Yleinen

Tutkimus on elintärkeää: Kaikki lapset eivät selviä syövästä

Olli Lohi hoitaa syöpää sairastavia lapsia ja tutkii lasten akuutin leukemian eli verisyövän syntyä. Tavoitteena on, että yksikään lapsi ei menehtyisi syöpään.

Tampereen yliopistollisen keskussairaalan osastonylilääkäri Olli Lohi pyrkii tutkimuksessaan löytämään geenivirheet, jotka selittävät lasten akuutin leukemian syntyä. Lohen tutkimusryhmällä on yhteistyökumppaneiden kanssa käytössä menetelmiä, joita aniharva osaa maailmalla. Lopullisena päämääränä on jalostaa tieto uusiksi paremmiksi lääkehoidoiksi.

Iso osa lasten syövistä voidaan parantaa

Suomessa sairastuu joka vuosi noin 160 lasta syöpään. Tavallisimpia lasten syöpiä ovat leukemiat ja lymfoomat eli imusolmukesyövät sekä aivokasvaimet. Nykyisin neljä viidestä syöpään sairastuneesta lapsesta paranee. Lasten selviytyminen syövästä on parantunut huomattavasti hoitojen kehityksen myötä 1970-luvulta lähtien.

Olli Lohi on hoitanut pieniä potilaita lähes viidentoista vuoden ajan ja nähnyt hoitojen kehittymisen. ”Kyllä syöpään sairastunut lapsi saa Suomessa huippuhoitoa”, Lohi vakuuttaa. ”Lasten leukemiassa perinteiset hoitotulokset ovat parantuneet ja uusia täsmähoitoja on kehitetty.”

Hiljattain julkaistun kansainvälisen tutkimuksen mukaan lasten syöpien hoitotulokset Suomessa ovat maailman kärkeä.

Tutkimukseen panostaminen takaa parhaan hoidon

”Syvä osaaminen syöpätaudeista kehittyy parhaiten silloin, kun itse tutkii sairautta eturintamassa”, kertoo Lohi.  Syöpätutkijat pääsevät uuteen tietoon nopeasti käsiksi, sillä tutkijat ovat maailmanlaajuisesti hyvin verkostoituneita. Myös hoidoissa hyödynnetään kansainvälisiä hoito-ohjelmia.

Lasten leukemiassa selviytymisennuste on parempi kuin aikuisten leukemiassa. Silti syöpätutkimusta on elintärkeää edistää, sillä osa lastenkin leukemioista on huonoennusteisia. Lapsilla esiintyy myös kiinteitä kasvaimia ja aivokasvaimia, joihin ei ole vielä riittävän tehokasta hoitoa. ”Joissakin syöpätaudeissa on vielä paljon tehtävää, että saadaan ennustetta ylöspäin. Myös uusiutuva syöpä on aina hankalampi hoitaa.”


Lääkehoidoista seuraa lapsille usein pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Tavoite on vähentää niitä.

Lapsuuden syöpä voi näkyä pitkään

Lohi nostaa esiin lasten syöpien tutkimuksessa kaksi keskeistä tutkimusaluetta. Syövän syntymekanismeja selvittämällä etsitään uusia kohdennettuja hoitoja huonoennusteisille syöville. Tutkimuksen avulla pyritään myös minimoimaan hoitojen haittavaikutuksia.

Lapsi yleensä parantuu syövästä, mutta raskaista lääkehoidoista seuraa lapsille usein pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Lääkekuorma on kannettavana loppuelämän ajan elimistössä. Yksi keskeinen tutkimustavoite onkin kehittää yhä täsmällisempiä hoitoja, joilla olisi vähemmän haittavaikutuksia.

Haittojen minimoinnissa on koko ajan edistytty. Lohen mukaan haittavaikutuksia on saatu vähenemään, kun perinteisistä lääkkeistä on löydetty sopiva minimilääkitys. Tämä on tärkeää, sillä lääkkeet voivat aiheuttaa mm. hormonihäiriöitä, vaikuttaa hedelmällisyyteen tai haitata sydämen toimintaa kasvavalla lapsella. Lapsena sairastetulla syövällä voi olla myös monenlaisia kognitiivisia tai psyykkisiä vaikutuksia myöhemmin elämässä.


Unelmana miljoonarahoitus

Syöpätutkimus on hidasta ja kallista puuhaa. Olli Lohi sai yhdessä toisen tutkijan, Merja Heinäniemen, kanssa tutkimukseensa Syöpäsäätiöltä kolmivuotisen suurapurahan vuonna 2018. Syöpäsäätiön rahoittaa useita monivuotisia tutkimuksia.

Lohen mukaan rahoitusta tutkimustyöhön on saatavilla, mutta apurahat ovat pieniä ja rahoituksen hakeminen vie paljon aikaa tutkimustyöltä. Hänen haaveenaan olisi saada tutkimukseensa pitkäjänteinen miljoonan euron rahoitus useiksi vuosiksi eteenpäin.

”Tykkään työstäni, tässä on positiivinen vire! On iso asia, että neljä viidestä sairastuneesta potilaasta voidaan parantaa. On etuoikeus tehdä työtä, jossa saa palvella ihmisiä ja jonka merkityksen näkee konkreettisesti.”

Teksti Kaija Laitinen


Luitko jo?

Varpu Hintsanen: Pienestä kädestä piti päästää irti

Varpu Hintsanen nukkui koiranunta sairaan lapsensa rinnalla ja yritti elää täyttä elämää tietäen, että väistämätön luopuminen oli edessä. Senjalle hän lupasi, että ”kävi mitä kävi, äiti ei jätä sinua koskaan.”

Lastenlääkäri etsii vastauksia hankaliin kysymyksiin

Kun Laura Madanat-Harjuoja työskenteli lasten syöpäosastolla, kysyivät vanhemmat usein hankalia kysymyksiä. Käytännön työ lastenlääkärinä on ohjannut tutkimusta potilaiden kannalta olennaisten kysymysten äärelle.


Sinä voit auttaa.

Rahoituksen hakeminen vie paljon aikaa tutkimustyöltä. Tutkijoiden haaveena on saada pitkäaikainen rahoitus. Syöpäsäätiö rahoittaa vuosittain useita monivuotisia tutkimuksia.

[one-time-payment payment_methods=hide contact_info=after]

Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti.