Katsaus vuoteen 2021

Syöpäsäätiön varainhankinta on vuosi vuodelta vahvempaa.

Katsaus vuoteen 2021

Syöpäsäätiön kaksi tärkeintä tehtävää ovat syöpätutkimuksen rahoittaminen ja syöpätyön tukeminen. Nämä tehtävät perustuvat Syöpäsäätiön sääntöihin ja Syöpäjärjestöjen strategiaan.

Syöpäsäätiön vuosi 2021 käynnistyi keskellä COVID-19-pandemiaa. Edellinen vuosi oli jo opettanut toimimaan olosuhteissa, joissa kaikenlaisia kohtaamisia ja kokoontumisia oli voimakkaasti rajoitettu.

Syöpäsäätiön varainhankinta on vuosi vuodelta vahvempaa ja säätiön rooli Suomen Syöpäyhdistyksen (SSY) ja sen jäsenyhdistysten tukijana on entistä tärkeämpi.

Kolmannen sektorin aktiivinen varainhankinta on kehittynyt suurin harppauksin viime vuosina. Syöpäsäätiö joutuu kilpailemaan lahjoituksista entistä haastavammissa olosuhteissa. Olemme onnistuneet nostamaan Roosa nauha -keräyksen suosituimpien lahjoituskohteiden joukkoon. Varainhankinta on ammattimaista toimintaa, jossa vain hyvällä tarkoituksella, sen oikeanlaisella kuvaamisella ja varainhankinnan kaikkien osa-alueiden ensiluokkaisella hallitsemisella voi menestyä. Meillä on tässä avaimet omissa käsissämme.

Syöpäsäätiö on tärkein yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa.

Syövän ehkäisy, diagnostiikka, hoito ja sairastuneiden kuntoutus vaativat edistyäkseen vahvaa tutkimusta. Syöpäsäätiö on tärkein yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa. Tästä on osoitettava suuri kiitos lahjoittajillemme!

Laajan ja motivoituneen vapaaehtoisten joukon, ammattitaitoisten ja tehtäviinsä sitoutuneiden työntekijöiden ja uskollisten lahjoittajien ansiosta Syöpäsäätiön tulevaisuus on valoisa. Työtämme ja palveluitamme tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän.

Syöpäsäätiön tuki tutkimukselle

Vuonna 2021 apurahoja syöpätutkimukseen myönnettiin 7,2 miljoonaa euroa.

Tukea neuvontapalvelulle ja syöpätyöhön

Syöpäsäätiö rahoittaa kokonaan Syöpäjärjestöjen valtakunnallisen neuvontapalvelun toiminnan.

Syöpäsäätiön talous

Syöpäsäätiön tuloskehitys oli erinomainen huolimatta edelleen jatkuvasta epävarmuudesta sekä sijoitusmarkkinoilla että muussa yhteiskunnassa.

Syöpäsäätiön varainhankinta ja viestintä

Säätiön varainhankinta ja viestintä toteuttaa Syöpäjärjestöjen strategista tavoitetta keräämällä varoja syöpätutkimukseen ja sairastuneiden ja läheisten tukemiseen.