Blogi,Tutkimus

Miesten syöpien tutkimusta rahoitettu vuosikymmeniä

Tiestikö, että olemme jakaneet ensimmäiset apurahat miesten syöpien tutkimukselle jo vuonna 1950?

Syöpäsäätiö on rahoittanut miesten syöpien tutkimusta jo 70 vuotta. Säätiö jakoi ensimmäiset apurahansa vuonna 1950 ja kolme vuotta myöhemmin rahoitettiin ensimmäinen hanke, joka liittyi eturauhassyöpään. Tuolloin LL George Bakalimille myönnettiin 12 000 markan apuraha ”Rintasyövän hoitotuloksia ja eturauhassyöpää koskevaa tilastointityötä varten”.  1960-luvulta 1990-luvulle saakka säätiö rahoitti noin yhdestä kolmeen eturauhassyöpään liittyvää tutkimushanketta vuosittain.  Kivessyövän tai syöpähoitojen miehille aiheuttamien lisääntymishaittojen tutkimukseen on 1958–2022 myönnetty yhteensä 7 apurahaa – viimeisin väitöskirja-apuraha vuonna 2019.

Rintasyöpätutkimuksen rinnalle

Eturauhassyöpätutkimuksesta tuli valtavirtaa 1990-luvun kuluessa ja vuosituhannen vaihteessa se oli ottanut paikkansa eniten rahoitettuna tutkimuskohteena yhdessä rintasyövän kanssa. 2000-luvun aikana hankkeiden määrä vakiintui noin kymmeneen vuodessa, parhaina vuosina jopa 15 hankkeeseen. Tämän kehityksen taustalla olivat ennen kaikkea tutkimusaktiivisuuden kasvu uuden tutkijasukupolven ja kehittyneiden tutkimusmenetelmien hyödyntämisen myötä. Lisäksi kehitystä edistivät Syöpäsäätiön miesten syöpiin keskittyneet erityistoimenpiteet, mm. kohdennetut määrärahat 90-luvun lopussa ja Movember-keräyksillä saadut varat 2010-luvulla.

Miesten syöpien tutkimus on ollut Syöpäsäätiön rahoituksen kokonaisuudessa merkittävää jo viimeiset 30 vuotta. Kaikesta säätiön myöntämästä rahoituksesta, sekä hankkeiden lukumäärän että rahoitussumman perusteella laskettuna, eturauhassyövän tutkimus on noin 15 % – vastaava osuus kuin rintasyöpätutkimuksella. Viime vuonna rahoitusta myönnettiin yhdeksälle hankkeelle yhteensä noin 940 000 euron arvosta.

Kiitos tutkimuksen tukijoille

Miesten syöpien tutkimusaktiivisuus on Suomessa edelleen voimakasta. Siitä kertovat sekä suuret vuosittaiset hakemus- että rahoitusosuudet. Menneiden vuosien panostukset ja niiden kautta syntynyt tutkimustraditio kantavat nyt hedelmää. Tutkimuksen ansiosta yhä useampi mies paranee syövästä. Kiitos kuuluu jokaiselle tutkimuksen tukijalle!

Jarmo Wahlfors

Tutkimusjohtaja, Syöpäsäätiö


Lue lisää miesten syövistä

Syöpäsäätiön rahoittamalla Proscreen -seulontatutkimuksella pyritään löytämään järkeviä keinoja vaikuttavaan eturauhassyövän seulontaan. Lue tutkija Antti Rannikon haastattelu viime vuoden Roosa nauha -keräyksessä.

Puhdas sattuma paljasti kivessyövän. Viime kesä ei mennyt kuten Elias oli olettanut. Kauan odotettu lomamatka ei toteutunut, sillä tieto kivessyövästä muutti suunnitelmat. Lue Eliaksen tarina.

Koskettaako syöpä sinua? Uutiskirjeessämme pääset lukemaan koskettavia tarinoita elämästä syövän kanssa, ajankohtaista tietoa syöpätutkimuksesta ja kampanjoistamme sairastuneiden hyväksi. Tilaa tästä.


Miesten syöpien tutkimukseen jaettuja apurahoja

Myönnetyt apurahat 2021: Anssi Auvisen tutkimusryhmä tutkii eturauhassyöpää

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä. Se on myös sairaus, jonka ylidiagnosointi aiheuttaa merkittävää haittaa elämänlaatuun. Uuden tutkimuksen tavoitteena on kehittää seulontamenetelmä, joka paljastaa vain taudin vaaralliset, hoitoa vaativat muodot. Lue lisää

Myönnetyt apurahat 2021: Matti Nykterin tutkimusryhmä tutkii eturauhassyöpää

Eturauhassyöpä on länsimaissa miesten yleisin syöpä ja joka vuosi Suomessa noin 5000 miestä saa eturauhassyöpädiagnoosin. Useimmiten syöpä on hoidettavissa, mutta osa kasvaimista kehittyy kuolemaan johtavaksi. Syövän molekulaarisia mekanismeja selvittämällä voidaan avata uusia mahdollisuuksia hoitojen ja diagnostiikan kehittämiseksi. Lue lisää

Suurapuraha: Tutkimuksesta apua korkean riskin eturauhassyöpään

Syöpäsäätiön suurapurahan saaneen professori Steve Bovan tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa hoitoa vaativat, aggressiiviset eturauhassyövät ja erottaa ne vaarattomista syövistä.  Tutkimus on tuonut paljon uutta tietoa eturauhassyövän hoidon parantamiseksi. Lue lisää

Tue työtämme

Syöpäsäätiö tukee aktiivisesti miesten syöpien tutkimusta. Tavoitteemme on, että syövät löydettäisiin ajoissa ja yhä useampi mies paranisi. Tule mukaan ja lahjoita. Valitse lahjoituskohteeksi miesten syövät.

Syöpäsäätiö on Suomen suurin yksityinen syöpätutkimuksen tukija. Lahjoituksilla tuetaan myös syöpään sairastuneita sekä heidän läheisiään. Syöpäsäätiö muodostaa yhdessä Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpärekisterin kanssa Syöpäjärjestöt.

Cancerstiftelsen är den största privata finansiären av cancerforskning i Finland. Donationerna stöder också cancerpatienter och deras anhöriga, så att ingen i Finland längre ska behöva dö i cancer. Tillsammans med Finlands Cancerföreningar och Finlands Cancerregister bildar Cancerstiftelsen Cancerorganisationerna.