Syöpäsäätiön varainhankinta ja viestintä

Katsaus vuoteen 2021.

Syöpäsäätiön varainhankinta ja viestintä

Säätiön varainhankinta ja viestintä toteuttaa Syöpäjärjestöjen strategista tavoitetta keräämällä varoja syöpätutkimukseen ja sairastuneiden ja läheisten tukemiseen.

Varainhankinnan toimintakauden painopisteinä olivat testamenttilahjoitukset, Roosa nauha -keräys ja kuukausilahjoittaminen. Uudessa joulukeräyskampanjassa kirkastettiin keräyksen konseptia ja visuaalista ilmettä.

Kuukausilahjoittajien määrä kasvoi 33 500 lahjoittajaan vuoden 2021 loppuun mennessä. Keskeisimpinä keinoina olivat hyvä näkyvyys lahjoittajalle ja yhteistyökumppaneille vuosittaisen Roosa nauha -keräyksen tv-ohjelman puitteissa sekä vahva verkko- ja telemarkkinointi. Käynnistimme sisäisen teletiimiryhmän, jonka tavoitteena oli tehdä puhelinmarkkinointia olemassa oleville lahjoittajille sekä uusille lahjoittajille ulkopuolisen telemarkkinointiyrityksen rinnalla. Tämä vahvisti lahjoittajakokemusta positiivisesti koska lahjoittajalla oli mahdollisuus saada tarkempaa tietoa syöpätutkimuksesta ja sen vaikuttavuudesta. Digitaalinen ja perinteinen markkinointi tukivat lahjoittajalle tarjottua syöpätietoutta myös testamenttilahjoittamisessa.

Tammikuussa 2021 käynnistettiin asiakkuudenhallintajärjestelmän uudistusprojekti, jonka tavoitteena on mahdollistaa muun muassa markkinointianalytiikan avulla entistä parempi palvelu lahjoittajille ja ymmärrys lahjoittajaa kiinnostavista syöpäteemoista. Lahjoittajalla on mahdollisuus saada entistä helpommin tietoa syöpätutkimuksen viimeisimmistä kehitysteemoista ja syövänhoidon toimintakentästä. Päätavoitteeksi muutoksessa asetettiin brändin vahvistaminen ja lahjoittajien sitouttaminen.

Toimintakautena järjestettiin ensimmäisen kerran suurlahjoittajaohjelma, jossa tavoitteena oli kerätä syöpätutkimukseen kohdennettava suurapuraha määrältään 450 000 euroa.

Roosa nauha -keräyksellä ennätystulos

Vuoden 2021 Roosa nauhan ja rannekkeen suunnitteli Eva Wahlström. Keräyksen viestinä ja teemana oli ”Rajat eivät ole meitä varten”. Rajattomuus saattoi liittyä rajattomaan ikävään tai rajattomaan suruun, ja viesti oli onnistunut sekä yksityis- että yrityslahjoituspuolella. Roosa nauha -keräyksen tuotoilla tuettiin jo toista vuotta kaikkien syöpien tutkimusta ja itse kampanjan tutkimusteemaksi valikoitui suolistosyövät. Roosa nauha -keräyksen tuotot olivat ennätykselliset 4,9 miljoonaa euroa. Jatkossa Roosa nauhan tuotot hyödyttävät entistä suurempaa kohderyhmää, kun keräyksen viestinnällisiä sisältöjä ja toimintatapoja uudistettiin.

Roosa nauha -keräyksen tuotot olivat ennätykselliset 4,9 miljoonaa euroa.

Joulukeräyksellä apua tukea tarvitseville

Vuoden lopussa kerättiin joulukeräyksellä varoja taloudellista tukea tarvitseville perheille, joita syöpä on koskettanut. Avustushakemusten määrä on kymmenessä vuodessa jopa kymmenkertaistunut ja Syöpäsäätiön joulukeräyksellä tartuttiin tähän pahenevaan ongelmaan. Joulukeräykseen osallistui kokemusasiantuntijoiden lisäksi julkisuudesta tutut Anssi Kela, Kiti Kokkonen ja Maaret Kallio. Joulukeräyksen tuotot olivat 700 000 euroa.

Syöpäsäätiön joulukeräyksessä 2021 Elman perhe kertoi oman tarinansa.

Viestintä ja markkinointiviestintä

Syöpäsäätiön vuoden 2021 apurahapäätöksistä ja tuetuista tutkimushankkeista viestittiin medialle ja lahjoittajille. Suurlahjoittajille järjestettiin erillinen tiedotustilaisuus apurahapäätösten varmistumisen jälkeen, Tässä tilaisuudessa Syöpäsäätiö esitteli toimintaansa ja suurapurahan saanut professori Anssi Auvinen kertoi tutkimushankkeestaan.

Syöpäsäätiön viestinnällä tuetaan säätiön strategisia tavoitteita ja kasvatetaan säätiön tunnettuutta. Syöpäsäätiön brändiä vahvistettiin tekemällä myös vahvempaa ja suunnitelmallisempaa lahjoittajaviestintää. Vuoden 2021 selkeytettiin lahjoittajaviestinnän ydinviestejä ja aloitimme Syöpäsäätiön kilpailutekijöiden jalkauttamisen markkinointiviestintään. Tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa Syöpäsäätiön roolia mieluisimpana hyväntekeväisyyskohteena myös tulevina vuosina. Mediasuhteita vahvistettiin hyödyntäen Syöpäjärjestöjen avainhenkilöiden osaamista.

Syöpäsäätiö tekee Suomen Syöpäyhdistyksen viestinnän kanssa yhteistyötä innovatiivisen ja ajankohtaisen tiedeviestinnän rakentamisessa. Syöpäjärjestöjen oman tutkimuslaitoksen Suomen Syöpärekisterin toimintaa on hyödynnetty tehokkaammin osana säätiön viestintää ja epidemiologisen tutkimuksen tunnettuutta kasvatetaan.

Tutkimusapurahoista ja niiden hakemisesta viestiminen sekä sähköinen hakuprosessi on siirretty Syöpäsäätiön verkkosivuille Syöpäjärjestöjen verkkosivustolta ja tutkijoita sitoutetaan vahvemmin kertomaan työnsä tuloksista ja niistä kerrotaan Tutkimusmatkalla-konseptin yhteydessä säätiön viestinnässä. Verkkoviestinnässä ja sosiaalisessa mediassa kehitetään edelleen analytiikkapohjaista toimintaa ja suunnitelmallisuutta.

Tutustu vuosikertomukseen kokonaisuudessaan oheisesta linkistä.

Syöpäsäätiön tuki tutkimukselle

Vuonna 2021 apurahoja syöpätutkimukseen myönnettiin 7,2 miljoonaa euroa.

Tukea neuvontapalvelulle ja syöpätyöhön

Syöpäsäätiö rahoittaa kokonaan Syöpäjärjestöjen valtakunnallisen neuvontapalvelun toiminnan.

Syöpäsäätiön talous

Syöpäsäätiön tuloskehitys oli erinomainen huolimatta edelleen jatkuvasta epävarmuudesta sekä sijoitusmarkkinoilla että muussa yhteiskunnassa.

Katsaus vuoteen 2021

Syöpäsäätiön kaksi tärkeintä tehtävää ovat syöpätutkimuksen rahoittaminen ja syöpätyön tukeminen.