Syöpäsäätiön tuki tutkimukselle

Katsaus vuoteen 2021

Syöpäsäätiön tuki tutkimukselle

Vuonna 2021 apurahoja syöpätutkimukseen myönnettiin 7,2 miljoonaa euroa.

Syöpäsäätiö järjesti vuonna 2021 yhden apurahahaun syöpätutkimuksen tukemiseksi: suurapurahat, tutkimusapurahat ja väitöskirja-apurahat olivat haettavina kesällä ja päätökset tehtiin syksyllä. Kevään matka-apurahojen hakua ei avattu, sillä pandemian ja matkustusrajoitusten vuoksi valtaosa edellisenä vuonna myönnetyistä matka-apurahoista oli edelleen käyttämättä ja näiden käyttöaikaa pidennettiin vuoden 2022 loppuun.

Syksyllä 2021 Syöpäsäätiö myönsi 66 tutkimusapurahaa, yhteensä 7 160 750 euroa ja 21 väitöskirja-apurahaa, yhteensä 84 000 euroa. Kaikkiaan apurahoja myönnettiin 87 kpl yhteissummaltaan 7 244 750 euroa, joka sisältää kolme 450 000 euron sekä yhden 300 000 euron suuruisen suurapurahan. Lisäksi myönnettiin yksi 300 000 euron ja viisi 210 000 euron suuruista kolmivuotista apurahaa. Loput myönnetyt rahoitukset olivat kestoltaan 1–2 vuotta ja suuruudeltaan 50 000 tai 100 000 euroa. Syöpäsäätiö jakaa entistä suurempia apurahoja entistä pidemmälle ajalle ja näin parantaa tutkimusrahoituksensa vaikuttavuutta. Rahoitus myönnettiin 41,3 prosentille hakijoista.

Syöpäsäätiön vuoden 2021 suurapurahat myönnettiin neljän professorin johtamille tutkimusryhmille. Saajat olivat professori Anssi Auvinen (Tampereen yliopisto), tutkimusjohtaja Caroline Heckman (Helsingin yliopisto), professori Sirpa Leppä (Helsingin yliopisto) ja professori Matti Nykter (Tampereen yliopisto). Vuonna 2021 jaettiin poikkeuksellisesti neljä suurapurahaa kohdennetusta 450 000 euron suurlahjoituksesta johtuen.

Väitöskirja-apuraha myönnettiin 21 nuorelle tutkijalle ja sen sai 37,5 prosenttia hakijoista. Vuonna 2021 väitöskirja-apurahoja haettiin jälleen lähes tavanomainen määrä (68 hakemusta vuonna 2019, 40 hakemusta vuonna 2020 ja 56 hakemusta vuonna 2021).

Syöpäsäätiön vuoden 2021 suurapurahat myönnettiin neljän professorin johtamille tutkimusryhmille. Saajat olivat professori Anssi Auvinen (Tampereen yliopisto), tutkimusjohtaja Caroline Heckman (Helsingin yliopisto), professori Sirpa Leppä (Helsingin yliopisto) ja professori Matti Nykter (Tampereen yliopisto).

Muu tieteen tuki

Syöpäsäätiö tuki vuonna 2021 Suomen Syöpärekisterissä tehtävää syöpäepidemiologista tutkimusta yhteensä 1,15 miljoonalla eurolla. Suomen Syöpärekisteri on Suomen Syöpäyhdistyksen ylläpitämä epidemiologinen ja tilastollinen syöväntutkimuslaitos. Pohjoismaiden syöpäunionin (NCU) syöpätutkimusrahastoon osoitettiin 185 338 euroa yhteispohjoismaisten tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Kokonaisuutena muu tieteen tuki oli 248 697 euroa toimintavuonna. Kansainvälisiin hankkeisiin osoitettiin 13 198 euroa.

Tutustu vuosikeromukseen kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Tukea neuvontapalvelulle ja syöpätyöhön

Syöpäsäätiö rahoittaa kokonaan Syöpäjärjestöjen valtakunnallisen neuvontapalvelun toiminnan.

Syöpäsäätiön talous

Syöpäsäätiön tuloskehitys oli erinomainen huolimatta edelleen jatkuvasta epävarmuudesta sekä sijoitusmarkkinoilla että muussa yhteiskunnassa.

Syöpäsäätiön varainhankinta ja viestintä

Säätiön varainhankinta ja viestintä toteuttaa Syöpäjärjestöjen strategista tavoitetta keräämällä varoja syöpätutkimukseen ja sairastuneiden ja läheisten tukemiseen.

Katsaus vuoteen 2021

Syöpäsäätiön kaksi tärkeintä tehtävää ovat syöpätutkimuksen rahoittaminen ja syöpätyön tukeminen.