Apurahat

Tutkimuskohteena eturauhassyövän pahanlaatuistuminen

Eturauhassyöpä on länsimaissa miesten yleisin syöpä ja joka vuosi Suomessa noin 5000 miestä saa eturauhassyöpädiagnoosin. Useimmiten syöpä on hoidettavissa, mutta osa kasvaimista kehittyy kuolemaan johtavaksi. Syövän molekulaarisia mekanismeja selvittämällä voidaan avata uusia mahdollisuuksia hoitojen ja diagnostiikan kehittämiseksi.

Professori Matti Nykterin johtama laskennallisen biologian tutkimusryhmä Tampereen yliopistolla sai Syöpäsäätiöltä rahoituksen kolmivuotiseen tutkimukseen ”Geenisäätelyn muutokset eturauhassyövässä”. Apurahan suuruus on 450.000 euroa.

Nykterin tutkimusryhmä Tampereen yliopistolla selvittää syövän molekyylitason mekanismeja.

—Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää eturauhassyövän edetessä syntyvien geneettisten muutosten vaikutusta syöpäsoluissa. Geneettiset muutokset vaikuttavat geenien ilmentymiseen geenisääntelyn kautta. Geenisäätelyn muutoksia tuntemalla voimme ymmärtää entistä tarkemmin syöpäsolujen toimintaa ja tulevaisuudessa mahdollisesti estää eturauhassyövän kehittymisen kastraatioresistenssiin, professori Matti Nykter kertoo.

Levinneen eturauhassyövän ensivaiheen hoitona on useimmiten kastraatio joko kirurgisesti tai lääkkeellä toteutettuna. Yleensä kastraatiolla on hyvä teho, mutta eturauhassyöpä kuitenkin ennemmin tai myöhemmin etenee.

—Tutkimuksemme kautta pyrimme ymmärtämään, miksi eturauhassyöpä pahanlaatuistuu, Nykter toteaa.

Uudet epigeneettiset lääkkeet, joiden teho kohdistuu suoraan geenisäätelyn muutoksia ajaviin tekijöihin, ovat tällä hetkellä aktiivisen tutkimuksen kohteena lääketeollisuudessa. Epigeneettiset lääkkeet vaikuttavat geenien ilmiasun säätelyyn esimerkiksi palauttamalla siinä aiemmin kehityksen aikana tapahtuneita muutoksia.

—Suurin rajoite on se, että vielä ei tiedetä tarkasti, keiden kohdalla epigeneettiset lääkkeet tehoavat ja miksi ne tehoavat. Tämän tutkimuksen kautta siihen voidaan tuoda uutta tietoa, Nykter selittää.

Suurin rajoite on se, että vielä ei tiedetä tarkasti, keiden kohdalla epigeneettiset lääkkeet tehoavat. Tämän tutkimuksen kautta siihen voidaan tuoda uutta tietoa

Yksityiskohtaisempia havaintoja

Kehittyneiden mittausteknologioiden ansiosta voidaan tuottaa valtavia datamääriä ja sitä kautta avautuu mahdollisuus havaita muutoksia entistä yksityiskohtaisemmin. Nykyisillä tekniikoilla on mahdollista tehdä potilaan kasvaimesta genomikartoitus jopa yksittäisten solujen tasolla. Yhdistämällä mittausdatoja esimerkiksi geneettisistä muutoksista ja geenien ilmentymisestä laskennallisesti pyritään ymmärtämään, miten potilaan kasvain on kehittynyt ja mitä kasvainalttiutta lisääviä tekijöitä genomista löytyy.

Tuoreessa tutkimuksessa Nykterin ryhmän tutkijat ovat tunnistaneet hoidolle vastustuskykyisen solujoukon tarkastelemalla geenien ilmentymistä ja DNA:n geenisäätelyalueita yksittäisten solujen tasolla. Analysoimalla laajoja mittausaineistoja näiden solujen havaittiin olevan tutkimusnäytteissä jo ennen hoitoa sekä näytteissä myös hoitotoimien jälkeen. Analysoimalla hoidolle vastustuskykyisten solujen geenien ilmentymistä pystyttiin ennustamaan potilaan hoitovastetta.

—Uusimpien tutkimusmenetelmien ja kehittyneen data-analyysin ansiosta pystymme analysoimaan hoidon vastustuskykyisyyden kehittymistä tarkemmin kuin aiemmin on ollut mahdollista.

Tutkimusryhmä yhdistää laboratoriotyötä ja laskennallista biologiaa geenisäätelyn muutoksien ymmärtämiseksi. Näytteet on kerätty Tampereen yliopistosairaalan eturauhassyöpäpotilailta. Myös data ja mittaukset on tuotettu Tampereella.

Matti Nykter on alun perin koulutukseltaan tietotekniikan diplomi-insinööri, mutta hän on työskennellyt syöpätutkijana lähes koko uransa ajan. Tällä hetkellä hän on virkavapaalla bioinformatiikan professorin virasta ja toimii Kansallisen syöpäkeskuksen FICAN tutkijaprofessorina vuoden 2023 loppuun.

—Opiskeluaikanani laskennallinen biologia oli uusi juttu, ja innostuin siitä. Yhdysvalloissa postdockina toimiessani pääsin verkostoitumaan kansainvälisesti, ja syöpätutkimus alkoi kiinnostaa toden teolla. Tampereen yliopiston eturauhassyövän tutkimuskeskuksessa tehtiin ansiokasta tutkimusta, mikä veti lopulta puoleensa.

Palapelin osat paikalleen

Nykter on ollut aktiivisesti mukana kansainvälisissä tutkimuksissa. Viimeiset kymmenen vuotta suuret kansainväliset konsortiot ovat tuottaneet valtavia määriä tietoa syöpäsoluissa tapahtuvista muutoksista, eli ikään kuin kartoittaneet palapelin paloja.

—Nyt paloja pyritään laittamaan yhteen ja selvittää, miten eri tekijät yhdessä ajavat syöpää ja mitkä vaikuttavat siihen, että syöpä on kehittynyt.

Jos tutkimus saa jatkua, mitä voimme odottaa 10 tai 20 vuoden päästä?

—Uskon, että tutkimuksen kautta ymmärrämme entistä tarkemmin, mitä syöpäsolussa tapahtuu ja pystymme entistä systemaattisemmin hoitamaan sairautta. Ehkä pystyisimme puuttumaan syövän kehittymiseen systemaattisesti jo sen kehityskaaren aikaisessa vaiheessa ja estämään aggressiivisen syövän synnyn. Syöpäsäätiöltä saatu rahoitus on tässä todella tärkeä. Tutkimustyön kannalta rahoitus on kriittistä ja sen turvin voimme viedä tutkimusta eteenpäin. Suomessa Syöpäsäätiö on yleensäkin se taho, joka mahdollistaa pitkäjänteisen tutkimuksen tekemisen, Nykter toteaa.

Teksti: Arja-Leena Paavola

Kuvat: Jonne Renvall


Syöpäsäätiön myötämät apurahat 2021, lue myös:

Syöpäsäätiön tiedote vuoden 2021 apurahoista

Myönnetyt apurahat 2021

Sirpa Lepän tutkimusryhmä tutkii imukudossyöpää. Syöpäsäätiön rahoittaman tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää nopeakasvuisten lymfoomien diagnostiikkaa ja saada uusia, entistä parempia hoitoja.

Anssi Auvisen tutkimusryhmän tähtäimessä on tehokas tapa seuloa eturauhassyöpää. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, pystytäänkö kehitetyllä kolmiportaisella seulontamallilla vähentämään eturauhasyövän aiheuttamaa kuolleisuutta ilman merkityksettömien syöpien löytymistä.

Tutkimusjohtaja Caroline Heckmanin ryhmä tutkii verisyöpien mekanismeja ja pyrkii selvittämään, miksi lääkehoidolla ei aina ole toivottua vaikutusta potilaan sairauteen. Tavoitteena on löytää satojen lääkeaineiden joukosta sellainen, josta juuri kyseinen potilas hyötyisi.


Syöpäjärjestöt on vahva ja osaava järjestö, jonka tavoitteena on turvata kaikille hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta. Järjestö tarjoaa tietoa, tukea ja toivoa. Syöpäjärjestöillä tarkoitetaan Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön muodostamaa kokonaisuutta.