntymistä. Lisäksi uudistuksella tavoiteltiin helppokäyttöisyyttä sekä haluttiin muuttaa sivuston visuaalinen ilme Syöpäsäätiölle vuonna 2019 määritellyn uuden konseptin mukaiseksi. Lahjoittamisen käytettävyyttä parannettiin.

Vuonna 2020 Syöpäsäätiö panosti markkinointiin luomalla uuden sisältöstrategian, jonka pohjalta tuotettiin sekä viestinnälliset että varainhankinnalliset ulostulot. Uudistuksessa yksittäisille sisällöille luotiin mittarit, joilla seurattiin markkinoinnin tuloksellisuutta asiakaspolun kaikissa vaiheissa. Asiakasymmärrystä lisättiin analytiikkaa sekä kyselytutkimuksia hyödyntämällä. Markkinoinnissa tehdyt muutokset näkyivät jo vuoden 2020 aikana varainhankinnan tuloksen kasvuna.

Tutustu vuosikertomukseen kokonaisuudessaan oheisesta linkistä.

Pääsihteerin katsaus

Takaisin pääsihteerin katsauksen yhteenvetoon

Tukea neuvontapalvelulle ja syöpätyöhön

Syöpätyöllä tarkoitetaan syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä hyväksi tehtävää työtä, syövän ehkäisyä ja tietoisuuden lisäämistä syöpäsairauksista.

Syöpäsäätiön talous ja hallinto

Syöpäsäätiön talous pysyi vakaana toimintavuonna 2020 huolimatta poikkeuksellisesta pandemia-ajasta. Varainhankinnan tuotot kasvoivat merkittävästi.

Tuki syöpätutkimukselle

Syöpäsäätiö tuki syöpätutkimusta apurahoina ja muilla tavoilla yhteensä 7 914 607 eurolla vuonna 2020.