Tuki syöpätutkimukselle

Katsaus vuoteen 2020

Syöpäsäätiön tuki tutkimukselle

Syöpäsäätiö tuki syöpätutkimusta kaikkiaan 7,9 miljoonalla eurolla. Syöpäsäätiö tuki syöpätutkimusta apurahoina ja muilla tavoilla yhteensä 7 914 607 eurolla vuonna 2020.

Syöpäsäätiö järjesti vuonna 2020 kaksi apurahahakua syöpätutkimuksen tukemiseksi: keväällä haettavina olivat matka-apurahat ja syksyllä suurapurahat, tutkimusapurahat ja väitöskirja-apurahat. Kaikkiaan Syöpäsäätiö myönsi vuonna 2020 yhteensä 132 apurahaa, joiden yhteissumma oli 6 494 724 euroa. Keväällä 2020 myönnettiin 52 tutkijalle matka-apurahoja yhteensä 65 382 euroa. Matka-apurahan sai 40,6 prosenttia hakijoista. Koronaviruspandemian vuoksi matka-apurahoja ei kyetty käyttämään vuoden 2020 aikana, joten niiden käyttöaikaa pidennettiin vuoden 2021 loppuun.

Syksyllä 2020 Syöpäsäätiö myönsi 80 tutkimusapurahaa, joiden yhteissumma oli 6 429 420 euroa. Summa sisältää kaksi 450 000 euron suuruista suurapurahaa sekä kolme 300 000 euron suuruista ja kaksi 250 000 euron suuruista kolmivuotista apurahaa.

Syöpäsäätiö jatkoi tutkimusrahoituksensa määrätietoista kehittämistä vuonna 2020.

Syöpäsäätiö jakaa entistä suurempia apurahoja entistä pidemmälle ajalle ja näin parantaa tutkimusrahoituksensa vaikuttavuutta. Rahoitus myönnettiin 42,5 prosentille hakijoista. Väitöskirja-apuraha myönnettiin 18 nuorelle tutkijalle ja sen sai 45 prosenttia hakijoista. Vuonna 2020 väitöskirja-apurahoja haettiin poikkeuksellisen vähän, vähennys edelliseen vuoteen oli 40 prosenttia (68 hakemusta vuonna 2019, 40 hakemusta vuonna 2020). Pudotuksen uskotaan olevan tilapäinen ja johtuvan koronaviruspandemiasta.

Syöpäsäätiön vuoden 2020 suurapurahojen saajat olivat professori Lauri Aaltonen (Helsingin yliopisto) ja professori Steve Bova (Tampereen yliopisto).

Syöpäsäätiö jatkoi tutkimusrahoituksensa määrätietoista kehittämistä vuonna 2020. Arviointitoimikuntien ja apurahalautakunnan jäsenet kokoontuivat virtuaalitilaisuuteen keskustelemaan rahoitusprosessin ja rahoitusmuotojen tulevaisuudesta. Kokouksessa päätettiin ottaa käyttöön järjestelmä, jossa kunkin tutkimusapurahahakemuksen arvioi neljä toimikunnan jäsentä ja suurapurahahakemuksen kahdeksan toimikunnan jäsentä (4 kummastakin toimikunnasta). Järjestelmä osoittautui toimivaksi, johti tasalaatuiseen lopputulokseen ja pienensi arvioijien työkuormaa, joten se päätettiin ottaa pysyvään käyttöön.

Muu tieteen tuki

Syöpäsäätiö tuki vuonna 2020 Suomen Syöpärekisteriä yhteensä 1 150 000 eurolla. Pohjoismaiden syöpäunionin (NCU) syöpätutkimusrahastoon osoitettiin 165 835 euroa yhteispohjoismaisten tutkimushankkeiden rahoittamiseen.

Tutustu vuosikertomukseen kokonaisuudessaan oheisesta linkistä.

Pääsihteerin katsaus

Takaisin pääsihteerin katsauksen yhteenvetoon

Tukea neuvontapalvelulle ja syöpätyöhön

Syöpätyöllä tarkoitetaan syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä hyväksi tehtävää työtä, syövän ehkäisyä ja tietoisuuden lisäämistä syöpäsairauksista.

Syöpäsäätiön talous ja hallinto

Syöpäsäätiön talous pysyi vakaana toimintavuonna 2020 huolimatta poikkeuksellisesta pandemia-ajasta. Varainhankinnan tuotot kasvoivat merkittävästi.

Syöpäsäätiön varainhankinta ja viestintä

Säätiön varainhankinta ja viestintä toteuttaa Syöpäjärjestöjen strategista tavoitetta keräämällä varoja syöpätutkimukseen ja sairastuneiden ja läheisten tukemiseen.