Immuunihoitojen ABC

Immuunihoidoilla on saatu merkittäviä tuloksia esimerkiksi levinneiden syöpien hoidossa, mutta murroksessa olevaan tutkimukseen on yhä panostettava. Syöpäsäätiön kevätkeräys turvaa immuunihoitojen kehitystyötä.


Immunoterapia poikkeaa kaikista muista tähänastisista hoitomuodoista.

Syövän immunoterapia eli immuno-onkologia (IO) on nopeasti muodostumassa syövänhoidon uudeksi kivijalaksi, perinteisten leikkaus- ja lääkehoitojen rinnalle

  • Immunoterapialla ei pyritä tuhoamaan suoraan syöpäsoluja, vaan herättämään elimistön oma puolustusjärjestelmä eli immuunipuolustus taistelemaan syöpää vastaan.
  • Immunoterapialla pyritään tehostamaan kehon omaa immuunijärjestelmää, jotta se pystyisi entistä paremmin ja kauemmin hyökkäämään syöpäsoluja vastaan.
  • Immunoterapiassa potilaalle voidaan antaa vasta-aineita tai soluja, jotka tuhoavat syöpäsoluja.

Lupaavimmat tulokset immunoterapiassa liittyvät hoidon pitkäkestoisuuteen

Lupaavimmat tulokset immunoterapiassa liittyvät hoidon pitkäkestoisuuteen: syöpä voidaan saada kuriin pitkäksi aikaa, jopa pysyvästi.

Immunoterapian nopea tuleminen osaksi uutta syövän hoitoa luo myös ennennäkemättömiä haasteita tutkimukselle, terveydenhuoltojärjestelmälle ja yhteiskunnalle. Tiedämme esimerkiksi vielä hyvin vajavaisesti, miten immunoterapialääkkeet toimivat ja mitkä potilasryhmät parhaiten hyötyvät immunoterapiasta.

Immunoterapiahoitojen kehittäminen on kallista, mikä puolestaan vaikuttaa lääkkeiden hintoihin.

Lue myös

Melanoomaan sairastuneen Juho Juutilaisen elämä mullistui immuunihoitojen myötä. Lue lisää.

Sairastuneen toivo on nyt uusissa immuunihoidoissa. Immuunihoidot voivat parantaa levinnyttä syöpää sairastavan ennustetta, sanoo Syöpäsäätiön pitkään rahoittama tutkija Juha Klefström. Lue haastattelu

Tutkijaprofessori Juha Klefströmin näkemys immunoterapian merkityksestä syövänhoidossa. Tutkimukseen panostamalla näemme, kuinka paljon toivoa hoidot voivat tuoda potilaille.

Syöpäsäätiö tukee IO-tutkimushankkeita

Tutkijaprofessori Juha Klefström: Mullistavia tuloksia syövän hoidossa

Levinneen syövän hoitotavoitteena on aiemmin ollut saada potilaalle jonkin verran lisää elinaikaa. Nyt uusien immuunihoitojen avulla voidaan parhaassa tapauksessa parantaa levinneitäkin syöpiä. Lue lisää

Uusia keinoja syövän immunologisten hoitojen kehittämiseen

Professori Satu Mustjoen tutkimusryhmä on löytänyt lääkeaineen, jonka avulla voidaan kehittää immunologista syöpähoitoa, CAR-T-hoitoa, entistä tehokkaammaksi. Syöpäsäätiö on mukana rahoittamassa lupaavaa tutkimusta. Lue lisää

Syöpätutkija Juha Klefström etsii hoitoa levinneeseen rintasyöpään

Levinneeseen rintasyöpään tarvitaan uusia tehokkaita hoitokeinoja, koska tautiin kuolee Suomessa vuosittain lähes 900 naista. Suomalaisryhmä on onnistunut löytämään lääkeyhdistelmän, joka herättää elimistön immuunijärjestelmän taistelemaan syöpää vastaan. Hoitomuoto on nyt etenemässä laboratoriosta kohti sairaalaa. Lue lisää

Syöpäsäätiön kevätkeräys turvaa immuunihoitojen kehitystyötä

Immuunihoidoilla on saatu merkittäviä tuloksia, mutta murroksessa olevaan tutkimukseen on yhä panostettava. Kampanjassa kerätään varoja uusien hoitomuotojen turvaamiseksi.