Tukea neuvontapalvelulle ja syöpätyöhön

Katsaus vuoteen 2021

Tukea neuvontapalvelulle ja syöpätyöhön

Syöpätyöllä tarkoitetaan syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä hyväksi tehtävää työtä, syövän ehkäisyä ja tietoisuuden lisäämistä syöpäsairauksista. Syöpäsäätiö kerää lahjoituksia myös syöpätyön tukemiseen.

Syöpäsäätiö rahoittaa vuosittain 1 980 000 eurolla Suomen Syöpäyhdistyksen toimintaa. Suomen Syöpäyhdistykselle myönnettävällä avustuksella katetaan kokonaisuudessaan mm. Syöpäjärjestöjen valtakunnallinen neuvontapalvelu, jossa terveydenhuollon ammattilaiset vastaavat puhelimitse, sähköpostilla tai reaaliaikaisesti verkkokeskustelussa syöpää koskeviin kysymyksiin.

Koulutetut hoitajat antavat tietoa, tukea ja neuvontaa potilaille, heidän läheisilleen ja muille syövästä huolestuneille. Neuvontahoitajat antavat myös periytyvyysneuvontaa. Palvelu on käyttäjille maksuton.

Lisäksi Syöpäsäätiön avustuksella yhtenäistetään ja kehitetään vertaistukea ja vapaaehtoistoimintaa koko Suomessa sekä tuotettiin toimintakautena tätä tukevaa koulutusmateriaalia. Toimintakautena kehitettiin myös oma moduulipohjainen verkko-oppimisympäristö Syöpäjärjestöjen ammattilaisille suunnattuihin koulutuksiin sekä aloitettiin Syöpäjärjestöjen tarjoaman palvelutoiminnan ja -valikoiman yhtenäistäminen.

Syöpäsäätiön avustuksella toteutetaan yhdistyksen yleistä terveyden edistämistä, neuvonta- ja psykososiaalista toimintaa, kuntoutustoimintaa sekä viestintää. Tähän tarkoitukseen osoitettiin 1 800 000 euroa. Mainitut palvelut kattavat koko Suomen ja tässä toiminnassa yhdistys myös tukee ja koordinoi vastaavia jäsenjärjestöissä toteutettavia palveluja.

Yllä olevaan kokonaisrahoitukseen sisältyi säätiön koordinoiman yritysyhteistyösopimuksen kautta saatu 100 000 euron lahjoitus Hyvä Päivä -hankkeeseen ja Syöpärekisterin tutkimustoimintaan. Hyvä Päivä -hankkeeseen kohdennettiin 30 000 euroa ja siinä kehitetään alle 29-vuotiaiden työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten terveyden edistämistä ryhmätoiminnan avulla. Toimintaa toteutettiin 12 kunnassa ja kaupungissa. Lisäksi säätiö rahoitti yhdistyksen koordinoimaa järjestötoiminnan kehittämistä ja vertais- ja vapaaehtoistoiminnan toteuttamista 80 000 eurolla.

Syöpäsäätiön rahoituksella avustetaan laajasti myös jäsenjärjestöissä tapahtuvaa neuvontatyötä, potilas- ja läheistyötä sekä aluejärjestöjen toimintaa. Jäsenjärjestöpalveluiden kautta on ollut myös mahdollista keventää hallinnollisia kustannuksia.

Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyhdistykset saivat avustusta syöpätyöhön yhteensä 740 565 euroa. Syövän sairastaneiden ja heidän läheistensä auttamiseksi tarkoitettua neuvontaa ja psykososiaalista tukea on laajennettu valtakunnallisesti eri puolilla maata. Neuvontatyön ohjeistusta on yhtenäistetty ja aineistoa on tuotettu työn tueksi. Kaikki keskeinen materiaali on tuotettu myös ruotsinkielisenä.

Taloudelliset avustukset syöpäpotilaille ja perheille 2021

Syöpäsäätiö myöntää taloudellisia avustuksia vähävaraisille syöpäpotilaille. Avustuksia myönnetään hakemuksesta, johon on liitetty sosiaalityöntekijän lausunto. Säätiön tuki vähävaraisille syöpäpotilaille jaetaan Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan kautta.

Avustuksia jaettiin vuonna 2021 yhteensä 1 576 henkilölle (vuonna 2020 yhteensä 1 548 henkilölle, vuonna 2019 yhteensä 1 343 henkilölle ja vuonna 2018 yhteensä 1 186 henkilölle). Vuonna 2021 jaettujen avustusten kokonaissumma oli 742 150 euroa (vuonna 2020 yhteensä 728 320 euroa vuonna 2019 yhteensä 657 700 ja vuonna 2018 yhteensä 499 840 euroa). Avustukset olivat suuruudeltaan 400 – 1 000 euroa. Hakemusten ja myöntöjen määrä on kasvanut vuosi vuodelta.

Taloudellisiin vaikeuksiin lapsen syöpäsairauden vuoksi ajautuneita perheitä tuettiin taloudellisin avustuksin. Svea Ahlqvists fond -rahastosta myönnettiin vuonna 2021 avustuksia yhteensä 42 000 euroa 35 perheelle (vuonna 2020 yhteensä 39 600 euroa 34 perheelle). Rahaston tarkoituksena on antaa avustuksia syöpään sairastuneille lapsille ja heidän perheilleen.

Vuoden syöpälääkäriksi valittiin Jarkko Ahvonen ja vuoden syöpähoitajaksi valittiin Magdalena Nyvall-Malm.

Vuoden syöpälääkäri ja syöpähoitaja 2021

Osana tarkoituksensa toteuttamista Syöpäsäätiö jakaa vuosittain 5 000 euron suuruiset vuoden syöpälääkärin ja vuoden syöpähoitajan palkinnot. Syöpäsäätiö valitsi vuoden 2021 syöpälääkäriksi Tampereen yliopistollisen sairaalan Syöpäkeskuksen syöpätautien erikoislääkäri Jarkko Ahvosen. Vuoden syöpähoitajaksi valittiin Magdalena Nyvall-Malm, joka työskentelee Vaasan keskussairaalassa palliatiivisen poliklinikan kliinisenä erikoissairaanhoitajana.

Tutustu vuosikertomukseen kokonaisuudessaan oheisesta linkistä.